DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? ÇSGB 125 personel alımı başvurusu ne zaman başlayacak?

ÇSGB 125 personel alımı başvurusu ne zaman başlayacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının merkez teşkilatına 125 personel alımı yapılacak. Alımlarda KPSS puan şartı aranacak ve personel alımı sözlü sınav usulüne göre yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alımı ilanına başvurmak isteyen adaylar başvuru şartlarını ve koşullarını araştırmaya başladı. Peki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? ÇSGB personel alımı başvuruları başladı mı?

1 Hafta Önce
2021-10-08 09:49:54

ÇSGB 125 personel alımı başvurusu ne zaman başlayacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının merkez teşkilatına 125 personel alımı yapılacak. Alımlarda KPSS puan şartı aranacak ve personel alımı sözlü sınav usulüne göre yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alımı ilanına başvurmak isteyen adaylar başvuru şartlarını ve koşullarını araştırmaya başladı. Peki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? ÇSGB personel alımı başvuruları başladı mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na 125 personel alımına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alımı ilanına başvurmak isteyen ve kamu kurumlarında çalışmak isteyen adaylar başvuruların nereye ve nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Resmi Gazete'de yer alan ilana göre ÇSGB 125 çalışma uzman yardımcısı alımları sözlü sınav sonucuna göre yapılacak.

ÇSGB 125 personel alımı başvurusu ne zaman başlayacak?

Adaylar başvurularını 12 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirebilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreciyle ilgili diğer bilgiler bakanlığın internet adresinden duyurulacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alımı ilanı için Tıklayın

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde yer alan genel şartlara sahip olmak.
2- Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yukarıda yer alan tabloda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
3- ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında, yukarıdaki tabloda puan türleri başlığı altında belirlenen puan türlerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
4- 2021 yılının ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
5- Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1- Yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği.
2- Eğitim dilinin Arapça olduğuna ilişkin öğrenim kurumlarından alınacak belge (İlgili gruba başvuracak adaylar için).
3- Yabancı dil belgesi (Tabloda yabancı dil sınav puanı belirtilen gruplara başvuracak adaylar için).
4- Özgeçmiş

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Başvuru Sonuçlarının Duyurulması

2020 veya 2021 lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yapılan başvurular arasından, her bir grup için en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kontenjan sayısının 3 (üç) katı aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil) sözlü sınava çağırılacaktır

Sınavın Şekli ve Konuları

1- Sınav, sözlü olarak yapılacaktır.
2- Sözlü sınava ilişkin konu başlıkları başvuru esnasındaki ilanda yer alacaktır.

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurulması

1- Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz (100) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması gerekir.
2- Sözlü sınavda alınacak puan, adayların nihai başarı puanı olacaktır. Adayların sözlü sınav puanlarının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.
3- Sınav komisyonu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle her bir grup için atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday tespit edilecektir.
4- Sınav sonuçları ve atanmaya hak kazanan adaylar Bakanlık resmi internet sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyurular) ve Kariyer Kapısı İşe Alım platformu (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
5- Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak, asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş