DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

DOLAR

15,9649 ₺

EURO

16,8797 ₺

ALTIN

945,92 ₺

BİST

2.372,35 ₺

Albaraka'dan 'yeni' hat yarışması

Albaraka Türk geleneksel olarak düzenlediği Hat Yarışmalarından yenisini ilan etti. Yardımseverlik Konulu yarışma için son katılım tarihi 1 ve yarışma ile ilgili Albaraka'nın açıklaması şöyle:

10.03.2008 13:30:00

Albaraka Türk Katılım Bankası geleneksel olarak düzenlediği Hat Yarışmalarından yenisini ilan etti. Yardımseverlik Konulu yarışma için son katılım tarihi 1 Eylül 2008. Yarışma ile ilgili Albaraka'nın açıklaması şöyle:

YARDIMSEVERLİK KONULU ALBARAKA TÜRK HAT YARIŞMASINA DAVETLİSİNİZ

Albaraka Türk Katılım Bankası (Kısaca Albaraka Türk) olarak kültür-sanat etkinliklerimiz kapsamında ilkini bankamızın 20.yılı münasebetiyle 2005 yılında gerçekleştirdiğimiz Hat Yarışmasının ikincisini 2008 yılında gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Yaklaşık bin yıllık tarihi yolculuğu içinde taşıdığı değerler açısından her zaman gündemimizde varolan hat sanatı, İslâm estetiğini yansıtan en önemli sanat dallarımızdan birisidir. Bu gün gelenekli sanatlarımızın en çok ihtiyaç duyduğu konuların başında tanıtımı gelmektedir. Albaraka Türk olarak amacımız; hat sanatına gönül verenleri bir nebze olsun teşvik etmek, bu sanata yeni ve üstün eserler kazandırmak, bunları yeni kuşaklara aktarmak, dolayısıyla bu sanatın yaşatılması, geliştirilmesi ve bu sanata hak ettiği ilgi ve alâkayı sağlayabilmektir.

YARIŞMAYA KATILIJM ŞARTLARI

a)Hat sanatı sahasında eser verebilen herkes bu şartnamede belirtilen şartlara uymak kaydıyla yarışmaya katılabilir.

b)Katılımcılar, yarışmaya birden fazla dalda katılabilir. Ancak, bir dalda sadece bir eserle katılım yapılabilecektir. Yarışmaya katılacak eserler taklid, kopya, bir başka yerde daha önce yayınlanmış veya sergilenmiş olmayacaktır. Taklid, kopya, bir başka yerde daha önce yayınlanmış veya sergilenmiş gibi kasaya ve şartnameye aykırı olan eserler ile ilgili her türlü hukuki ve cezai sorumluluk katılımcı ?ya aittir.

c)Yarışmaya katılacak eserler Klasik Hat Sanatı kaidelerine uygun olacaktır.

d)Katılımcılar, eserlerinde istediği renk mürekkebi kullanabilirler. Levhalar klasik renklerde âharlı kağıtlara yazılacaktır. Kuşe, beyaz kağıt ve benzeri âharsız kağıda yazılan levhalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

e)Bariz imla hataları bulunan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

f)Yarışmaya gönderilen eserler üzerinde kimlik belirtici hiç bir işaret, unsur ve imza olmayacaktır.

g)Katılımcılar, eserlerini mukavvaya yapıştırmadan, kağıt halinde; kırılmayacak, bükülmeyecek ve ezilmeyecek şekilde çerçevesiz olarak yarışma adresine posta ile gönderecek veya elden teslim edeceklerdir. Posta ile gönderilen eserlerin, kaybolmasından, zedelenmesinden veya geçikmesinden Albaraka Türk mesul değildir.

h)Katılımcılar; kimlik bilgilerini, posta adreslerini, telefon ve faks bilgilerini, varsa e-posta adreslerini, tahsil durumunu ve mesleğini de belirten fotoğraflı özgeçmişlerini (imzası ile beraber) aynı zarfa koyarak levha ile birlikte yarışma adresine göndereceklerdir.

i)Yarışmaya gönderilecek eserler en geç 1 Eylül 2008 tarihinde yarışma sekreterliğine ulaşmış olacaktır.

j)Yarışmaya eser göndererek katılanlar işbu şartname içerisinde yazılı olan tüm hususları kabul etmişlerdir.

KONU / TEMA

Yarışma Konusu / Teması ; ? Yardımlaşma ? ve ? Yardımseverlik ? olarak belirlenmiştir.

Katılımcılar, yarışmaya gönderecekleri eserlerin metinlerini belirtilen konu / temadaki ayet ve sahih hadislerden seçeceklerdir. Ayrıca ta?lik dalına katılacak katılımcılar, istedikleri takdirde klasik Türk Edebiyatının seçkin şiirlerinden konuya uygun örnekleri eserlerinde metin olarak kullanabileceklerdir.

Kullanılacak eserlere ( şiirlere ) ilişkin olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli izinlerin alınması, maddi vs. tüm hakların ödenmesi ve diğer tüm yükümlülük ve sorumluluklardan ve bunların hukuki ve cezai sonuçlarından tamamen katılımcı sorumludur.

Not: Seçilecek metinlerin Albara Türk ile paylaşılması tavsiye olunur.

