DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

DOLAR

15,8769 ₺

EURO

16,8435 ₺

ALTIN

942,56 ₺

BİST

2.372,35 ₺

Çalık'tan son dakika açıklaması

Çalık Grubu, basında Afganistan'daki enerji girişimleriyle ilgili çıkan haberlerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

04.03.2008 18:44:00

 Açıklamada, 'Son günlerde medyada, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun (YDK) yayınlamış olduğu ?TPAO 2006 Yılı Raporu?na atıf yapılmak suretiyle, gerçeği yansıtmayan ve şirketimizin bir devlet kuruluşu ile gizli anlaşmalar yaptığını ima eden çeşitli haber ve yorumlar yer almaktadır. Basınımızın ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi bakımından aşağıdaki açıklamanın yapılması zarureti doğmuştur' denildi.


İşte o açıklama:

Çalık Enerji: TPAO anlaşması 'gizli' bir anlaşma değildir

Son günlerde medyada, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun (YDK) yayınlamış olduğu ?TPAO 2006 Yılı Raporu?na atıf yapılmak suretiyle, gerçeği yansıtmayan ve şirketimizin bir devlet kuruluşu ile gizli anlaşmalar yaptığını ima eden çeşitli haber ve yorumlar yer almaktadır. Basınımızın ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi bakımından aşağıdaki açıklamanın yapılması zarureti doğmuştur:


Enerji sektöründe faaliyet gösteren grup şirketlerimizden Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ (Çalık Enerji) ile Afganistan Maden Bakanlığı arasında, ?Afganistan'daki petrol ve gaz sahalarını geliştirmeye ve Afganistan'ın acil elektrik ihtiyacını gidermeye yönelik çözümler üretmek? amacıyla 21 Ağustos 2006 tarihinde bir mutabakat zabtı (MOU-Memorandum of Understanding) imzalanmıştır. Bu anlaşma çerçevesinde, Çalık Enerji'nin Afganistan Maden Bakanlığı'ndan bu ülkedeki petrol ve gaz sahaları ile ilgili gerekli dataları alması, bilahare bu sahaların geliştirilmesiyle ilgili planların oluşturulması ve bu sahalardan elde edilmesi muhtemel enerji kaynakları ile elektrik enerjisi üretimine yönelik plan ve programların gerçekleştirilmesi hususunda mutabık kalınmıştır.


Bu anlaşmanın akabinde Çalık Enerji yönetimi, Afganistan'daki petrol ve gaz sahalarını beraberce geliştirme konusunu Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yönetimine teklif etmiştir. Bu çerçevede Afganistan'daki petrol ve gaz sahaları ile ilgili dataların paylaşımına yönelik olarak TPAO ile Çalık Enerji arasında 14 Eylül 2006 tarihli bir Gizlilik Anlaşması (Confidentiality Agreement) imzalanmıştır. Bu anlaşma, münhasıran Afganistan Maden Bakanlığı ile Çalık Enerji arasında imzalanmış olan mutabakat zabtı çerçevesinde Çalık Enerji'ye verilmiş olan bilgilerin, Afganistan makamlarının bilgisi dahilinde, Çalık Enerji tarafından TPAO'ya aktarılmasını öngören ve ?her iki kurumun da bu bilgileri 3'üncü kişi veya kurumlarla paylaşmamasına yönelik? ticari hayatta sıkça kullanılan bir anlaşma olup, bunun ötesinde bir anlam yüklenmesi iyi niyetle bağdaşmayacağı gibi, kamuoyuna yansıtılmaya çalışıldığı şekliyle gizli bir anlaşmanın mevcudiyeti de kesinlikle söz konusu değildir.


Bu anlaşma çerçevesinde, gerek TPAO gerekse Çalık Enerji tarafından teknik çalışmalar yapılmış olup, 16 Şubat 2007 tarihinde her iki kurum arasında bir ?Ortak Çalışma İçin Mutabakat Zabtı? (Memorandum of Understanding For Joint Study) imzalanmıştır. Bu çalışma münhasıran Afganistan'daki petrol ve gaz sahalarının beraberce geliştirilmesi ve Afganistan Maden Bakanlığı'na bir teklif sunulması amaçlarını taşımaktadır. Kaldı ki, Çalık Enerji ile Afganistan Maden Bakanlığı arasındaki 21 Ağustos 2006 tarihli zabıtta da elektrik santrali ve elektrik üretimi ile ilgili Çalık Enerji'nin proje ve teklifler hazırlaması husunda mutabık kalınmıştır. Medyada yer alan çeşitli haber ve yorumlarda belirtildiğinin aksine, enerji santrali kurulması ve işletilmesi hususu ile ilgili olarak TPAO'nun herhangi bir dahli söz konusu değildir.


2007 yılı içerisinde bu proje ile ilgili bir gelişme olmaması sebebiyle Çalık Enerji ile TPAO arasındaki imzalanmış olan 16 Şubat 2007 tarihli ?Ortak Çalışma İçin Mutabakat Zabtı? (Memorandum of Understanding For Joint Study), mezkur anlaşma hükümleri gereği 1 Aralık 2007 tarihinde kendiliğinden sona ermiştir.


Tekrar vurgulamak isteriz ki; Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu (YDK) raporunda bu konu ile ilgili kısımlar TPAO'nun Afganistan'daki çalışmaları ile ilgili olarak YDK'nın önerilerinden ibarettir. Diğer bir ifadeyle, bu konuda bir hukuka aykırılık söz konusu olmayıp, anlaşma ile ilgili kısımlar YDK'nın bu hususta ?ÖNERİ? başlığı altında, özellikle ?TPAO'nun elekrik enerjisi üretimi ile iştigal etmemesi konusuna dikkat çekildiği? bir öneriden müteşekkildir.


Bahsedilen anlaşmanın gizli bir anlaşma olmadığı, Çalık Enerji tarafından getirilen bir teklifin kurumca değerlendirilerek kabul edildiği, fakat projenin gerçekleştirilemediği ve 1 Aralık 2007 tarihi itibariyle de sözleşmenin kendiliğinden feshedilmiş olduğu TPAO tarafından da kamuoyuna açıklanmıştır.


Devletin hiçbir surette zarara uğratılmasının söz konusu olmadığı, bilakis Çalık Enerji tarafından geliştirilen ve TPAO ile de işbirliği içersinde yürütülmesi planlanan bir projeden dolayı, sadece ?TPAO 2006 Yılı Raporu?nda ?öneri? başlığı altında yer verilen tavsiyelere atıfta bulunarak Grubumuzun gizli ve hukuka aykırı işlemler yaptığını iddia eden haber ve yorumları kesin bir dille reddediyoruz.

Basınımızın ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.


ÇALIK GRUBU

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

Görüş Bildir Bizimle Paylaş