DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

Kadiri tarikatı nedir? Abdulkadir Şaşmaz kimdir? Abdulkadir Şaşmaz Kadiri tarikatı lideri mi?

Kadiri tarikatı nedir? Kurtlar Vadisi dizisindeki Polat Alemdar rolü ile tüm Türkiye'nin tanıdığı Necati Şaşmaz'ın eski eşi Nagehan Kaşıkçı'nın iddiaları bir kez daha gündeme geldi. Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz Nagehan Kaşıkçı'nın iddialarını köşesine taşıdı. Yazıda Necati Şaşmaz'ın babası Abdülkadir Şaşmaz'ın Harput merkezli Kadiri tarikatının şeyhi olduğu iddia edildi. Peki Abdulkadir Şaşmaz kimdir? Abdulkadir Şaşmaz Kadiri tarikatı lideri mi?

04.06.2021 13:54:36

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, bugün yayımlanan 'Mehdiler Vadisi' başlıklı yazısında Necati Şaşmaz'ın babası Abdülkadir Şaşmaz'ın Harput merkezli Kadiri tarikatının şeyhi olduğunu söyleyerek Nagehan Kaşıkçı'nın açtığı boşanma davasının detaylarını paylaştı. İsmail Saymaz'ın yazısından sonra Abdülkadir Şaşmaz'ın kim olduğu ve Kadiri tarikatı merak edililip araştırılmaya başlandı. Peki Kadiri tarikatı nedir? Abdulkadir Şaşmaz kimdir? Abdulkadir Şaşmaz Kadiri tarikatı lideri mi?

Abdulkadir Şaşmaz kimdir?

Abdülkadir Şaşmaz Kurtlar Vadisi dizisi ile tüm ülke tarafından bilinen Necati Şaşmaz'ın babasıdır. 

Abdulkadir Şaşmaz Kadiri tarikatı lideri mi?

Abdülkadir Şaşmaz'ın Kadiri tarikatı lideri olduğu iddiaları gündemde. Şaşmaz'ın avukatı "Tarikat iddiası doğru değildir. Müvekkilin babası kanaat önderidir. Zararlı eylemi yoktur. İslam diniyle ilgili faaliyette bulunmak ve iyi bir insan yetiştirmek ne zamandan beri suç olmuştur?" dedi.

Kadiri tarikatı nedir? 

Abdulkadir Geylanî olarak ünlenmiş Muhyiddin Ebû Muhammed b. Ebû Salih b. Zengi-Dost (d. 1077 Geylan-ö. 1165 Bağdat)'u öncü kabul eden tarikat. Bağlılarınca Gavsu'l-Azam, Kutub, Bâzullah, Sultanu'l-Evliya, Ayetullah gibi lakablarla anıları Abdulkadir Geylânî, öğrenimini tamamladıktan sonra başladığı ders ve vaazlarını kesip yirmi beş yıl kadar süren uzlet hayatı sürdüğü bilinen bir husustur. Tasavvuf alanındaki mürşidi Ebu Saîd el-Mübarek b. Ali el-Mahzûmî idi. Tarikat silsilesi el-Mahzûmî, Ebu'l Hasan Ali İbn Muhammed b.Yusuf el-Kureşi, Ebu'l-Ferec Yusuf el-Tarsusî, Abdu'l-Aziz et-Temimî, Ebubekr Şiblî, Cüneyd Bağdâdî, Sırriyü's-Sakatî ve Maruf el-Kerhî aracılığı ile Ehl-i Beyt imamlarından Ali el-Rıza'ya, ondan da Musa el-Kâzım, Cafer es-Sâdık, Muhammed el-Bâkır, Zeyne'l-Abidin ve Hüseyin b. Ali aracılığı ile Hz. Ali'ye dayanır.

Kadirilik'te zühd ve takvaya dayalı ameller de mevcuttur. Kadirilik'e göre tasavvuf seha, rıza, sabır, işaret, gurbet, seyahat, fakr ve suf (yün elbise) giyinmek üzerine kuruludur. Geylani'ye göre bir mürid önce bir çile dönemi yaşayarak zâhitliğe tamamiyle alışmalı, sonra uzaklaştığı dünyaya yeniden dönerek haz ve nasibini ala ala başkalarını irşad etmeli, aydınlatmalıdır. Ancak dünya ve ahiret nimetlerinin insan ile Allah arasında bir perde olduğu unutulmamalı, mutasavvıf bu nimetleri değil, Allah'ın zatını kendine amaç edinmelidir. Bunun için üç konuya özen gösterilmelidir: Allah'ın emirlerini yapmalı, yasaklarından kaçınmalı ve kadere boyun eğmelidir. Mürid öncelikle farz görevlerini yerine getirmeli, bunları bitirdikten sonra vacib ve sünnetleri yapmalı, daha sonra da nafile ibadetlerle uğraşmalıdır. Nafile ibadetlerin en önemlisi ise zikirdir.

Kadirilik'e giriş "Mübayaa" denilen bir törenle gerçekleşir. Bu tören aynı zaman da ahidleşmedir.Peygamber efendimize hudeybiye de Rıdvan ağacının altında yapılan biatı simgeler . Bu tören sırasında şeyh önce üç kere Fatiha'yı, arkasından mübayaa âyetini okur ve üç kere "Estağfirullah el-azim ve etubü ileyh" der. Sağ eliyle derviş adayının sağ elini tutar ve "Ben Allah'a, meleklerine, peygamberine şehadet ederim. Şüphesiz ben Allah ve Rasûlüne bütün günahlarımdan dolayı tevbe ve Rasûlünün emirlerine imtisal, yasaklarından ictinabla Hakk'a ibadete gayret ediciyim. Takatım nisbetinde fakir ve düşkünlerin hizmetine koşmanın en büyük vazife olduğuna inancım tamdır. Abdulkadir Geylanî Hazretleri dünya ve ahirette bizim şeyhimiz olsun. Bu ikrarımıza Cenab-ı Hak şahittir" diyerek telkinde bulunur. Telkinin son bölümü bir ahitleşmedir: "El şeyhimizin elidir. Sizin örnek tutacağınız zat Seyyid Şeyh Muhyiddin Abdulkadir Geylanî'dir. Ahid Allah ve Rasûlü iledir." Bu sırada mürid dizleri üzerine çöker diz dize alın alına şeyhi ile bir müddet zikir yaparak gözlerini kapar. Şeyh üç kere kelime-i tevhidi tekrar eder, mürid de onu takip eder.Daha sonra hep birlikte kıbleye yönelerek üç kere tekbir getirirler. Tören şeyhin duası, Hz. Peygambere salat ve selam, Hz. Peygamber'in, bütün peygamberlerin, ashabın, geçmiş velilerin, Abdulkadir Geylanî'nin ve tarikat büyüklerinin ruhlarına okunan Fatiha ile sona erer.

Kadiriliğin Coğrafi Yayılışı-

En yaygın tarikat olma özelliğini haiz olan Kadiriyye, daha Kurucusu Pir Abdülkadir Geylani Hz.leri zamanında şarka ve garba yayılmıştı...Oğullarından Şeyh İsa (k.s.) Şam ve Mısır'da, Şeyh Musa (k.s.) Şamda, Şeyh Abdülaziz (k.s.)Sincar, İbrahim isminde bir diğer oğlu Vasıt'a yerleşmişlerdi. Bulundukları bölgeleri Kadirilik feyziyle dolduran bu zatlardan başka diğer çocuklarıda dünyanın çeşitli yerlerine seyahat etmiş ve tarikatı yaymışlardır... Yemen, Suriye, Irak, Kuzey Afrika, Hindistan kısaca tüm orta ve doğu kıtalarında, doğu batı kuzey ve güneyde en yaygın tarikat olarak kaynaklara geçmiştir. Kadiriliğin Anadoluya gelişi Eşrefoğlu Rumi (v.1469) vasıtasıyla olmuştur... Daha sonraları Şeyh İsmail Rumi (k.s) (v.1631) tarihinde İstanbul'a gelmiştir... Oradanda tüm Anadolu'ya ve batıya, Avrupa'ya yayılan Tarikat-ı Kadiriyye'nin dünya üzerinde sayılamayacak kadar çok müntesibi olmuştur...Yüzyıllardır Ümmet-i Muhammed'e, feyz ve bereket kaynağı olmuş, milyonlarca mü'minin kalbine Allah (c.c.) ve Rasulü'nün (s.a.s.) aşkını yerleştirmiş, binlerce Veliyyullah, Allah Dostu mezun etmiş olan bu irfan mektebi seyr-ü sülukta en kısa, en sür'atli bir yol olarak her zaman en ön safta yer almıştır.

Kadiriliğin Kolları

1-Halisiyye: Kurucusu, Ziyaüddin Abdurrahman Halis Talebani Kerküki (k.s) (v.1858) Halisiye Kerkük'te kurulmuştur. Zamanımızda Kadiri tarikinin en faal koludur. Anadolu'ya giriş yeri Urfa'dır... Oradan tüm Türkiye'ye ve Avrupa'ya yayılmıştır...
2-Eşrefiyye: Kurucusu, Eşrefoğlu Rumi (k.s)... İznikte kurulmuştur.
3-Rumiyye: Kurucusu, İsmail Rumi (k.s) İstanbul
4-Garibiye
5-Hammadiye
6-Makdisiyye
7-İseviyye
8-Farıziyye
9-Cebertiyye
10-Gavsiyye
Bunlardan başka, Müştakiyye, Davudiye, Urabiyye, Kemaliye, Enveriyye ve daha pek çok şubesi bulunmaktadır... Türkiye'de yaygın olan kol Halisiye'dir.
Menba-ı Feyz-i Ve'l Kemal olan Kadiri tarikatı hakkında cildler dolusu kitaplar yazılsa sonu gelmez... Biz kısaca bilgiler sunmaya çalıştık. Kadiriyye; İnsan-ı Kamiller, evliyalar yetiştirmiş ve yetiştiren en üst seviyede bir İslam Okulu, İrfan mektebidir... Tasavvufun yozlaştırılmaya çalışıldığı, müteşeyyihlerin cirit attığı, silsilesi belirsiz yolkesicilerin tasavvuf ehli gibi ortada dolaştığı zamanımızda; Kadiri Tarikatı en kuvvetli, silsilesi sapasağlam, Mürşid-i Kamilleri zahir ve batında olgun olması ve kurulduğu zamanki haliyle devam etmesi hasebiyle bu zamanda Hakk'a vardıran en sağlam bir kulp ve kopmaz bir iptir...
Allah-ü Teala (c.c.) tüm Ümmet-i Muhammed'e (s.a.s.) bu yüce tarikatın feyzinden hissedar olmayı nasib etsin...
Kaynaklar :
İslam Ansiklopedisi
Kalaid-ül Cevahir
Behcet-ül Esrar
Tomar-ı Turuk-u Aliyeden Kadiriyye Silsilenamesi (Sadık vicdani)
Sefine-i Evliya (Hüseyin Vassaf)
Şamil İslam Ansiklopedisi
Evliyalar Ansiklopedisi
Miftah-ul İrşad
Halisa Seçkinleri

Kaynak: naksibendi.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş