DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

En etkili sınav duası hangisi? LGS sınava girerken hangi dua okunur?

En etkili sınav duası hangisi? Yüz binlerce öğrenci 6 Haziran pazar günü LGS sınavında ter dökecek. Sınava hazırlanan adaylar sınav öncesi okunacak duaları araştırma başladı. Sınav gününe kadar derslerine çalışanlar sınavının başarılı geçmesi için Allah'a dua etmek istiyor. Peki LGS sınava girerken hangi dua okunur? Sınava girmeden önce hangi dualar okunur? Sınav duası nedir? Sınavlara girmeden hangi dualar okunmalı?

05.06.2021 13:37:40

Bir milyona yakın öğrenci 6 Haziran Pazar günü LGS sınavında ter dökecek. Yıllardır sınava hazırlanan öğrenciler sınavlarının daha iyi geçmesi için herhangi bir akslilik yaşamamak için okunacak duaları araştırma başladı. Sınav için en etkili dua hangisi?  LGS sınava girerken hangi dua okunur?

Sınava girerken hangi dualar okunmalı

Sınava girerken özellikle unutkanlığa karşı okunması gereken nedir sorusu çokça araştırlıyor. İşte sınav öncesinde ve sınav sırasında unutkanlığı karşı okunması gereken dua: Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ." On dokuz defa okunacak.

En etkili sınav duası hangisi?

Sınava girecek olan yüz binlerce öğrenci ve onların velileri sınav sırasında en etkili duaların ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki LGS'de hangi dualar okunmalı?

"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet) Türkçe anlamı: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."

"Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli " (10 Kere) Türkçe anlamı: "Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle."

"Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû." (10 kere) Türkçe anlamı: "Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."

"Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr" Türkçe anlamı:"Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır"

"Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari." Türkçe anlamı: Allah'ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah'ım beni kendi başıma bırakma.(Tirmizi,De'avat,90)

Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi's salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü'l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi'l hayr. (Sınava girmeden önce 3,5,7 defa okunur) Türkçe anlamı: Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.

Sınavdan önce okunması gereken dualar?

Sınav günü 70 kere Salat-ı Nariye duası okunur.

''Ya men leccemel mütekebbirine b licami azametihi selliim sellim ya Hafız'' okunmalıdır. Sınavlara girmeden önce, “Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ.” (isra suresi;80) okunmalıdır. Ardından sınav için sıraya oturduktan sonra ise, "Rabbi'şrah li Sadri ve yessir li emri,va'hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî." okunur. Sınava başladığınızda da, "Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû." okumanız gerekmektedir.

Dua nedir?

Çağırmak, seslenmek, istemek, yardım talep etmek anlamlarına gelen dua, “kulun bütün benliğiyle Allah'a yönelmesi” ya da “gücü sınırlı ve sonlu bir varlık olan insanın, sınırsız ve sonsuz bir kudret karşısında âcizliğini kabul ederek yardım dilemesi”dir. Dua, kulluk şuuruyla Hakk'a yönelip, tevazu ve mahviyet içinde, ihtiyaçlarımızı O'na arz etmemizdir. Aslında dualarımızla biz, beşerî isteklerimizin gerçekleşmesinden ziyâde, Rabbimiz'e tâzîmimizi, îtimâdımızı ve her şeyi O'ndan beklediğimizi izhar ederiz.

Dua eden bir kimse, bütün gönlüyle Allah'a yönelip ilticâ edebildiği takdirde, kendisine her şeyden daha yakın olan Rabbine karşı, saygısını ifade etmiş olur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş