İnsanlık tarihinde yapılan en uzun savaşlar

İnsanlar ilk araçları geliştirdiğinden ve silah ürettiğinden beri savaşlar yapılıyor. Aslında, onlarca yıldır hatta yüzyıllar boyunca yapılmış düzinelerce savaş var. Bu makale insanlık tarihindeki en uzun sekiz çatışmayı inceleyecek.

06.12.2020 09:42:26

• 681 yıla yayılan Roma-Pers Savaşları, Roma İmparatorluğu ile Pers İmparatorluğu arasında MÖ 54'ten 628'e kadar yapılan bir dizi savaştı.

• Meksika Kızılderilileri Savaşları, 1519'da Aztek İmparatorluğu'nun fethi ile başladı ve 414 yıllık bir çatışmaya yol açtı.

• Avrupa'nın dört bir yanından gelen Hıristiyan şövalyeler, yüzyıllar süren İber Haçlı Seferleri sırasında İspanyol ve Portekiz topraklarını Müslüman Mağrip'den geri almaya çalıştı.

İnsanlar ilk araçları geliştirdiğinden ve silah ürettiğinden beri savaşlar yapılıyor. Aslında, onlarca yıldır hatta yüzyıllar boyunca yapılmış düzinelerce savaş var. Bu makale insanlık tarihindeki en uzun sekiz çatışmayı inceleyecek. 

8. Meksika Kızılderili Savaşları

the-conquest-of-tenochtitlan

Meksika Kızılderilileri Savaşları büyük ölçüde İspanyol sömürgeciler ile Meksika'nın yerli halkları arasında yapıldı. Çatışma, 1519'da Aztek İmparatorluğu'nun fethi ile başladı. 1400'lerin sonlarında İspanyollar Karayipler'e yerleştikten sonra, Aztek'in yerli düşmanlarıyla savaşta onları yenmeye yardımcı olmak için bir ittifak kurdu.
 
Sonraki birkaç yüzyılda şiddetli ayaklanmalar meydana geldi ve yıllarca kan döküldü. Buna bir örnek, İspanyolların modern New Mexico'dan sürüldüğü, ancak on iki yıl sonra geri döndüğü 1680 Pueblo İsyanıdır.
 
Meksika Kızılderilileri Savaşları nihayet Yucatán'daki Kast Savaşı ile sonuçlandı. Yerli Maya halkı, siyasi gücü elinde tutan Avrupalı torunları olan Yucatecos'a karşı meydan okuyan bir tavır aldı. Savaş resmi olarak 1901'de sona ermesine rağmen, küçük çatışmalar 1933'e kadar devam ederek 414 yıllık uzun çatışmayı sona erdirdi.

7. Arap-Bizans Savaşları

1280px-greekfire-madridskylitzes1

Arap-Bizans savaşları 7. yüzyılda Raşidun ve Emevi İslam devletleri altındaki Arap fetihleri ile başladı. Bizans İmparatorluğu, Suriye ve Mısır dahil topraklarını çok hızlı kaybetti. İlk başta savunmada kaldılar, sıklıkla açık alanlarda savaşmaktan kaçındılar. Kendi karşı saldırılarını başlatmaları yüz yıldan fazla zaman aldı.

718'de Arap güçlerinin Bizans başkenti Konstantinopolis'i ele geçirme çabaları ikinci kez başarısızlığa uğradı. Bundan sonra, baskınların yaygın bir olay olmaya devam etmesine rağmen, her iki imparatorluk arasındaki sınır nispeten sabit kaldı.

11. yüzyılın ortalarında, yaklaşık 421 yıllık savaşın ardından, Türkler her iki kuvvet için de yeni bir tehdit haline gelince çatışma başka bir yöne kaydı. Sonunda, Araplar Orta Doğu ve Afrika'nın bazı bölgelerinde varlıklarını artırırken, Bizans İmparatorluğu çok fazla toprak kaybetti ve büyük zarar gördü.

