DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

Ateizm nedir?

Ateizm nedir? Bu görüşü savunan bireylerin düşüncelerini dayandırdığı mantık nedir? Ateist kime denir? İşte Ateizm ile ilgili bu ve benzeri tüm bilgilere ayrıntılarıyla aşağıdaki yazımızda ulaşabilirsiniz.

3 Gün Önce
2021-10-13 07:17:23

Dini yaklaşımlar günümüzde ve tarih boyu insanlar tarafından oldukça merak edilen konular arasında yer almaktadır. Bu konu da bireylerin en çok üzerinde durduğu mesele ise tanrı inancıdır. Dünya genelinde yaşanan onca tarihi olayı da göz önüne aldığımızda bir yaratıcı olup olmadığı bireylerin kafasını kurcalayan bir durum olarak karşımıza çıkmıştır. Genellikle doğduğu ailenin kimliğine ve sahip olduğu gelenek, görenek ve inanışlara tabii olan çocuklar kimi zaman bulundukları ideoloji ve durumlara aidiyet his edemeyerek belirli kimlik arayışı yaşar. Bu durumda da başvurulan en büyük kaynak internet üzerinden konu araştırmaları olmaktadır. Bir yaratıcı olup olmaması başka bir yerden bakacak olursak, felsefi bir zemine de dayanmaktadır. Yaratıcının varlığı hakkında pek çok farklı görüş bulunmaktadır. Belli perspektifler tarafından dünyayı yaratan ve yaşam veren bir tanrı olduğu düşüncesi savunulurken; öte yandan tanrının varlığını yok sayan ve durumu metafizik ile bağdaştıran bir kesim de mevcuttur. Hakkında en çok araştırma yapılan konulardan biri olan ateizm görüşü nedir? Bu görüşü savunan bireylerin düşüncelerini dayandırdığı mantık nedir? Ateist kime denir? İşte Ateizm ile ilgili bu ve benzeri tüm bilgilere ayrıntılarıyla aşağıdaki yazımızda ulaşabilirsiniz.

Ateizm aslında nedir?

Ateizm genel manada tanrı varlığını yok sayan bir yaratıcı inancı olmayan kimselerin mensubu olduğu bir dini inanç felsefesi olarak bilinmektedir. Bilinen ve bilinmeyen tüm ruhsal varlıkları reddeden, metafizik açıklamaları ve tanrı varlığı gibi mucizevi olayları göz ardı eden bu düşünce akımında, gerçeklik algısı inanç yoluyla açıklanamaz bir durumdur. Türk Dil Kurumu'nun yaptığı araştırmaya ve çıktıya binaen Ateizm “tanrıtanımazlık” olarak kabul edilmektedir. Ancak tahmin edilebilir ki bu kelime öz Türkçe bir kelime değildir. Fransızca temelleri olan bu kelime aslen “atheisme” sözcüğünden türetilmiştir. Dilimize Fransızca'dan türetilerek aktarılan bu kelime felsefesi bir boyuta da dayanmaktadır. Örneğin bir kimseyi ateist olarak nitelendirdiğimizde veya sıfatlandırdığımızda yine aynı kişinin ateizm temellerini benimseyip, bu temelleri uygulama alanına geçirdiğini de vurgulamış oluruz.

Yukarda açıklamasını yaptığımız ateizmin kelime anlamını da göz önünde bulundurduğumuzda, bu felsefenin dini bir altyapısının pek de bulunmadığını; tüm meselenin tanrı ile nitelendirildiğini anlayabiliriz. Kısacası bu noktada, tanrı varlığını kabul etmeyen ateizm inancı çerçevesinde, dinin özerkliği, dini altyapı ve temeller, dayandıkları felsefi görüşler veya bu dinlerin iyi - kötü olma durumları, etik dayanağının olup olmaması yine ateizmin tartışma ve sorgulama alanlarına girmemektedir. Tanrının varlığını reddettiği gibi metafizik düşünce ve inançlara karşı da dik ve karşıt bir pozisyonda bulunan ateizm, bu görüş üzerinden temellendirmiş dinlerin varlığını da doğal olarak reddetmektedir.

Halk arasında ateizm, tanrıya inanılmadığı ve herhangi bir tanrı varlığının reddedilmesi yönleriyle ortaya çıkmıştır. Ancak bilinmelidir ki, ateizm de asıl odaklanılması gereken mesele, bu inanca mensup bireylerin hali hazırda olası bir tanrı olabileceği düşüncesini var olmadığına emin olmalarıdır. Bu bağlamda Ateizm bir nevi inançsızlık ve dini varlıkların yok sayılışını kabul eden bir görüşü desteklemektedir.

Tam da bu sebep üzerinden ateizm görüşünün dinsizlik ile bağdaşmadığı açıklığa kavuşmuştur. Çünkü Deizm inancına göre, asıl mesele bir dine mensup olmamak veya dinlerin reddine inanmak iken; herhangi bir tanrı inancının bulunduğu gözlemlenmektedir.

Ateist kime denir?

Ateizm görüşlerini benimseyip; yine bu görüşleri bir hayat felsefesi olarak yaşantısında uygulayan kimseler temel anlamda ateizm savunucusu ve destekleyicisi olarak ateist sıfatıyla nitelendirilmektedir. Bu noktada yine ateist kimselerin herhangi bir dini hedef aldığı düşüncesini yıkmak gerekmektedir. Ateist kimselerin odaklandığı kısım dinler değil bu dinlerin sahip olduğu tanrı inancı ve metafizik görüşleridir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş