DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

Ali Rıza Büyükuslu kimdir? Ali Rıza Büyükuslu nereli kaç yaşında?

Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak yeni bir parti için yola çıkan Muharrem İnce Memleket Partisi'ni nihayet kurdu. İnce'nin kurduğu Memleket Partisi yönetiminde yer alan isimler de belli oldu. Ali Rıza Büyükuslu da Memleket Partisi yönetiminde yer alan isimler arasında. Peki Ali Rıza Büyükuslu kimdir? Ali Rıza Büyükuslu nereli kaç yaşında? Ali Rıza Büyükuslu hayatı ve biyografisi...

17.05.2021 17:57:25

Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak yeni bir parti için yola çıkan Muharrem İnce Memleket Partisi'ni nihayet kurdu. İnce'nin kurduğu Memleket Partisi yönetiminde yer alan isimler de belli oldu. Ali Rıza Büyükuslu da Memleket Partisi yönetiminde yer alan isimler arasında. Peki Ali Rıza Büyükuslu kimdir? Ali Rıza Büyükuslu nereli kaç yaşında? Ali Rıza Büyükuslu hayatı ve biyografisi...

CHP'den istifa eden Muharrem İnce ve beraberindeki heyet partisinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verdi. Memleket Partisi sözcüsü CHP'den istifa eden Gaye Usluer olurken yönetiminde bulunan isimler de tek tek açıklandı. Ali Rıza Büyükuslu da Memleket Paritisi yönetiminde yer alan isimler arasında. Peki Ali Rıza Büyükuslu kimdir? Ali Rıza Büyükuslu nereli kaç yaşında?

Mevlüt Dudu kimdir?

Prof. Dr. Ali Rıza BÜYÜKUSLU İ.Ü. İktisat Fakültesinden mezun olduktan sonra aynı yıl katıldığı Milli Eğitim Bakanlığı yurtdışı burs sınavını binlerce aday içinden kazanarak ‘'Endüstri İlişkileri'' dalında kazanarak, İngiltere'de burslu olarak yüksek lisans ve doktora yapmıştır.

İngiltere'de 1990-1991 yılında Warwick Üniversitesi, İşletme Okulu, Endüstri İlişkileri ve Organizasyonlarında Davranış Departmanında lisans üstü master eğitimini tamamlamıştır. 1991-1994 yıllarında aynı üniversitenin doktora programına devam etmiş ve 1994 yılında ‘'işletme'' bilim dalında doktora diplomasını almıştır.

Ayrıca 1995 yılında önce Amerika'da Cornell Üniversitesinde daha sonra Almanya'da Bochum Üniversitesinde Endüstri İlişkileri alanında doktora üstü çalışmalar yapmıştır. Trakya Üniversitesinde Avrupa Birliği, İnsan Kaynakları Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinde İletişim Sosyolojisi, Uluslararası İşletme ve Sosyal Politika, İTÜ MBA programının kurucuları arasında yer almış ve İTÜ Executive MBA programında Yönetim ve Organizasyon (Management and Organization) İnsan Kaynakları Yönetimi (Human Resource Management) derslerini vermiştir. İtalya Milano Üniversitesinde Avrupa sosyal politikası; Warwick Üniversitesi (WMG)'nde inovasyon ve teknoloji yönetimi; Yıldız Teknik Üniversitesi'nde sosyal politika-sosyal ekonomi, medya ve siyaset, küreselleşme, siyaset kuramı-siyasal düşünceler, uluslararası ilişkilerde güncel sorunlar ve kamu yönetimi derslerini verdi.

