SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKADÜNYAGÜNCELEKONOMİYAŞAMSPORÇEVİRİSAĞLIKKÜLTÜREMLAKEĞİTİMFOTOVİDEO

Kadir Mısıroğlu'dan gençlere 100 tavsiye kitap

Tarihçi-Yazar Kadir Mısıroğlu’nun İslamcı Gençliğin El Kitabı eserinde genç okuyuculara tavsiye ettiği birbirinden değerli 100 kitabı istifadenize sunuyoruz…

Kadir Mısıroğlu'dan gençlere 100 tavsiye kitap
12.01.2018 20:01:56

İşte Kadir Mısıroğlu'nun önerdiği, gençlerin ilim ve irfan dünyasına katkıda bulunacak olan o 100 kitap:

Hak Dini, Kur'ân Dili – Elmalılı Hamdi Yazır

Riyazüssâlihin (Hadis)

Risâle-i Nûr Külliyatı – Said Nursî

Muvazzah İlm-i Kelâm – Ö. N. Bilmen

Asr-ı Saâdet – Mevlânâ Şiblî

Hayâttü's-Sahâbe – M. Yusuf Kandehlevî

Nimetü'l-İslâm – Hacı Zihni Efendi

İhyâu Ulûmi'd-din – İmâm Gazali

Târihten Günümüze Tahrif Hareketleri – Kadir Mısıroğlu

Maddiyyun Mezhebinin İzmihlâli – İ. Fenni Ertuğrul (Latin harfleriyle basımı: Materyalizmin İflâsı ve İslâm, I-II)

Hakikat Nurları – İ. Fennî Ertuğrul

Lügatçe-i Felsefe – İ. Fenni Ertuğrul, (İslâm Harfleriyle)

Mesnevi Şerhi – Tâhirü'l Mevlevi

Kısas-ı Enbiya – Ahmed Cevded Paşa

Hacı Murad – Tolstoy

Yirminci Asrın Cahiliyeti – Muhammed Kutub

Kur'ân Hiç Tükenmeyen Mucize – Heyet

Bin Uydurma Kelimeyi Boykot – Kadir Mısıroğlu

Hayat Felsefesi Yahut Yaşamak Sanatı – Kadir Mısıroğlu

Lozan, Zafer mi, Hezimet mi?! – Kadir Mısıroğlu

Bir Mazlum Padişah: Sultan Abdülaziz Han – Kadir Mısıroğlu

Bir Mazlum Padişah: Sultan II. Abdülhamid Han – Kadir Mısıroğlu

Bir Mazlum Padişah: Sultan Vahideddin Han – Kadir Mısıroğlu

Geçmişi ve Geleceği İle Hilâfet – Kadir Mısıroğlu

Sarıklı Mücâhidler – Kadir Mısıroğlu

Deccal Tabakta – Kemal Özer

İzhâru'l-Hak – Rahmetullahi Hindi

İslâmiyet ve Milletler Hukuku – Prof. A. Refik Turnagil

Muhtasar İslam Târihi – Kadir Mısıroğlu

Dinde Reformistler – Ali Eren

Osmanlı Târihi – İ. Hakkı Uzunçarşılı (Tanzimat'a kadar olan kısım)

İslâm Meydan Okuyor – Vahidüddin Han

Yahya Kemal Beyatlı'nm şiir ve nesir bütün külliyâtı

Türkiye'de Ruhçu ve Maddeci Görüşün Mücâdelesi – S. Hayri Bolay

Siyonizm ve Türkiye – Yaşar Kutluay

Yahudi – Lui Marşelko

Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Târihi – Prof. Dr. Osman Turan

Osmanlı Hukuku – Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci

Yazı Güzeli – Bedreddin Yazır

İslâm Harflerinin Müdafaası – Osman Şerifoğlu

A'mâk-ı Hayal – Filibeli Ahmed Hilmi

Abide Şahsiyetleri ve Müesseseleriyle Osmanlı – Osman Nûri Topbaş

Hüdâyî'nin Ziyafet Sofrasından – Osman Nûri Topbaş

İmandan İhsana Tasavvuf – Osman Nûri Topbaş

İslâm Yazısına Dâir – Ciineyd Emiroğlu

Tarihî Maddeciliğe Reddiye – H. Ziya Ülken

İlim, Ahlâk, Îman – Mustafa Balaban

Garb'm Üzerine Doğan İslâm Güneşi – Sigrid Hunke

İdeolocya Örgüsü – N. Fâzıl Kısakürek

İslâm Prensipleri – A. Kemâl Belviranh

Tanınmayan Büyük Çağ – Fuad Sezgin

Zulmetten Nura – Şemseddin Günaltay (İslâm harfleriyle)

Boğaziçi Mehtapları – Abdülhak Şinasi Hisar

Batılılaşma İhaneti – Mehmed Doğan

Bir Türk Vatana Döndü – Nejat Muallimoğlu

Sağlık Sırlan – Dr. Senâi Demirci

İslâm ve Bilim – Prof. Dr. Seyyid Hüseyin Nasr

Allah Dostu Der Ki – Dr. Münir Derman

Hz. Ömer ve Nebevi Sünnet – Dr. Ebubekir Sifil

Ehl-i Sünnet'in Müdafaası – Ebû Hamid bin Merzuk

Osmanlıca-Türkçe Sözlük – Mustafa Nihad Özön

Ebû Hanîfe – Muhammed Ebû Zehra

Görüp İşittiklerim – Ali Fuad Türkgeldi

Kelâm İlmi (Giriş) – Prof. Dr. Bekir Topaloğlu

Cumhuriyetin Târihi – Ahmed Cemil Ertunç (Celâlettin Vatandaş)

Türkçe'nin Müdafaası – Kırk Münevver

Medenî Hukuk Cephesinden Ahmed Cevdet Paşa – Ebululâ Mardin

Mektubât-ı Rabbânî – İmam Rabbani

Dinlerarası Diyalog Tuzağı – Mehmet Oruç

Hikemiyat – Dr. Ebubekir Sifil

Dağıstan Arslanı Şeyh Şâmil – Tank Mümtaz Göztepe

Tevrat, İnciller, Kur'ân-ı Kerîm ve Bilim – Maurice Bucaille

İslâm Hukukumda Değişmenin Sınırlan – Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci

İslâm Mezhepleri Tarihi – Dr. Haşan Gümüşoğlu

Dört İncil. Farklılıkları ve Çelişkileri – Prof. Dr. Şaban Kuzgun

Osmanlıca İmlâ Rehberi – Osman Şerifoğlu

İlmî Gerçekler – Dr. Halûk Nurbaki

İslâm Ahlâkının Esasları – Babanzâde Ahmed Naim

Rasûlullah'm İslâm'a Dâvet Metodu – Ahmed Önkal

Papalık – Bekir Zakir Çoban

ZübdetüT-Buhârî – Ömer Ziyâeddin Dağistânî

Kadirbeyoğlu Zeki Bey'in Hâtıraları

Yengeç – Dr. Salzmann

İlimler ve Yorumlar– Hekimoğlu İsmail

Peygamber Efendimizden Hayat Ölçüleri – Murad Kaya

İslâm'ın Vaadettikleri– Roger Garaudy

Bostan – Şeyh Sadî Şirâzî

Gülistan – Şeyh Sadî Şirâzî

İslâm İnançları – Dr. Ali Arslan

Kimyâ-yı Saâdet – İmam-ı Gazâlî

Telfik-i Mezâhibe Reddiyye – M. Esad Dilâveroğlu

Anglikan Kilisesine Cevap – Şeyh Abdülaziz Çâviş

Maturidiyye Akaidi – Nureddin es-Sabûnî

Osmanlı Türklerinde İlim – Dr. Adnan Adıvar

İlim ve Din – Dr. Adnan Adıvar

İlmiyye Sınıfı -İ. Hakkı Uzunçarşılı

Osmanlı Târihi – Kadir Mısıroğlu

İslâm Fıtrî Tabiî Umûmî Bir Dindir – A. Hamdi Akseki

Şifâ-i Şerif – Kadı lyâz

Üsve-i Hasene (1-2) – Ömer Çelik, Murad Kaya, Mustafa Öztürk


      YORUM YAZ

  YORUMLAR

  memo / 01.02.2018 18:43:25
  ustad necip fazılın yüz eserinden sadece bir tanesini almış.
  ali / 16.01.2018 08:36:29
  Kitap okuyup sapıtacağını düşünen zaten okumasın. Ya da bu kitapları okuyup 'işte doğrular bunlardır' diye körü körüne okuyanlar da okumasa daha iyi. Kitap okumanın, yazarıyla kısa bir muhabbet olduğunu hatırlayarak, onaylayacak ya da onaylanmayacak yerleri olabileceğini hatırda tutmak gerek. Fikirlere kulak tıkamakla fikirleri dinleyip ders çıkarmak arasında 'insani' bir fark vardır.
  ALİ / 15.01.2018 10:15:40
  uzak durulması gereken 100 kitap diyen gafiller cahiller
  / 14.01.2018 15:14:38
  Bilmeyenler bilmez bileni sözü kısa kesmeli uyanmak istemiyen onca nadan var bu sana ilaç desen içmez itiraz eder öylede b....yoluna gider bu itiraz edenlerin ki bu kabilden
  / 14.01.2018 14:17:52
  bu kitaplara ve bu kitapların ruhuna düşman olanlar sizin bu kitaplardan uzak durmanız bir kayıp değil. ama karşımıza çıkmayın yeter.. yoksa ne olacağı bilinemez...
  / 14.01.2018 01:22:12
  Çok güzel olmuş teşekkürler
  / 13.01.2018 23:55:10
  Ne demek uzak durulması gereken kitap!Sizdeki nasıl kafa kitap yakan faşisler gibi,siz de sakıncalı yayınlar diye listeler yayınlarsınız zihniyetiniz batsın!
  / 13.01.2018 19:31:34
  Cahiller bu kitaplardan anlamaz üstad yaptıkları yorumlar da bunu gösteriyor.uzak durulması gereken 100 kitap diyen gafiller cahiller ..
  / 13.01.2018 19:18:04
  Helal sana Kadir mısıroğlu
  / 13.01.2018 15:26:51
  Gençlere tavsiye ettiniz(!) kitapları okuyunca,yetişen gençlik 'Keşke, Yunan işgali devam etseydi.' demez inşallah! Tavsiyeyi kimden aldığınıza dikkat etmediyseniz gaflet içindesiniz,işinizi iyi yapıyorsunuz demektir.Yok,dikkat ettiyseniz eğer, sizleri yanlış tanımışız demektir.
  / 13.01.2018 14:43:10
  Biz de kafayı çizersek?
  Süleyman Şah / 13.01.2018 13:35:24
  sn.kadir mısırlıoğlu ister kabul etsin isterse etmesin,türklerin islamiyet sonrası kurdukları devlet türk-islam sentezine göre yönetilmiştir ve bugün de bu sentez geçerlidir...hatta sn.d.bahçeli ve c.reisimiz r.t.erdoğan birlikte türk-islam sentezinde buluşmuşlardır,buna da mecburdurlar...
  davut okçu / 13.01.2018 08:52:11
  tavsiye edilen 100 kitaptan 10 tanesi kendi eseri
  Osman Erkisi / 13.01.2018 01:23:31
  Uzak durulması gereken 100 kitabı bizimle paylaştığınız için teşekkürler.Yorumu yayınlamak yürek istediği için görenin anlaması kafi.
  / 12.01.2018 21:31:27
  Reziller
  / 12.01.2018 21:17:26
  Uzak durulması gereken 100 kitap. Teşekkürler.
  Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
  TİMETÜRK SON HABERLER
  ÇOK OKUNANLAR
  TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
  SON YORUMLANANLAR