DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

İSTANBUL

19:57:00

İftar vakti

BURSA

19:55

04:38
19:55
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:39

04:23
19:39
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:22

04:07
19:22
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:06

03:50
19:06
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:52

03:48
18:52
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:57:00

İftar vakti

ANKARA

19:39

04:23
SAHUR
19:39
İFTAR

ERZURUM

19:06

03:50
SAHUR
19:06
İFTAR

Sahil Güvenlik KPSS şartlı ve KPSS şartsız subay alım ilanı! 2021 başvuru ekranı

Sahil Güvenlik Komutanlığı KPSS şartlı ve KPSS şartsız olmak üzere subay alım ilanı yayınladı. Personel temin sistemi üzerinden yayınlanan kılavuz ile başvuru tarihinden şartlarına kadar tüm merak edilen detayları alım yapılacak kadrolarla birlikte açıklayan komutanlık, E-Devlet üzerinden online olarak başvuruları toplamaya başladı. İşte 2021 subay alımı başvuru ekranı...

17.02.2021 16:08:55

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nın personel alımına ilişkin duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlana göre, Jandarma Genel Komutanlığı'nda istihdam edilmek üzere 473'ü erkek, 77'si kadın olmak üzere 550 sözleşmeli subay alınacak. Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilmek üzere ise çeşitli branşlarda 18'i erkek, 2'si kadın, 20'si erkek veya kadın olmak üzere 40 sözleşmeli subay temin edilecek.

BAŞVURULAR 17-28 ŞUBAT TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK

590 muvazzaf/sözleşmeli subay alımı için başvurular 17-28 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

JANDARMA SUBAY ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Jandarma subay alımı başvurusu, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır.

JANDARMA SUBAY ALIMI KOŞULLARI NELER?

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(2) Temini yapılacak 1'inci maddedeki tabloda belirtilen en az dört yıllık lisans

programlarından mezun olmuş veya geçici kayıt tarihine (16 Ağustos 2021) kadar mezun olabilecek

durumda olmak,

(3) Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu

belirten Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu sisteme

yüklemek,

(4) Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun

olanlar için YÖK tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve bunu sisteme

yüklemek,

(5) Adaylar tarafından;

(a) Sözleşmeli olarak temin edilecek tüm branşlara başvuru yapacak adayların

2019-2020 yıllarında yapılan KPSS'de; Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 65

puan, 2019-2020 yıllarında yapılan ALES'ten Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 65 puan almış

olmak,

(b) Muvazzaf olarak temin edilecek olan Tabip ve Diş Tabibi branşında KPSS

ve ALES şartı bulunmamaktadır.

(c) Muvazzaf olarak temin edilecek Hukuk branşında 2019-2020 yıllarında

yapılan KPSS'de; Hukuk alanında yapılan (P4) puan türünden en az 70 puan, 2019-2020 yıllarında

yapılan ALES'ten Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 70 puan almış olmak,

(ç) Muvazzaf olarak temin edilecek Veteriner branşında 2019-2020 yıllarında

yapılan KPSS'de; Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 65 puan, 2019-2020

yıllarında yapılan ALES'ten Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 65 puan almış olmak,

(d) Şehit ve malul eş ve çocukları (Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel

Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit ve malul eş veya çocukları ile 3713

Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/j maddesi kapsamında olanlar) için bu puanların en az %80'ini

almış olmak,

(6) 01 Ocak 2021 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

 

(a) 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve sonra doğanlar

başvurabileceklerdir.),

(b) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak

(01 Ocak 1989 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir. Lisansüstü öğrenimine devam eden

adayların 27 yaşını bitirmemiş olması gerekmektedir. 32 yaş kriteri sadece Lisansüstü öğrenimini

tamamlayan adaylar için geçerlidir.),

(c) Muvazzaf Tabip ve Diş Tabibi Subay adayları için 32 yaşını bitirmemiş

olmak (01 Ocak 1989 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.)

(7) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

(8) TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları

taşımak ve;

(a) Sağlık Yeteneği Yönetmeliği EK-D değerlendirme çizelgesinde (1) Numaralı

Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre “Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur”

kararlı sağlık kurulu raporu almak,

(b) Hukuk branşı için ise Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde EK-D değerlendirme

çizelgesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı general/amiral, subay ve

astsubayların hastalıklarına göre görevlendirilecekleri branşları gösteren

(2) numaralı branş

belirleme çizelgesinde hukuk branşından subaylar için belirlenen sağlık şartlarına uygun

“Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak,

(9) Hukuk branşına başvuru yapacak adaylara yönelik ayrıca;

(a) Hukuk fakültelerinden veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından

onaylanmış yurt dışındaki bir hukuk fakültesinden mezun olmak,

(b) Dış kaynaktan temin edilecek ve/veya diğer yükseköğretim kurumlarında

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına yetiştirilecek subay

adayları ve öğrenciler için Temin Yönetmeliklerinde subay adayları ve öğrencilere yönelik belirlenen

nitelikleri haiz olmak,

(c) İlgili mevzuat doğrultusunda belirlenen sınavlardan gerekli taban puanlara sahip

olmak ve yapılacak değerlendirmeler neticesinde başarılı olarak belirlenmiş kontenjana girmek,

(10) Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş

yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak,

genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği

materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle,

hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan

dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

(11) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün

açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar

verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,

ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu

suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

(12) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle

çıkarılmamış olmak,

(13) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya

görüyor olmamak,

(14) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

(15) Sağlık Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler ile ASEM'de halen eğitim

gören ve aynı başvuru döneminde SUEM'e geçiş yapmak isteyenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim

Kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, veya bu okulların yeterlilik sınavından başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

(16) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik

Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak

görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,

(17) Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine,

toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

(18) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına

üye olmadığına dair beyan sunmak,

(19) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

(20) Hamile olmamak

NOT : 1. Adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıklarının

anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa

öğrencilikleri sona erdirilir.

  1. Adayların, kılavuzda belirtilen başvuru koşullarının yanı sıra 2'nci maddede

belirtilen mevzuatları da incelemeleri faydalarına olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş