DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

'Kadın ve istihdam'

TÜİK, 8 Mart'ın 100. yıl dönümünde kadın ve istihdam konusunda veriler yayınladı. İşte söz konusu çalışmadan sizler için derlediklerimiz:

5 Yıl Önce
2017-03-08 11:08:09

TİMETURK | HABER MERKEZİ

Türkiye'de son 20 yılda hem erkekler hem de kadınların istihdamında tarım sektörünün payı azalırken, sanayi ve hizmetler sektörlerinin payı arttı.

Kadınlarda ise bu dönüşüm çok daha keskin bir biçimde yaşandı. 1989 yılında istihdam edilen kadınların yüzde 76,6'sı tarım, yüzde 8,8'i sanayi, yüzde 0,2'si inşaat, yüzde 14,4'ü hizmetler sektörlerinde iken, 2009 yılına gelindiğinde kadın istihdamının yüzde 41,7'si tarım, yüzde 14,7'si sanayi, yüzde 0,7'si inşaat, yüzde 43'ü hizmetler sektöründe gerçekleşti. Tarım sektöründen ayrılan kadınlar, sanayi ve hizmetler sektörlerine yönelmiş, 2009'a gelindiğinde hizmetler sektörü ilk defa tarım sektöründen daha fazla kadın istihdamını çeker hale gelmiştir.

Kadın-Erkek Farkı Kapanıyor

Son 20 yılda kadın ve erkek istihdamının alanları açısındaki fark büyük ölçüde kapandı. Tarımın istihdamdaki payı kadınlarda erkeklerden çok daha yüksek iken; diğer sektörlerin istihdamdaki payı erkeklerde kadınlardan daha yüksek.

İstisnai Sektör: İnşaat

İnşaat sektörü hala kadınların istihdamında çok küçük bir paya sahip olmaya devam ediyor.

Ekran Resmi 2017-03-07 15.29.11

Kadınların Meslek Gruplarına Göre İstihdamı

Meslek gruplarına göre istihdam verileri incelendiğinde nitelik veya mesleki vasıf gerektirmeyen işlerin kadın istihdamındaki payı erkeklerden daha fazla. Profesyonel meslek mensupları ve yardımcı profesyonel meslek mensuplarının kadın istihdamındaki payı da aynı şekilde erkeklerinkinden daha yüksek. 2009 yılı itibariyle kadınların yaklaşık yüzde 50'si tarım-hayvancılık işleri ve nitelik gerektirmeyen işlerde çalışıyor, erkeklerde ise bu oran yüzde 27,6.

Ekran Resmi 2017-03-07 15.21.57


Yönetim

Üst düzey yönetim ve müdürlük gibi karar alma ve uygulamaya ilişkin mesleklerin kadın istihdamındaki payı yüzde 3,2 iken erkeklerde yüzde 10,8. Yine sanayi sektöründeki nitelikli işgücünü oluşturan tesis ve makine operatörlüğü ve montajcılık mesleklerin kadın istihdamındaki payı yüzde 3,1 iken erkeklerde bu oran yüzde 12,1 oldu.

Profesyonel Sektördeki "Kadın" Farkı ve Sebebi

Profesyonel meslek mensuplarının kadın istihdamındaki payı yüzde 10,1 iken bu oran erkeklerde yüzde 5,7'dir. Bu meslek grubunun kadın istihdamındaki payının daha yüksek olması, eğitimli kadın işgücünün öğretmenlik, doktorluk, avukatlık, muhasebecilik gibi mesleklerde yoğunlaştığına işaret etmekte.

Türkiye'nin Bölgesel ve Küresel Ölçekteki Durumu

Kadınların işgücüne katılım, istihdam ve işsizlik oranları açısından Türkiye, dünya geneli ve çeşitli bölgeler ile kıyaslandığında sonuçlar şu şekilde:

2009 yılı itibariyle;

- Türkiye'de kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 26 iken dünya ortalaması yüzde 51,6.

- Türkiye'de kadınların istihdam oranı yüzde 22,3 iken dünya ortalaması yüzde 48.

- Türkiye'de kadınların işsizlik oranı yüzde 14,3 iken dünya ortalaması yüzde 7.

Ekran Resmi 2017-03-07 15.28.45

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (2)

mehtap

bu kaba yoruma eşdeğer cevap. Evde kal. Evdeki işler önemli. Ve o evdeki işler kadının çeyizi değil. Önemsiyorsan destekle, desteği becermiyorsan kadın senin için iş hayatından vazgeçmeyecek. Beceremiyorsan işten çık kadının görevi sandıklarını üstlen.

Seyit mutlu

Kadınların evdeki işleri dışarıdaki işlerden çok daha önemli. Kadın erkek çalışsın. Evler otele dönsün. Çocuklar başıboş büyüsün. Aileler çift başlılık yüzünden yıkılsın. Aferin. Sonra boşanmalar niye artıyor diye soralım.

Görüş Bildir Bizimle Paylaş