YARIŞMA DALLARI

Hat yarışması aşağıdaki dallarda yapılacak olup belirtilen dallarda eser gönderenlerin ( Katılımcı ) eserleri değerlendirmeye alınacaktır. Bu dalların dışında gelen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

a)Celî sülüs
Kalem ağzı 6 mm?den az olmayacaktır. Levhalar 40x60 cm?den küçük, 50x70 cm?den büyük olmayacaktır. Bu iki eb?ad arasında katılımcı,herhangi bir eb?adı yatay veya dikey olarak istediği biçimde (kare, dikdörtgen, daire, beyzi veya serbest istif) kullanabilir.

b)Sülüs
Kalem ağzı 2 mm?den az olmayacaktır. Levhalar, 40x60 cm?den küçük, 50x70 cm?den büyük olmayacaktır. Katılımcı, bu iki ölçü arasında herhangi bir ölçüyü kullanmakta serbesttir. Satır adedi beş?den az olmayacaktır.

c)Sülüs-nesîh
Sülüs kalem ağzı 2 mm?den, nesih kalem ağzı 0.75 mm?den az olmayacaktır. Levha ölçüleri 35x50 cm?den küçük, 50x70?den büyük olmayacaktır. Katılımcı, bu iki ölçü arasında herhangi bir ölçüyü kullanmakta serbesttir. Sülüsler üç satırdan az, nesihler altı satırdan az olmayacaktır.

d)Celî ta?lîk
Kalem ağzı 8 mm?den az olmayacaktır. Levha ölçüleri 40x60 cm?den küçük, 50x70 cm?den büyük olmayacaktır. Katılımcı, bu iki ölçü arasında herhangi bir ölçüyü kullanmakta serbesttir. Satır adedi iki?den az olmayacaktır.

e)Celî divanî
Kalem ağzı 5 mm?den az olmayacaktır. Levha ölçüleri 40x60 cm?den küçük, 50x70 cm?den büyük olmayacaktır. Katılımcı, bu iki ölçü arasında herhangi bir ölçüyü kullanmakta serbesttir.

YARIŞMA JÜRİSİ

Prof. Uğur Derman
Mehmed Özçay
Davut Bektaş

Yedek üye: Osman Özçay

Yarışma jürisi, çalışma tarzı ve eserlerin seçiminde tamamen bağımsızdır. Yarışma jürisi eserleri sadece klasik hat sanatı esaslarına göre değerlendirecektir.

ÖDÜLLER

Albaraka Türk, ?Hat Yarışması? için toplam 108.000 YTL ödül koymuş olup aşağıdaki şekilde dağıtılacaktır.

Hat Nev'i I. II. III. Toplam
Celî sülüs 12.000YTL 8.000YTL 5.000YTL 25.000YTL
Sülüs 12.000YTL 8.000YTL 5.000YTL 25.000YTL
Sülüs Nesih 12.000YTL 8.000YTL 5.000YTL 25.000YTL
Celî tâ?lîk 9.000YTL 6.000YTL 3.000YTL 18.000YTL
Celî dîvanî 7.000YTL 5.000YTL 3.000YTL 25.000YTL

Ayrıca dereceye giremeyen eserlerden jürinin uygun göreceği eserlere 1000 YTL tutarında teşvik ödülü verilecektir.

TELİF ŞARTLARI (HAKLARI)

a)Eser vererek yarışmaya katılan katılımcı, ödül ve teşvik armağanı kazanan eserin mülkiyet ve zilyedliğini ve eser ile ilgili olarak fikir ve sanat eserlerine ilişkin kanun ve mer? i mevzuat gereği sahip olduğu bütün hakları bir başka bedel vs. talep etmeksizin ve süre itibariyle bir sınırı olmaksızın Albaraka Türk ?e devrettiğini, işbu eserler ile ilgili olarak geçici yararlanma vs. tüm talep haklarından feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

b)Ödüller 2008 Aralık ayında derece alan eserlerden düzenlenecek sergiyle beraber yapılacak törende sahiplerine verilecektir. Sergi ve ödül tarihi yarışma neticelerinin açıklanmasından sonraki bir tarihte ilan edilecektir.

c)Ödüle ve teşvik armağanına lâyık görülen eserler bir katalog halinde yayınlanacaktır.

d)Ödül ve teşvik armağanı kazanamayan eserler, yarışma neticelerinin açıklandığı tarihten itibaren 60 gün içinde, istedikleri takdirde sahiplerine İstanbul?daki yarışma sekreterliği adresinde elden iade edilecektir. Posta ile iade yapılmayacağı gibi bu süre dışında yapılan talepler de kabul edilmeyecektir. Katılımcılar; ödüle veya teşvik armağanına layık görülmeyen eserlerini belirtilen tarihe kadar almadıkları takdirde söz konusu eserler üzerinde hiçbir hak iddia edemeyeceklerdir.

YARIŞMA TAKVİMİ

Albaraka Türk ?Hat Yarışması?, hukuki ya da fiili mücbir sebepler hariç aşağıdaki takvime göre yürütülecektir.

a)Yarışmanın ilanı (08 Mart 2008)
b)Eserlerin son kabul tarihi (01 Eylül 2008)
c)Jüri toplantısı (15 Eylül 2008)
d)Sonuçların açıklanması (01 Ekim 2008)
e)Ödül töreni (Kasım / Aralık 2008)

Albara Türk bütün katılımcılara başarılar diler.

YARIŞMA SEKRETERLİĞİ

Yarışma ile ilgili her türlü haberleşme faaliyetleri 'Hat Yarışması Sekreterliği' tarafından yapılacaktır. Hat yarışması sekreterliği Albaraka Türk tarafından yürütülecektir.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Hat Yarışması Sekreterliği
Büyükdere Cad. No: 78 34394 Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: (0.212) 274 78 88 Faks: (0.212) 354 23 26
E-Mail: [email protected] 


Yarışma Şartnamesini buradan bilgisayarınıza indirebilirsiniz>>>

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

Görüş Bildir Bizimle Paylaş