DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

Yılda 73 milyon kadın kürtaja başvurdu

Güvenli olmayan kürtaj sonrası kadınlar, yaşam kalitelerini ve refahlarını etkileyen çeşitli zararlar yaşayabilir ve bazı kadınlar yaşamı tehdit eden komplikasyonlarla da karşılaşıyor

1 Ay Önce
2021-06-20 22:37:06

2015 ile 2019 yılları arasında, her yıl dünya çapında ortalama 73,3 milyon isteyerek (güvenli ve güvensiz) kürtaj gerçekleştirildi. 15-49 yaş arası her 1000 kadında 39 isteyerek düşük yaptı.Tüm gebeliklerin 10'undan 3'ü ve tüm istenmeyen gebeliklerin 10'undan 6'sı isteyerek kürtajla sonuçlandı.Bunlardan 1'i en az güvenli veya tehlikeli koşullarda gerçekleştirildi.

Asya ülkeleri başı çekiyor

Küresel olarak tahmin edilen tüm güvenli olmayan kürtajların yarısından fazlası Asya'da, çoğu güney ve orta Asya'da.
Afrika ve Latin Amerika'da meydana gelen 4 kürtajdan 3'ü güvenli değil. Güvenli olmayan bir kürtajdan ölme riski Afrika'da en yüksek rakamlara ulaşıyor.
Her yıl anne ölümlerinin yüzde 4,7 ile yüzde 13.2'si güvenli olmayan düşüklere bağlanabilir.
2010'dan 2014'e kadar olan tahminler, tüm kürtajların yaklaşık yüzde 45'inin güvensiz olduğunu gösterdi. Bu güvenli olmayan kürtajların neredeyse tamamı gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşti.

Yılda 7 milyon kadın hastane yolunu tutuyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre; Gelişmekte olan ülkelerde her yıl yaklaşık 7 milyon kadın güvenli olmayan kürtaj nedeniyle hastanelere kabul edilmektedir.Güvenli olmayan kürtajdan kaynaklanan majör komplikasyonları tedavi etmenin yıllık maliyetinin 553 milyon ABD doları olduğu tahmin edilmekte.Hemen hemen her kürtaj ölümü ve sakatlığı cinsellik eğitimi, etkili doğum kontrol yöntemlerinin kullanılması, güvenli, yasal kürtajın sağlanması ve komplikasyonların zamanında tedavisi ile önlenebilmekte.

Güvenilir kişilerin yapması önemli

Kürtaj, gerekli becerilere sahip olmayan bir kişi tarafından veya asgari tıbbi standartlara uygun olmayan bir ortamda veya her ikisinde birden yapıldığında güvenli değildir. İsteyerek düşüklerin sağlanmasında güvenli kabul edilen kişiler, beceriler ve tıbbi standartlar, tıbbi düşük (yalnızca ilaçlarla yapılan) ve cerrahi düşük (manuel veya elektrikli aspiratör ile yapılan) için farklıdır. Güvenli kürtaj için gerekli beceriler ve tıbbi standartlar, hamileliğin süresine ve gelişen bilimsel gelişmelere bağlı olarak da değişir.

Yarıya yakını güvenli değil

2010-2014 yılları arasındaki verilere göre, dünya çapında tüm kürtajların yaklaşık yüzde 45'i güvenli değildi.
Güvenli olmayan tüm kürtajların üçte biri en az güvenli koşullar altında, yani eğitimsiz kişiler tarafından tehlikeli ve invaziv yöntemler kullanılarak gerçekleştirildi.Latin Amerika ve Afrika'da, tüm kürtajların çoğunluğu (yaklaşık olarak 4'te 3) güvenli değil.Afrika'da kürtajların neredeyse yarısı en az güvenli koşullarda gerçekleşiyor. Ayrıca, güvenli olmayan kürtajdan kaynaklanan ölüm oranları, Afrika'daki kadınları orantısız bir şekilde etkilemektedir. Kıta, tüm güvenli olmayan kürtajların yüzde 29'unu oluştururken, güvenli olmayan kürtaja bağlı ölümlerin yüzde 62'sini görüyor

Kürtajin ekonomik maliyeti

Güvenli olmayan kürtajın neden olduğu ölümler ve sakatlıklara ek olarak, kadınlara, ailelere, topluluklara ve sağlık sistemlerine büyük sosyal ve finansal maliyetler söz konusu.
2006 yılı tahminleri, gelişmekte olan ülkelerde sağlık sistemlerinin yıllık maliyetinin şunları içerdiğini göstermektedir:Güvenli olmayan kürtajdan kaynaklanan komplikasyonları tedavi etmek için 553 milyon ABD Doları.
Kürtaj sonrası kısırlığın tedavisi için 6 milyar ABD doları.Güvenli olmayan kürtajdan kaynaklanan komplikasyonları tedavi etmek için karşılanmayan ihtiyaçlar karşılanacaksa, ilave 373 milyon ABD Doları'na ihtiyaç duyuluyor.
Kürtaj sonrası komplikasyonların tedavisi için yalnızca Sahra altı Afrika'da bireylerin ve hanelerin cepten yaptıkları harcamalarda 200 milyon ABD doları.Güvenli olmayan kürtajın neden olduğu kısırlık veya pelvik inflamatuar hastalık nedeniyle uzun süreli sakatlık nedeniyle 922 milyon ABD Doları gelir kaybı.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş