DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

DOLAR

17,1689 ₺

EURO

17,6320 ₺

ALTIN

976,40 ₺

BİST

2.388,43 ₺

Kredi kartı faiz oranlarında düşüş

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları YTL'de düşürülürken, dolarda yükseltildi.

20.03.2008 10:26:00

Kredi kartı aylık azami akdi faiz oranı YTL'de yüzde 4.93'ten, yüzde 4.54'e indirildi, dolarda yüzde 2.52'den yüzde 2.59'a yükseltildi, euroda ise oran değiştirilmedi.

Merkez Bankası'nın Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde yaptığı değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, aylık azami akdi faiz oranı YTL için yüzde 4.93'ten yüzde 4.54'e düşürüldü. Dolarda ise aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2.52'den yüzde 2.59'a çıkarılırken, euroda ise yüzde 2.30 ile sabit kaldı.

Aylık azami gecikme faiz oranı da YTL'de yüzde 5.68'den 5.29'a düşürülürken, dolar için ise yüzde 2.99'dan 3.12'ye yükseltildi. Euro için ise 2.86 olan azami faiz oranı değişmedi. Yeni oranlar 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak.


MÜŞTERİ ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ YAPMAYAN BANKAYA FAİZ UYGULAYACAK

Öte yandan ödemelerin gecikmesi durumunda müşterisine ekstra faiz uygulayan bankalar, kredi borcu erken ödendiği halde indirim yapmazlarsa, gerekli indirim tutarını faiziyle birlikte müşterilerine ödemek durumunda kalacaklar.

Sanayi Bakanlığı'nın hazırladığı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da değişiklik yapılan yasa tasarısı taslağına göre, tüketici, kredi ilişkisinde, vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabileceği gibi, kredi sözleşmesini feshederek kredi borcunun tamamını erken ödeyebilecek. Taksitlerin erken ödenmesi veya kredi sözleşmesinin feshi nedeniyle kredinin tümünün erken ödenmesi halinde kredi veren, ödenen miktara göre gerekli faiz ve komisyon indirimini yapmakla yükümlü olacak. Erken ödeme durumunda, gerekli faiz ve komisyon indirimi yapılmaz ise, fazla alınan tutar, sözleşmesel faiz işletilerek tüketiciye iade edilecek.

Belirli süreli kredi sözleşmelerinde kredi veren, taksitlerden birinin veya birkaçının ödenmemesi nedeniyle kalan borcun tümünün ifasını talep etme veya sözleşmeyi bu sebeple feshetme hakkını saklı tutmuşsa bu hak ancak, kredi verenin bütün edimlerini ifa etmiş olması, tüketicinin birbirini izleyen en az iki taksiti ödemede temerrüde düşmüş olması halinde kullanılabilecek. Kredi verenin bu hakkı kullanabilmesi için tüketiciye en az bir hafta süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması zorunlu tutulacak. Muacceliyet uyarısının yazılı veya tüketicinin sözleşmede kabul etmiş olması halinde sürekli veri taşıyıcısı (posta, SMS gibi) aracılığıyla yapılması ve ödemekte gecikilen meblağ, sözleşmesel faiz oranı, olası cezai şart veya masraflar ve temerrüt faiz oranı hakkında bilgi içermesi zorunlu olacak.

Tüketicinin temerrüde düşmesi halinde kredi veren, tüketiciye temerrüt tarihinden itibaren yedi gün içerisinde iadeli taahhütlü posta yoluyla bildirimde bulunmakla yükümlü tutulacak.


YÖNETMELİĞE UYMAYAN SÖZLEŞMEYE FAİZSİZ KREDİ CEZASI

Tüketici kredisi sözleşmesinin yazılı olarak kurulmadığı veya yönetmelik ile tespit edilen zorunlu içeriğe sahip olmadığı hallerde sözleşme batıl olacak. Ancak tüketicinin krediden faydalanmış olması durumunda sözleşme geçerlilik kazanacak. Eksiklik, sözleşmesel faiz, efektif yıllık faiz veya kredinin tüketici için toplam maliyetinin sözleşmede belirlenmemesinden kaynaklanıyorsa kredi tutarı faizsiz olarak sürenin sonuna kadar kullanılacak. Bu hallerde ödeme planı, değişikliklere göre yeniden düzenlenecek. Kredi sözleşmesinde belirtilmemiş olan hiçbir masraf, komisyon veya teminat tüketiciden talep edilemeyecek. Efektif faiz oranı olduğundan düşük gösterilmişse, kredinin tüketici için toplam maliyetinin hesaplanmasında esas alınacak sözleşmesel faiz oranı, efektif faiz oranına uyacak şekilde yeniden belirlenecek.

TÜKETİCİ ALEYHİNE SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ YAPILAMAYACAK

Belirli süreli kredi sözleşmelerinin şartları, sözleşme süresi içinde tüketici aleyhine değiştirilemeyecek. Belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde ise bu hakkın saklı tutulmuş ve şartlarının açıkça belirtilmiş olması kaydıyla sözleşmede değişiklik yapılması mümkün olacak. Bu değişikliklerin geçerli olabilmesi için tüketiciye yazılı olarak veya tüketicinin sözleşmede bunu kabul etmiş olması halinde sürekli veri taşıyıcısı aracılığıyla bildirilmesi zorunlu tutulacak.

Belirsiz süreli sözleşmelerde, yapılan değişiklikler 30 gün önceden tüketiciye bildirilecek. Tüketici, bildirim tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde tüm borcu ödeyip kredi kullanmaya son verdiği takdirde değişikliklerden etkilenmeyecek.

Sözleşmede değişiklik yapılan hallerde ödeme planının yeni sözleşmesel faiz oranına göre düzenlenip tüketiciye teslim edilmesi zorunlu olacak. Kredi ve banka kartlarına ve kredili mevduat hesaplarına ilişkin sözleşmelerde kredi veren tarafından tüketiciye gönderilen dönemsel hesap özetleri ödeme planı hükmünde sayılacak.

KEFİL ONAY VERMEDİĞİ DEĞİŞİKLİKTEN SORUMLU OLMAYACAK

Kullanılan kredinin güvencesi olarak şahsi teminat verilen hallerde, kredi veren asıl borçluya ve diğer teminatlara başvurmadan, kefilden borcun ifasını isteyemeyecek. Tüketici kredisi sözleşmelerindeki kefalet, Borçlar Kanunu'nda belirtilen adi kefalet hükümlerine tabi olacak. Kredi sözleşmesi hükümlerinde kefilin sorumluluğunu artırıcı nitelikte değişiklik yapılması veya kredi limitinin yükseltilmesi kefilin yazılı onayı alınmadıkça ona karşı hüküm ifade etmeyecek.

Kredi verenin ödemeleri bir kıymetli evraka bağlaması ya da krediyi kıymetli evrak kabul etmek suretiyle teminat altına alması yasak olacak. Bu yasağa rağmen tüketiciden bir kıymetli evrak alınacak olursa, tüketici bu kıymetli evrakı kredi verenden geri isteme hakkına sahip olacak. Ayrıca, kredi veren kıymetli evrakın devri sebebiyle tüketicinin uğradığı zararı tazmin etmekle yükümlü tutulacak.

ANKA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

Görüş Bildir Bizimle Paylaş