Mimar Sinan kimdir?
Mimar Sinan kimdir?

Mimar Sinan kimdir?

Koca Sinan olarak da bilinen Mimar Sinan 1489 yılında Kayseri'de dünyaya gelmiştir. 99 yaşına kadar yaşayan Mimar Sinan, Kanuni Sultan Süleyman başta olmak üzere üç büyük padişahın sultanlığına şahitlik etmiştir. Yaptırdığı eserler ile dünya çapında bir ün kazanan Mimar Sinan, birçok yapıta imzasını atmıştır.

1511 yılında henüz 22 yaşındayken Yavuz Sultan Selim döneminde uygulanan ve Rumeli ile Anadolu'da gençlerin dersaadete getirilip asker olarak yetiştirilmesi kapsamında Anadolu'dan İstanbul'a gelmiştir. Burada Acemi Oğlanlar birliğine giren Mimar Sinan, yapı işlerinde görev alarak dönemin en önemli mimarları ile bulunma bir arada çalışmıştır.

Bu süreçte askerliği de devam eden Mimar Sinan, Yavuz Sultan Selim döneminde Çaldıran savaşı ve 1516 ila 1520 yılları arasında gerçekleşen Mısır seferinde Yavuz'un ordusuna dahil olmuştur. İstanbul'a döndüğünde ise Yeniçeri Ocağı'na katılan Mimar Sinan, Kanuni Sultan döneminde özellikle Rumeli başta olmak üzere Rodos seferlerine de katılarak üstün başarılar göstermiştir. Bu başarılarından sonra ise subaylığa yükselmiştir.

Mohaç seferi, Viyana kuşatması, Almanya seferi, Tebriz ve Bağdat seferlerinde de faal olarak görev alan Mimar Sinan, özellikle Bağdar seferinde Van gölü üzerinden geçecek gemilerin yapımında gösterdiği katkıdan dolayı haseki ünvanını elde etmiştir.

O dönem Yüksek Dergah Mimarları Başkanı olan Mimar Acem Ali'nin 1538 yılında çıkılan Moldova seferinde hastalanarak 1539 yılında ölmesiyle, onun yerine geçen Mimar Sinan Saray Başmimarı olarak görev almaya başlamıştır. Ölümüne kadar bu görevi sürdüren Mimar Sinan, birçok ünlü eserini bu dönemde yapmıştır.

Ordu ile yapılan seferlerde özellikle yapı işlerinde faal görev alan Mimar Sinan, kendini bu alanda oldukça ilerletmiştir. Bu sayede Kanuni Sultan Süleyman, 2.Selim ve 3.Murat dönemlerinde üstlendiği başmimarlık görevi ile adından sıkça bahsettiren eserlere imza atmıştır.

Yaklaşık 50 yıl boyunca mimarlık görevinde bulunan Mimar Sinan, bu süreç içerisinde birçok yeni anlayış ve bakış açısı sunarak Osmanlı mimarisini yeni bir noktaya taşımıştır. Doğu ve Batı'nın muhteşem uyumunu klasik dönem ile birleştiren Mimar Sinan, Osmanlı'ya has bir anlayış ortaya koymuştur. Mimarlık süresince yüzlerce yapıta imza atan Mimar Sinan 84 cami, 52 mescit, 57 medrese, 7 okul ve darülkurra, 22 türbe, 17 imaret ve 3 darüşşifa, 7 su yolu kemeri, 8 köprü, 20 kervansaray, 35 köşk ve saray, 6 ambar ve mahzen, 48 hamam ve kaydı olmayanlarla beraber, üç yüz elliden fazla yapıda başmimarlık yapmıştır.

Mimar Sinan'ın yaptığı eserler bazı eserler ise şunlardır;

İstanbul Süleymaniye Camii

İstanbul Şehzadebaşı Camii

Haseki Camii

Mihrimah Sultan Camii (Edirnekapı)

Mihrimah Sultan Camii (Üsküdar)

Rüstem Paşa Camii

Sokullu Mehmet Paşa Camii

Odabaşı Camii

Hamami Hatun Camii

Ferruh Kethüda Camii

Kara Camii

Kazasker İvaz Efendi Camii

Kılıç Ali Paşa Camii

Ahi Çelebi Camii

Ebü'l-Fazl Camii

Sinan Paşa Camii

Selimiye Camii

Zal Mahmud Paşa Camii

İskenderpaşa Camii

Şemsi Paşa Camii

Sultan Süleyman Medresesi

Süleymaniye Medreseleri

Yavuz Sultan Selim Medresesi

Sultan Selim Medresesi

Şehzade Sultan Selim Medresesi

Valide Sultan Medresesi

Haseki Sultan Medresesi

Mihrimah Sultan Medresesi

Mehmed Paşa Medresesi

Haseki Külliyesi

Sokollu Mehmed Paşa Külliyesi

Sultan Süleyman Han Darülkurraası

Valide Sultan Darülkurrası

Koca Sinan Kimdir?

Doğum Tarihi:1488 - 90
Ölüm Tarihi:17 Temmuz 1588
Mesleği:Mimar
Ünvanı:Mimar