6. Avrupa'da Osmanlı Savaşları

zonaro-gatesofconst

Türk Savaşları olarak da bilinen Osmanlı Savaşları, 653 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu ile çeşitli Avrupalı güçler arasında yapıldı. Çatışma 1265 yılında Bizans-Osmanlı Savaşları ile başladı ve Bizans İmparatorluğu'nun nihai çöküşüne yol açtı.

Savaş kıtayı tahrip etmeye devam etti. 14. ve 16. Yüzyıllar arasında Osmanlılar Sırplar, Bosnalılar ve Macarları boyunduruk altına alarak Balkanlar ve Orta Avrupa'nın çoğunu fethetmeyi başardılar.

Savaş 18. Yüzyılda Ruslarla devam etti ve iki Sırp ayaklanması ve 19. Yüzyılda yapılan Yunan Bağımsızlık Savaşları, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünün başlangıcı oldu.

Osmanlılar, Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz Kraliyet Donanması'nın İstanbul'a saldırmasını engellediler; ancak bunun yanında Avrupa topraklarının çoğunu kaybettiler. Nihayetinde 1918'de yenildiler ve egemenliklerine son verdiler.

5. Cermen Savaşları

1280px-siege-alesia-vercingetorix-jules-cesar

Germen Savaşları Romalılar ve erken Germen halkları arasında yapıldı. Şiddet, Cimri ve Teuton kabilelerinin Roma Cumhuriyeti tarafından kontrol edilen bölgeye göç etmesiyle MÖ 113'te başladı. Roma ağır kayıplar yaşamasına rağmen savaştan galip çıktı.  

Romalılar yıllarca askeri güçlerini gösterdiler, ancak 5. yüzyılda bu prestij sarsılmaya başlamıştı. Vandallar Alplerin ötesinde kargaşaya neden olurken, Kral Alaric ve Vizigot "barbarları" Roma'yı kuşatıyordu. Şehri yıllık ödeme karşılığında ve askeri hiyerarşide bir yer karşılığında ayırmayı teklif ettiler, ancak İmparator Honorius reddetti.

410 yılında asi köleler ve gladyatörler, üç gün boyunca şehri yağmalamaya devam eden Vizigotlar için kapıları gizlice açtılar. Benzer şiddet çeşitli baskınlar ve savaşlarla 6. yüzyıla kadar devam etti. 681 yıllık savaşın ardından, çatışma nihayet 569 yılında sona erdi.

4. Roma-Pers Savaşları

1280px-bas-relief-nagsh-e-rostam-al

681 yıla yayılan Roma-Pers Savaşları, Roma İmparatorluğu ile Pers İmparatorluğu arasında MÖ 54'ten 628'e kadar yapılan bir dizi savaştı. Reconquista'ya benzer şekilde, dini farklılıklar küçük bir rol oynadı, ancak her imparatorluk sınırlarını genişletmeye kararlı olduğundan, anlaşmazlık büyük ölçüde bölgeseldi.

Mithridatis Savaşları, çatışmanın başlangıcı oldu. Her iki taraf da 681 yıl boyunca toprak kazanıp kaybederek birçok zafer ve yenilgi yaşadı. Ne olursa olsun, iki imparatorluk arasındaki sınırlar büyük ölçüde değişmeden kaldı.

Böylesi bir şiddet dönemi her iki tarafı da bitkin düşürdü ve zayıflattı ve onları yeni birleşmiş Arap ordusuna karşı savunmasız bıraktı. Pers İmparatorluğu hızla parçalandı ve tamamen çöktü. Sonraki Bizans-Arap Savaşları sırasında, Roma İmparatorluğunun topraklarının çoğu kayboldu.

3. Bizans-Bulgar Savaşları

1280px-the-chronicle-of-ioannis-skylitzis-preslav-attacked

İlk Bulgar İmparatorluğu 681'de kurulduğunda, Doğu Roma İmparatorluğu olarak da bilinen Bizans İmparatorluğu ile 715 yıllık bir savaş başlattı. Güneybatıya doğru bölgesel genişlemeyle ilgilenen Bulgarlar erken zaferler yaşadılar.

10. yüzyılda Rusya da dahil olmak üzere, birden fazla savaşa girdi; çünkü o yüzyılın Bulgar İmparatorluğu zayıftı. 1018'de Bizans İmparatorluğunun eline geçti. Ancak bir dizi başarısız isyan sonrasında, Bizans İmparatorluğu'nun iç sorunları olduğu için topraklarının çoğunu geri almayı başardılar.

İkinci Bulgar İmparatorluğu'nu tanıyan nihai bir antlaşmanın imzalanmasına rağmen, şiddet durmadı. Çatışma, Bulgaristan'ın Osmanlı Türkleri tarafından mağlup edildiği 1396 yılına kadar devam etti. Elli yedi yıl sonra, Konstantinopolis'in Bizans başkenti de Osmanlıların eline geçti.

2. İngiliz-Fransız Savaşları

1280px-combat-naval-en-rade-de-gondelour-20-juin-1783

İngiliz-Fransız Savaşları, İngiltere ile Fransa arasında 1066'da Normandiya Dükü William ve 7.000 Fransız askerinin İngiltere'yi işgal etmesiyle başlayan bir dizi çatışmaydı. Önceki kralın uzak bir kuzeni olan William, İngiliz tahtında meşru bir iddiası olduğuna inanıyordu. Bu çatışma, 750 yıldan biraz daha kısa süren şiddetli bir kan davasıyla sonuçlandı.

Belki de bu iki rakip arasındaki en ünlü çatışma, Yedi Yıl Savaşı'nın Fransız ve Hint Savaşı olarak bilinen kısmıdır.
Çatışma nihayet 1815'te Yüz Gün Savaşı ile sona erdi. Yakın zamanda sürgüne gönderilen Napolyon Bonapart, Paris'i geri almak için Fransa'ya döndü. İngiltere ve diğer birkaç ülke, Waterloo Savaşı'nda Fransa'ya karşı mücadele etmek için bir koalisyon oluşturdu ve sonuçta saltanatına son verdi. Napolyon, bu kez altı yıl sonra öldüğü Saint Helena adasına tekrar sürgüne gönderildi.

1. Yeniden Fetih

moorandchristianbattle

- Reconquista da İber Haçlı olarak bilinen savaşlar, 711'de Kuzey Afrikalı Müslümanlar'ın, İber Yarımadası'nı Vizigotlardan ele geçirmesiyle başladı. 11. yüzyılda, Avrupa'nın dört bir yanından gelen Hıristiyan şövalyeler, İspanyol ve Portekiz topraklarını geri almaya çalıştı. Ortaya çıkan savaş, yıllar boyunca çeşitli papalardan çok destek aldı.

1085 yılında Hıristiyanlar ilk büyük zaferlerini, Kral VI. Alfonso, İspanyol Hıristiyan aleminin başkenti Toledo'yu ele geçirdiğinde yaşadılar. Yüzyıldan fazla bir süre sonra Müslüman Mağripliler, asla iyileşemeyecekleri çarpıcı bir yenilgi olan Las Navas de Tolosa savaşını kaybettiler. 1252'ye gelindiğinde, sadece Granada kontrollerinde kaldı. Şehir 1492'de düştüğünde, yüzyıllardır süren çatışma nihayet sona erdi.

Din, İber Haçlı Seferleri'nde bir rol oynadı, ancak uzun bir süre, çoğunlukla toprak kazanımları ve mali ödüllerle ilgiliydi. Hristiyan yönetimi altında birçok cami kiliselere dönüştürüldü, ancak kalan Müslümanların dinlerini uygulamaya devam etmelerine izin vermek için birkaçı bırakıldı. Reconquista'yı tanımlayan şiddet daha sonra İspanya ve Portekiz'in Yeni Dünya'yı fethetmesine ilham verecekti.

Kaynak: Worldatlas

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)