Prof. Dr. Ali Rıza BÜYÜKUSLU'nun Çalışma Ekonomisi, Endüstri İlişkileri, Sosyal Politikalar, İnsan Kaynakları Yönetimi, Küreselleşme, Avrupa Birliği, Çevre-İş sağlığı ve Güvenliği, Mesleki Eğitim, İşveren Teşkilatlarının yeniden yapılandırılması, AB müktesebatı Sosyal işler ve Teknik mevzuat uyumu, Uluslararası Sendikacılık Hareketi, Küresel entegrasyonlar ve İşbirlikleri, Küresel Yüksek öğretim, Küresel işgücü piyasaları, İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi, İnovasyon ve Girişimcilik, Uluslararası Teknoloji Transferi, Dijital Dönüşüm, Dijital Teknoloji, Yapay Zeka, Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 alanlarında bir çoğu uluslararası çalışmalar olmak üzere sayısız makaleleri, iş dünyası ve sektör dergilerinde köşe yazıları, proje bazlı çalışmaları, inceleme, rapor, araştırma, birçokkitapta bölüm yazarlığı ve ‘'Employer Organizations in European Context, Turkish Trade Unions in Comparative Perspective, Çokuluslu Şirketler ve İnsan Kaynakları Yönetimi, Avrupa Birliği ve Sosyal Boyutu, İnsan Kaynakları Yönetimi, Yeni İş Kanunu: Esneklik ve İş Güvencesi, Akademik Kapitalizm ve Küresel Üniversitelerin Yükselişi, İnovasyon ve Girişimcilik, Dijital Kapitalizm, Dijital Dönüşüm, Toplum 5.0 Süper Akıllı Toplum ve Korona sonrası yeni dünya düzeni Ekonomi-Devlet-yapay Zeka ” başlıklı kitapları vardır.

Prof. BÜYÜKUSLU, Almanya ve Japonya Devletlerinin akademik ve profesyonel çalışma performansına ve disipline dayalı mülakat yoluyla ve seçimle belirledikleri mesleki ve teknik eğitim ve yönetici geliştirme programlarına icap edip, 1998 yılında Almanya ve 2004 yılında Japon Dışişleri Bakanlığı tarafından sertifikalandırılmıştır.

Uluslararası düzeyde Avrupa Birliği Endüstri İlişkileri Akademisyenleri ‘'Network'', Uluslararası Kimya İşverenleri Çalışma İlişkileri Komitesi (LRC), Avrupa Kimya İşverenleri Grubu (ECEG) ve Avrupa Sanayi ve İşveren Konfederasyonları Birliği (UNICE) Endüstriyel İlişkiler Komitesi çalışmalarında görev almıştır. Ayrıca ILO Türkiye delegasyonu işveren kanadı teknik müşavirliği, Dünya Kimya Birliği (LRC) ikinci başkanlığı görevini yürütmüştür. Ulusal düzeyde Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Kalkınma Planları Komisyon Başkanlığı ve Raportörlüğü, Türkiye İşveren Sendikaları Genel Sekreter Koordinasyon üyeliği, Başbakanlık Kamu Personel Reformu Çalışmaları Bilim Komisyonu üyeliği, Uluslararası Sağlık Bilimleri Derneği (ISPE) Türkiye kurucu üyesi, Kocaeli AB-KOBİ İş Merkezi Yerel Konsorsiyum Danışma Komitesi, TÜBİTAK Vizyon 2003 Bilim ve Teknoloji Stratejileri Yönlendirme Komitesi ve Kimya Teknolojileri Sektörel Danışma Kurulu üyesi, MPM ve SSK Genel Kurul üyeliği yapmıştır. Türkiye de inovasyon, girişimcilik ve yenilikçi düşünce kültürünün ilerlemesine katkıda bulunan Türkiye'nin en önemli ve alanında ilk olan ‘Bir Fikrin mi var?' yarışmasının akademik Jüri üyeliğini yapmıştır. BÜYÜKUSLU'nun birçok makale ve yazıları başta iş dünyası yayın organlarında olmak üzere birçok yayın organında, dergide yayınlanmıştır.

Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayi (KİPLAS) Genel Sekreteri, Kimya Sektör Platformu Genel Sekreteri, Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörlüğü (Kıbrıs) görevlerini yürütmüştür. KKTC'nde Rektör olarak görev yaptığı dönemde ‘Üniversiteler Adası Kıbrıs' Konsepti fikrini ortaya atmış, Türk basını ve kamuoyunda fikrin yaygınlaşması için çalışmış ve bu çerçevede tüm Anadolu illeri ile KKTC arasında doğrudan yükseköğretim köprüleri kurulmasını sağlamıştır. Yine bu kapsamda İTÜ'nün adaya gelmesine ve Kampus açma düşüncesine vesile olmuştur. Lefke Avrupa Üniversitesinin tüm zamanlarının en iyi çıkışını yakalaması, bilimsel alt yapı yatırımlarının yapılmasının yanı sıra uluslararası arenada tanınmayan KKTC'nin bir üniversitesi olan Lefke Avrupa Üniversitesini Birleşmiş Milletlerin Küresel sözleşmesi olan Global Compact'ı imzalayarak Birleşmiş Milletler(UN) üniversiteler ailesine dahil ettirmiştir. Gerek rektörlük çalışmalarında gerek akademik faaliyetler kapsamında Global Compact (UN), Principles for Responsible Management Education (PRME) , American Council of Higher Education (ACE), Academic Cooperation Association (ACA), European Council of Business Education (ECBE), Council of International Schools (CIS), World Associations of Universities and Colleges (WAUC) gibi uluslararası akademik organizasyonlarda Kıbrıs ve Türk Üniversitelerini temsil etmiştir.

Aralarında, ABD West Virginia Marshall Üniversitesi, California Üniversitesi, Londra Queen Mary Üniversitesi, Coventry Üniversitesi, Liverpool John Hopkins Üniversitesi, Fransa Lille Üniversitesi gibi üniversitelerin yer aldığı birçok uluslararası akademik proje ve işbirliklerine imza atmakla birlikte Oxford ve Cambridge ile birlikte İngiltere de en iyi üniversiteler arasında yer alan Warwick Üniversitesi-WMG tarafından ‘'Onursal Profesörlük'' ünvanı ile onurlandırılmıştır. Warwick Üniversitesi-WMG Bölge ve Türkiye koordinatörlüğü görevlerini üstlenmiştir.. Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler ana bilim dalı öğretim üyesi, YTÜ uluslararası ofisler genel koordinatörü, Yıldız-Teknopark ve Türkiye'nin en önemli projelerinden birisi olan Türkiye Bilişim Vadisi akademik proje ve inovasyon danışmanlığı görevlerini üstlenmiştir. 2009 yılında 2019 yılına kadar Fenerbahçe Üniversitesi akademik projeksiyonunu hazırlamış, kuruluş sürecini yönetmiş ve eğitim-öğretime başlatmıştır. İki dönem FBÜ Mütevelli Heyetinde yer almış, Kurucu Rektör olarak görev yapmış ve bu bağlamda Fenerbahçe Kongre üyesi olarak Fenerbahçe Spor Kulübünün ve Fenerbahçe Üniversitesinin tarihine adını yazdırmıştır.

Endüstri İlişkileri, Sosyal Politika, Sosyal Devlet, Üretim Modelleri, Çalışma Ekonomisi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Küresel organizasyonlar ve AB, Global Yüksek Öğretim Politikaları ve Küresel İşbirliklerinin, Üniversite-Endüstri ilişkilerinin, Bilim ve Teknoloji, Endüstri 4.0, Dijital dönüşüm, Uluslararası Teknoloji Transferi, İnovasyon ve Girişimcilik, Yapay Zeka ve Toplum 5.0 Süper Akıllı Toplum alanlarının önde gelen yazar-akademisyen, girişimci-akademisyen ve üst düzey Yönetici-Proje lideri olarak da tanınmaktadır. Sivil Toplum Örgütü Türkiye Süper Akıllı Toplum Derneği Kurucu Başkanıdır.

Memleket Partisi Yönetimi:

Muharrem İnce Genel Başkan

Gaye Usluer Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü

Hakkı Akalın Genel Sekreter

Hüseyin Avni Aksoy Genel Başkan Yardımcısı

Özcan Özer Genel Başkan Yardımcısı

Mehmet Ali Çelebi Genel Başkan Yardımcısı ve Parlamento Sözcüsü

Mevlüt Dudu, Mert Ünlü, Yavuz Kayhan Yüreğir, Genel Sekreter Yardımcıları

Serkan Akgün, Genel Sayman

Ali Rıza Büyükuslu, İpek Özkan Sayan, Çiğdem Bayraktar Ör, Fatih Pala, Özgün Öztunç, Asuman Aligüven Merkez Yönetim Kurulu üyeleri

Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri

Mustafa Kemal Çiçek Disiplin Kurulu Başkanı

İlke Deniz Durda, Ayça Özsoy Sarıkamışlı, Muharrem Yıldız, Sıla Yavuz, Ender Ödem, Mustafa Çağlayan, Mustafa Laik Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri

Genel Başkan Danışmanları ise, Yusuf Sel, Alper Karaoğlan, Gürbüz Evren, Burak Hasar, Ali Tunç Can, Mahir Bakan, Ahmet Özalp

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş