DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

Sınava girmeden önce hangi dua okunur? Sınavlara girmeden önce hangi dualar okunmalı?

Birçok öğrenci sınavlara çeşitli şekillerde hazırlanarak girmektedir. Bu süreçte oldukça çok emek harcayan öğrenciler, sınavdan iyi bir netice almayı umarlar. Sınava yeteri kadar hazırlanan öğrenciler özellikle sınav öncesinde ve sınav esnasında çeşitli dualar okuyarak sınavlarının daha iyi geçmesini umarlar. Sınavlarının başarılı bir şekilde geçmesi için en etkili duanın ne olduğunu araştıran öğrenciler, çeşitli dualarla karşılaşmaktadırlar. Peki sınava girmeden önce hangi dua okunur? Sınavlara girmeden önce hangi dualar okunmalı?

2 Ay Önce
2021-07-31 23:48:04

Dua birçok kişi tarafından günlük koşuşturmalarda Allah'a yakın olmak ve işlerinin rast gitmesi için insanların yapmış olduğu bir ibadettir. Namazdan sonra, yemekten önce ve sonra, herhangi bir iş yaparken okunacak dualar o işin daha hayırlı geçmesini sağlamaktadır. Sınava girecek öğrenciler de sınav öncesi ve esnasında çeşitli dualar okuyarak sınavlarının iyi geçmesini Allah'tan isterler. Bu sebeple birçok öğrenci sınav için hangi dualar okunmalıdır? sorusunun cevabını araştırmaktadır. İşte tüm detayları ile sınavdan önce okunacak dualar…

Sınav esnasında aklımızdaki bilgilerin uçup gitmemesi için öğrenciler unutkanlığa karşı oldukça etkili olan şu duayı okuyabilirler: “Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ." Bu duannın on dokuz defa okunması gerekmektedir.

Bunun yanı sıra sınavlarda şu dualar okunarak da Allah'ın yardımı öğrencilerin yanında olur:

"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet) Türkçe anlamı: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."

"Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli " (10 Kere) Türkçe anlamı: "Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle."

"Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû." (10 kere) Türkçe anlamı: "Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."

"Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr" Türkçe anlamı:"Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır"

"Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari." Türkçe anlamı: Allah'ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah'ım beni kendi başıma bırakma.(Tirmizi,De'avat,90)

“Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi's salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü'l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi'l hayr. (Sınava girmeden önce 3,5,7 defa okunur) Türkçe anlamı: Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir”

Bu dualara ek olarak özellikle sınav günü 70 kere Salat-ı Nariye de okunursa, sınava girecek öğrenciler için oldukça etkili olur. Salat-ı Nariye duası şöyledir:

“Ya men leccemel mütekebbirine b licami azametihi selliim sellim ya Hafız'' okunmalıdır. Sınavlara girmeden önce, “Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ.” (isra suresi;80) okunmalıdır. Ardından sınav için sıraya oturduktan sonra ise, "Rabbi'şrah li Sadri ve yessir li emri,va'hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî." okunur. Sınava başladığınızda da, "Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû." okumanız gerekmektedir.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş