DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

Açık cezaevi izinleri ne zamana uzatıldı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

Açık cezaevi izinleri ne zamana uzatıldı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Açık cezaevi mahkumları ve mahkum yakınlarının beklediği açıklama geldi. Kovid-19 pandemisi nedeniyle açık cezaevi mahkumları uzun süredir izindeydi. 31 Mayıs'ta bitecek olan açık cezaevi izinleri 31 Temmuz'a uzatılmıştı. Son galen açıklama ile açık cezaevi izinleri bir kez daha uzatıldı. Peki CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Açık cezaevi izinleri kasıma kadar uzatılır mı?

2 Ay Önce
2021-08-02 17:45:45

Açık cezaevi izinleri ne zamana uzatıldı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Açık cezaevi mahkumları ve mahkum yakınlarının beklediği açıklama geldi. Kovid-19 pandemisi nedeniyle açık cezaevi mahkumları uzun süredir izindeydi. 31 Mayıs'ta bitecek olan açık cezaevi izinleri 31 Temmuz'a uzatılmıştı. Son galen açıklama ile açık cezaevi izinleri bir kez daha uzatıldı. Peki CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Açık cezaevi izinleri kasıma kadar uzatılır mı?

Binlerce açık cezaevi mahkumunun beklediği açıklama Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden (CTE) geldi. Yapılan açıkalamaya göre açık cezaevi koronavirüs izinleri bir kez daha uzatıldı. Cezaevi mahkumları sürenin ne zamana uzatıldığınuı araştırıyor.

Açık cezaevi izinleri ne zamana uzatıldı?

Açık cezaevi izinleri 2 ay daha uazatıldı. CTE'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün “29/07/2021 tarih ve 13588366-149-943 sayılı yazıları ile COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına” dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

açık_cezaevi_izinleri_ne_kadar_uzatıldı

Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

Açık cezavi mahkumlarının izinleri ne zaman bitecek? Alınan yeni uzatma kararına göre açık cezaevi izinleri 30 Eylül 2021'de sona erecek.

Daha önce de uzatılmıştı

Açık cezaevi izinleri mayıs ayında da uzatılmıştı. Mayıs'ta bitmesi gereken izinler 31 Temmuz'a ertelenmişti. Açık cezaevi izinleri 31 Temmuz'dan da 30 Eylül'e uzatıldı.

30 Kasım'a kadar uzatılabilir

Açık cezaevi izinleri için 14 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de şu ifadeler yer almıştı; "13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun geçici 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “yedi kez” ibaresi “dokuz kez” şeklinde ve altıncı fıkrasında yer alan “31/7/2021” ibaresi “30/11/2021” şeklinde değiştirilmiştir" Bu karara göre, Adalet Bakanlığı, 30 Kasım tarihine kadar açık cezaevi izinlerini uzatma yetkisine sahip olacak.

Açık cezaevleri nedir?

Cezaevi ya da hapishane, hüküm giymiş kişilerin cezalarını çekmesi için hapsedildikleri yerler. Türkçede zindan ve mahpushane sözcükleri de zaman zaman -özellikle eski metinlerde- aynı anlamda kullanılır. Tutukluların, hükümlülerden ayrı olarak tutulduğu yere ise tutukevi denir.

Cezaevinde geçirilen süre suçun ağırlığına göre değişir. Çok ağır suçlarda suçlu ömür boyu hapsedilebilir. Yaşı küçük olan suçluların koyuldukları yerlere ıslahevi denir. Gözetim cezası alanlar da cezaevine koyulmazlar ama belirli bir süreyi özgürlükleri kısıtlanmış olarak geçirirler.

Hükümlüler, durumlarına ve cezalarına uygun olarak farklı tipteki cezaevlerine kapatılırlar. Açık cezaevleri tutuklulara aşırı kısıtlama getirmeyen cezaevleridir. Bu tür cezaevlerinde tutuklulara, hapisten çıktıktan sonraki yaşama hazırlayıcı bir eğitim verilir. Bazı cezaevlerinde tutukluların belirli beceriler kazanacağı atölyeler, eğitim olanağı sağlayan kütüphaneler vardır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş