DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

DOLAR

17,9710 ₺

EURO

18,3216 ₺

ALTIN

1.032,19 ₺

BİST

2.795,06 ₺

Edirne'de üsulsuzlük derinleşiyor

Edirne Belediyesi'nin ihalelerinde yapılan yolsuzlukları araştırmak için İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen Mülkiye Başmüfettişleri yolsuzluğu net şekilde ortaya koydu.

13.03.2008 10:58:00

Arasta Operasyonu ile gündeme gelen Edirne Belediye Sarayı Binası?nın ihalesinde rüşvet pazarlığının bir işe yaramadığı anlaşıldı. Edirne Belediye Başkanı Sedefçi müfettişler için şebekeyle 1 milyon YTL rüşvet pazarlığı yaparken, tüm yolsuzlukları belirleyen Mülkiye Baş müfettişlerinin gizli bir raporla usülsüzlük ve yolsuzluğu net şekilde ortaya koyarak İçişleri Bakanı Beşir Atalay'dan soruşturma izni aldıkları anlaşıldı. Sedefçi'nin ise telefon dinlemelerine yansıyan rüşvet pazarlığından soruşturma izni çıkınca vazgeçtiği öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı'na sunulan inceleme raporunda Edirne Valiliği'nin talebiyle yapılan incelemede Edirne Belediye Sarayı Binası İhalesi'nde yolsuzluğa dikkat çeken müfettişler, İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın onayı ile 11 Ocak 2008 tarihinde soruşturma izni aldı.
Arasta Operasyonu'na da konu olan raporu hazırlayan müfettişler, '20 Ekim 2007 tarihinde gerçekleştirilen ihaleyle satılan; ihaleyi alan kişiden, farklı bir arsada Belediye Hizmet Binası yapımının istendiği; yapım işinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilmesi gereken bir yapım işi olduğu hususunun göz önünde bulundurulmaksızın ihale mevzuatı ihlal edilerek görevin kötüye kullanıldığı iddiasıyla ilgili olarak' hazırladıkları raporda şu konulara yer verildi:
'Edirne Belediyesinin mülkiyetinde 20 bin 704 metrekare yüzölçümlü arsalarla birlikte halen inşaat halinde bulunan Belediye Sarayının, 26 milyon 750 bin YTL bedel karşılığında 20 Ekim 2007 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kapalı teklif alma usulü ile satışının yapıldığı; Ancak anılan işin ilanında (Yüklenici; ayrıca Edirne Belediyesine ayrıntılı bilgileri Şartnamede yazılı olan 5 milyon YTL keşif bedeli Belediye Hizmet Binasını da bedelsiz yapacaktır) düzenlemesinin yer aldığı; söz konusu binanın, mevcut Belediye binası yanındaki otopark alanına yapılacağının belirtildiği; dolayısıyla, mezkur binanın yapım ihalesinin de kapalı teklif alma usulü kapsamında gerçekleştirilmiş olduğu; ihalesi yapılan iş kapsamında belediyeye ait taşınmaz malların satışı ile belediyeye yeni bir hizmet binası yapım işinin bir arada gerçekleştirildiği; yeni yapılacak Belediye Hizmet Binasının ise satışı gerçekleştirilen parseller üzerinde inşa edilmeyeceği belirlenmiştir'

-'DÜZENLENEN SÖZLEŞMELER GEÇERSİZ'-

Yapılan inceleme sonucunda bu mal ve hizmet alımları ile yapım işinin aynı kanun kapsamında gerçekleştirilmesine imkan bulunmadığına karar veren müfettişler, 'Kanun kapsamında bulunan idareler tarafından, Kanun hükümlerine uygun olmayan yöntemle alım yapılması halinde, bu alımlara ilişkin düzenlenen sözleşmelerin kural olarak geçersiz olacağı ve hukuki sonuç doğurmayacağı'na karar verdiler.
Müfettişler yapılan işin Edirne Belediye Başkanlığı'nın bazı taşınmaz malların satışında ?satışa konu edilen taşınmazları satın alacak yüklenici tarafından Belediye Hizmet Binasının bedelsiz yaptırılması olduğu dikkate alındığında' kat veya arsa karşılığında inşaat yaptırılması gibi gösterilmesinin hukuken imkan dahilinde olmadığının altını çizerek, 'Bu bakımdan, satışa konu edilen taşınmazları satın alacak yüklenici tarafından mevcut Belediye binası yanındaki otopark alanına yeniden Belediye Hizmet Binasını bedelsiz olarak, aynı ihale kapsamında yapılması işleminin 4734 sayılı Kanuna aykırı olduğu'na dikkat çektiler.

'MEZUATA AYKIRI'

Aynı konuyla ilgili Edirne İdare Mahkemesinin 31 Aralık 2007 tarihli yürütmeyi durdurma kararı bulunduğunu da hatırlatan müfettişler ayrıca KİK'nun(Kamu İhale Kurumu)'Kanun kapsamında ihalesi yapılması gereken işin 2886 sayılı Kanun kapsamında yapılmasının mevzuata aykırı olduğu' yönünde görüşünün bulunduğunu belirterek, belediye binasının bu kapsamda yaptırılmasının 'saydamlığın, rekabetin, eşit muamelenin, güvenirliğin' sağlanmasına engel olacağını vurguladılar.
Bu konuyla ilgili olarak Edirne Belediye Başkanı Hamdı Sedefçi, Fen İşleri Müdür Vekili Hüsnü Güler, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Nihan Akdere, Hesap İşleri Müdür Vekili Ruhi Takındı, Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Sedat Kaya, Belediye Avukatı Zeki Geliş, Makine Bakım Onarım Birim Sorumlusu Ünal Kant ile Elektrik Teknikeri Mehmet Ali Yezer'in sorumluluğu bulunduğunu belirten müfettişler, 11 Ocak 2008 tarihinde bu kişiler için İçişleri Bakanı Beşir Atalay'dan soruşturma izni aldılar.
Arasta Operasyonu'nda tutuklanan Edirne Belediye Başkanı aynı tarihlerde yapılan telefon dinlemelerinde şebeke üyelerinden müfettişlerin Belediye Binası İhalesi için olumlu rapor vermeleri için 1 Milyon YTL istemiş, ancak müfettişlerin Bakan Atalay'dan soruşturma izni aldığını öğrenince aynı kişileri arayarak 'Ben hallettim' demişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

Görüş Bildir Bizimle Paylaş