DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

Altı kazılan Mescid-i Aksa ve ‘Süleyman Tapınağı’

Araştırmacı yazar Ferhat Ünlü, İsrail tarafından altı kazıldığı kaydedilen Mescid-i Aksa’nın altında bulunduğu ileri sürülen ‘Süleyman Tapınağı’ tartışmasına ilişkin dikkat çeken veriler paylaştı. Ünlü’nün ‘Mescid-i Aksa’nın sırları’ başlıklı yazısından ilgili bölüm…

16.05.2021 18:27:58

YAHUDİLER'İN 'KADİM HİTLER'İ

Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs'ün eski şehir bölgesinde Tapınaklar Tepesi olarak bilinen alanda yer alıyor. Yüzölçümü yaklaşık 144 dönüm olan bu alanda eskiden Süleyman Tapınağı bulunuyordu.

Tarihi verilere göre Kudüs şehrine gelerek yerleşen ilk topluluk Milattan Önce 3000 ve 1500 yılları arasında hüküm sürmüş Yebûsîler idi. Kudüs şehri daha sonra Firavunlar'ın yönetimine geçti. (M. Ö. 1550-1000).

Milattan Önce 995 senesinde ise Davut ve İsrailoğulları Kudüs'ü fethetti. Davut'tan sonra şehrin yönetimi oğlu Süleyman'a geçti.

Süleyman Tapınağı, Süleyman'ın hükümdarlığı döneminde Milattan Önce 957'de tamamlandı. Ancak bu mâbed, 586 yılında Kudüs'ü ele geçiren Babil'in diktatör hükümdarı II. Nabukadnezar tarafından yıktırıldı. O dönemde Yahudiler için kutsal olan bu mâbedi yıktırmakla kalmayan II. Nabukadnezar, daha ötesini de yaptı ve Yahudiliği yeryüzünden silmek için binlerce Musevi'yi öldürdü, esir aldı, sürgüne gönderdi. Bu yüzden Yahudiler için tarihteki ilk soykırımcının, 'kadim Hitler'in Nabukadnezar olduğu iddia edilebilir.

Zira Nabukadnezar, tarihteki ilk ve tek Yahudi devletini, Yahuda devletini ortadan kaldıran, ayrıca Tevrat'ı da yaktıran hükümdardır. Bu yönüyle Nabukadnezar, yalnızca Yahudi metinlerinde değil, İslami kaynaklarda da zalim bir kral olarak geçer. Hatta İslami kaynaklarda 'Ne kadar yaşarsan yaşa, ne kadar çok büyük krallığın olsa da 'Ben ne kadar büyük kralım, her şeyi ben yaptım, bu krallığı ben yarattım' diyerek öncesinde Nemrut gibi bir örnek olmasına rağmen ders almayan insanoğlunun hâşâ kendini Tanrı ilan eden sapkınlığının sembolü 'Buhtunnasr' olarak anılır.

SİYONİSTLER 'ÜÇÜNCÜ TAPINAK' EFSANESİNİ KULLANIYOR

Tapınaklar Tepesi, Yahudi Eskatolojisi'nde (dünyanın sonu ile ilgilenen akım) çok önem verilen bir bölge. Çünkü inanışlarına göre Mesih'in gelmesinden önce buraya Üçüncü Tapınak'ın inşa edilmesi planlanıyor. Ortodoks Yahudiler buna inanıyor ve Siyonistler de, Üçüncü Tapınağın inşa edileceği söylentileriyle bunların inançlarını sömürüyor.

Bu arada Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için önemini azaltmaya çalışan tezlerin ortaya atıldığını da yeri gelmişken belirtelim. Mesela ilk kıblenin Mescid-i Aksa değil de Ürdün'ın Petra kentinde yıkılan Al-Lat adlı bir tapınak olduğunu ileri sürenlerin bulunduğunu hatırlatmakta yarar var. Bu iddianın sahibi, İngiliz asıllı Kanadalı arkeolog Dan Gibson. 1956 doğumlu Gibson'ın kökeninde Yahudilik olmasa da, nihayetinde bu tezin, Mescid-i Aksa'nın, hatta Kâbe'nin Müslümanlar için önemini azaltmaya çalışan bir nitelik arz ettiği gönül rahatlığıyla ileri sürülebilir.

Kudüs'ün; Yebûsîler, İsrailoğulları ve Babiller'den sonra kimlerin eline geçtiğiyle devam edelim. 1099 yılında, Birinci Haçlı Seferi sırasında Haçlılar Kudüs'ü ele geçirdiler ve sadece Mescid'i tahrip etmekle kalmayıp, adını da Süleyman Mâbedi olarak değiştirdiler. Haçlılar Mescid-i Aksa'yı ilk olarak Krallık Sarayı ve ardından ise 'At Ahırı' olarak kullandılar.

1119 senesinde Mescid-i Aksa tamamen Tapınak Şövalyeleri'nin merkezi haline geldi. Bu evre boyunca Mescid bir tapınağa dönüştürülecek şekilde değişikliklere uğradı.

Tapınakçılar'ın o dönemde yaptıkları bugünkü Evanjelistler'in, Yahudilik yanlısı politikalarıyla örtüşüyor. Tarih boyunca Hristiyan ezoterik tarikatları Yahudilerin İslam'la savaşında Yahudilerin yanında yer almış.

Haçlı Savaşları döneminde de birlik içinde hareket ettiler.

Kronolojik olarak devam edelim: 1187 yılındaki kuşatma ertesinde Selahaddin Eyyubi, Kudüs'ü Haçlıların elinden geri almayı başardı ve Mescid-i Aksa'da önemli birçok düzenleme ve restorasyon gerçekleştirdi. Mescid'in yeniden Müslümanların ibadetine açılabilmesi için Selahaddin, Haçlıların mescitteki kalıntılarını temizledi, Mescid'in zeminini değerli halılarla döşetti.

Osmanlılar ise Kudüs'e 1516 yılından 1918'e kadar hükmettiler. Kanuni Sultan Süleyman, Kudüs'te gerçekleştirdiği inşa faaliyetlerinin yanı sıra Mescid-i Aksa'ya da önemli ilavelerde bulundu. Kubbetu's-Sahra'nın tüm pencereleri ve dört kapısından üçünü yenileyen Süleyman, Silsile Kubbesi'ni restore ettirdi, Kale Camii'ne 1531 yılında bir minare yaptırdı. Sultan Süleyman'ın Mescid-i Aksa'da gerçekleştirdiği en önemli inşa faaliyeti ise, günümüzde de Aksa Harem Bölgesi'nin sınırlarını oluşturan ve bir kısmı Aksa'nın surları olarak hizmet veren şehir surlarını yenilemesi oldu.

İSRAİL KURULDUKTAN SONRA SALDIRILAR ARTTI

Mescid-i Aksa, İsrail devletinin kurulmasından sonra daha çok saldırıya uğramaya başladı. Mescid-i Aksa'ya 20. Yüzyıl'ın ikinci yarısında düzenlenmiş pek çok saldırı var. Ya bireysel teröristler tarafından ya da İsrail devlet terörüyle…

22 Ağustos 1969 sabahı Mescid-i Aksa, radikal bir Hristiyan olduğu belirtilen Denis Michael Rohan adlı saldırganın gerçekleştirdiği bir kundaklamaya maruz kaldı. Rohan'ın saldırısı neticesinde Kıble Mescidi'nin doğu bölgesindeki kiriş tamamen yıkıldı.

Rohan, yakalandıktan sonra verdiği ifadede, kundaklamanın, Yahudilerin Tapınak Tepesi'nde bulunduğuna inandıkları Süleyman Tapınağı'nın yeniden inşasını kolaylaştıracağını ve bunun da Mesih'in ikinci gelişini hazırlayan yol olarak gördüğünü söyledi.

Rohan'ın Tanrı'nın Kilisesi adlı bir Hristiyan tarikatına mensup olduğu belirtildi ama Yahudi olduğu yönünde doğrulanmamış iddialar da var.

Rohan, günümüzde Norveç katliamcısı Breivik ve Yeni Zelandalı terörist Tarrant gibi İslamofobik bir Hristiyan olarak Yahudilere hizmet eden biriydi. Evanjelistler de, Mesih'in gelişini hızlandıracağı gerekçesiyle Yahudilere hizmet etmiyor mu!

KAZILAR MESCİD-İ AKSA'YI TEHDİT EDİYOR

Yahudiler'in ilk Hitler'i olan Nebukadnezar'a bakışlarına gelelim. Nebukadnezar, her ne kadar Tevrat'ta bir tür 'genocide'in, ayrıca esaret ve sürgünün sorumlusu olarak görülse de, Yahudiler bunu, sadakatsizlikleri yüzünden tanrı tarafından cezalandırılmalarının bir tezahürü olarak da algılıyorlar.

Mezkûr kral, Tevrat'ın beşinci kitabı Tesniye'de İsrail'in baş düşmanı ve İsrail halkına en fazla zulmeden kişi olarak betimlenirken, Daniel kitabındaysa aksine kınanmaz ve Mescid-i Aksa'nın atası olan kutsal mâbedin yıkılmasından da sorumlu tutulmaz.

Tesniye'ye, yani Yahudiler'in esas kabul ettiği İbranice ve Aramice yazılmış Eski Ahit'in beşinci kitabına Yunanca'da 'ikinci' anlamına gelen Deuteros ve 'yasa' anlamına gelen nomos kelimelerinden türemiş Deuteronomy kelimesinin neden layık görüldüğü ise bilinmiyor. Yani Yahudiler bile orijinal kabul ettikleri kutsal kitaplarının bir bölümünü ikincil yasa olarak mı görüyorlardı! Burası tartışmaya açık.

Yahudi öğretisine göre ikinci büyük peygamber olan Yeremya (İslami kaynaklarda da peygamber olarak geçiyor), Nabukednezar'ın işgali üzerine önce Mısır'a kaçar, ardından da her nasılsa İrlanda'ya gider. Kendisi de bir mason olan Cihangir Gener'in Ezoterik Öğretiler Ansiklopedisi adlı kitabına göre Hanokçu geleneğe sahip İrlanda'nın Operatif ve ardından da Spekülatif Masonluğa ev sahipliği yapmış olması rastlantı değildir.

Nebukadnezar'ın Süleyman Tapınağı'nı yıktırmasından sonra Mescid-i Aksa'nın bulunduğu alanda bir mâbed daha yapıldı. Milattan Önce 538'de Yahudilerin Kudüs'e tekrar dönmelerinden sonra inşa edilen ikinci tapınak da Milattan Sonra 70'te Romalılar tarafından yıkıldı. Geriye sadece 'ağlama duvarı' kaldı. (Yahudilik'te büyük peygamberlerin ikincisi kabul edilen Yeremya'nın 'ağlayan peygamber' olarak geçmesi de manidardır.)

Toparlarsak… Kudüs'ün bütünü için; Haçlı Seferleri'nden de anımsayacağınız üzere Müslüman-Hristiyan ve Yahudiler arasında üçlü bir çekişme söz konusudur ama Mescid-i Aksa, giderek Tapınaklar bölgesi Müslümanlarla Yahudilerin tarihsel anlamda spesifik çekişme alanıdır.

İsrail güvenlik güçleri, bir yanda Aksa'da ibadet eden Müslümanlara saldırırken, bir yandan da İsrail devleti bölgede arkeolojik kazılar yürütmeye devam ediyor. Hatta Mescid-i Aksa'nın altına bir tapınak yaptılar bile. Müslümanlar -haklı olarak- Aksa altındaki kazıların ve açılan tünellerin Mescid-i Aksa'nın yıkılmasına neden olacağını söyleyerek bu kazılara karşı çıkıyorlar.

SİYONİSTLER 'LAİK DEVLET' İSTİYORDU

Eğer İsrail bir din devleti ise (ki Siyonizm'in babası Theodor Herzl laik bir Yahudi devleti hayal etmişti ama David Ben Gurion'a kurdurulan ülke bir din devleti oldu) bu devletin dini, kültürel kodlarını çözmeden, onunla sadece siyasi ve askeri alanda mücadele yürütmek, hep eksik kalacaktır. Hatta 'düşman'ı tanımak, onunla mücadele edebilmenin olmazsa olmaz şartıdır. Yahudiler -misal bizim yüzyıllardır barış içinde yaşadığımız vatandaşlarımız- bir dinin inananları veya bir ırk olarak asla 'düşman' değildir. Ancak Arz-ı Mev'ud (Tevrat'ta İsrailoğulları'na vadedilen topraklara verilen isim) hülyalarıyla Yahudi emperyalizmi peşinde koşanlar ve Siyonistler, Türkiye başta olmak üzere tüm Müslüman ülkelere 'düşman'dır. Çünkü eski imparatorluktan gidenler şöyle dursun, mevcut topraklarımızda bile gözleri var.

Ramazan'ın son günlerinde ve bayramda; Kudüs'ü tarihte kim bilir kaçıncı kez ve yakın tarihte ise yine, yeniden kana bulayan İsrail devleti, Mescid-i Aksa'nın eski sırlarını, yıkılan Süleyman Tapınağı ile yok eden Nabukednezar'dan farklı davranmıyor. Gerçi ona iyi mi, yoksa kötü mü bakmaları gerektiğine bile tam karar verememişler. Hatta Daniel kitabındaki Nabukednezar söylemleri, bir tür Stockholm Sendromu'na ya da zulmedenine âşık olma durumuna bile işaret ediyor. Hâlbuki adam, soykırım denilen şeyin modern anlamda mucidi olan Hitler'in düpedüz kadim atası.

Kimi Yahudiler, sıklıkla anıldıkları Kuran'da bile vaktiyle üstün kılındıkları belirtildiği için böbürlenirler. Kuran'da 41 kere İsrailoğulları denmesinin temel hikmeti, onların mazisinde ibretlik kıssanın daha fazla olmasıdır.

Mescid-i Aksa'nın sırlarına erişmekten, mesela İsra Sûresi'nin birinci ayetini bile anlamaktan 'uzak' oldukları için ibretlik kıssalarına yenilerini eklediler, ekliyorlar. İbret, sır ne derseniz deyin, şifre de burada değil mi zaten.

Hemen yanı başlarındaki bir kutsal mekânın sırrından 'çok uzakta', 'en uzakta' olmaları…

Sabah

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş