DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

Tapu masraflarını hesaplama yöntemi

Gayrimenkul alım satım işlemlerinde ilgili mevzuat ile ilgili temel bilgilere hâkim olursanız, söz konusu işlem sırasında hata yapmaz, ilerleyen süreçte yapılan yanlış bir uygulamadan dolayı cezai bir müeyyide ile karşılaşmazsınız.

2 Hafta Önce
2021-09-12 20:44:10

Ülkemizde tapu işlemlerinden pek çok Avrupa ülkesinin aksine noter değil Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sorumludur. İnternetten tapu işlemleri yapılması mümkün değildir. Devir işlemleri sırasında tapu ve kadastroda satıcı ve alıcının bulunması yasal bir zorunluluktur. Tapu devir sürecinde bazı masraflar da ortaya çıkabilir.

Konut Sigortası Masrafı: Gayrimenkulün niteliği ve ebadına göre konut sigortası masrafı farklılık gösterir. Bu sigorta için ortalama 150-250 TL arası bir ücret ödemeniz gerekir.

Emlak Vergisi: Konutların emlak vergisi oranı büyükşehir sınırları içerisinde % 0,2; büyükşehir olmayan belediyelerde % 0,1 olarak hesaplanır. Dükkan ya da iş yeri devri yapılıyorsa büyükşehir için % 0,4; büyükşehir olmayan belediyelerde %0,2 oranında emlak vergisi alınır.

Emlakçıya Ödenen Komisyon: Yönetmeliğe göre satış bedelinin % 2'si + KDV, satıcı ve alıcıdan ayrı ayrı alınarak emlakçıya ödenmesi gerekir.

Aile içi masraflar

Tapu devir işlemleri aile içerisinde yapılacaksa iki yol izlenebilir: İlk yola göre herhangi bir yabancı ile yapılan devir işlemlerinde olduğu gibi belli bir bedel karşılığında tapu devredilir. İkinci yolda ise hibe uygulaması yapılır. Böylece alıcı, satıcıya herhangi bir bedel ödememiş olur.
Aile içi tapu işlemlerinde ebeveynler, sahip oldukları gayrimenkulleri çocuklarına bağışlayabilirler. Ancak hibe uygulamasında gayrimenkul değerinin binde 68,31'i kadar harç ödemesi zorunluluğu var. Hibe edilen gayrimenkulde diğer mirasçıların saklı pay hakları bulunabilir. Bu durumda diğer mirasçılar duruma itiraz edebilir ya da saklı pay haklarını korumaya devam edebilir.

2021 tapu harcı nedir?

Tapu harcı ya da tapu masrafı olarak ifade edilen terim, iş yeri, konut, tarla, arsa, arazi ve bunun gibi tüm gayrimenkul unsurları için tapuda beyan edilen satış tutarının % 4'ü oranında hesaplanan ve devlete ödenen harç türüne verilen isimdir. Tapu harcına ilaveten tapuda işlem yapan vatandaşlardan 2021 yılı için 194,75 TL tutarında döner sermaye kalemi de tahsil edilir.

Yüzde kaç ödeme yapılıyor?

Bakanlar Kurulu tarafından 2018 tarihinde alınan karar gereği vatandaşlardan % 4 olarak alınan tapu harcı, kat irtifakı ya da mülkiyetine sahip konut ve iş yerlerinde % 3'e indirildi. Söz konusu tapu harcı indirimi süresi 2019'ın bitiminde sona erdi. Yani 1 Ocak 2020 tarihinden sonra yapılacak tapu alım satım işlemlerinden % 4 oranında harç alınmaya başlandı.

Gayrimenkul alım satım işlemlerinde ilgili mevzuat ile ilgili temel bilgilere hâkim olursanız, söz konusu işlem sırasında hata yapmaz, ilerleyen süreçte yapılan yanlış bir uygulamadan dolayı cezai bir müeyyide ile karşılaşmazsınız.

Bedelini düşük göstermek

Tapu harç hesaplama işlemi, tapuda beyan edilen tutar üzerinden yapıldığı için bu bedeli düşük gösterirseniz daha düşük tutarda tapu harcı ödersiniz. Geçmiş yıllarda tapu alım satım işlemleri sırasında satış bedelini düşük göstererek daha düşük meblağda tapu harcı ödeyerek işlem yapan mükellefler olmuştur. Hatta bu işlem sonucunda satıcının gelir vergisi kapsamında ödemesi gereken vergi de daha düşük hesaplanır.

Bu tür işlemler Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından takip edilerek hem alıcıya hem de satıcıya geçmişe dönük cezalar kesilmesine sebep olabilir. Örnek vermek gerekirse, bankadan gayrimenkul için çekilen kredi tutarı ile tapuda beyan edilen tutar birbiri ile kıyaslanıp yapılan usulsüzlük tespit edilebilir. Böyle bir usulsüzlük tespit edildiğinde çekilen kredi tutarı ile tapuda beyan edilen tapu harcı arasındaki farkın harç tutarı % 25 vergi cezası ile birlikte mükelleften tahsil edilir. Bankadan çekilen kredi oranı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kontrol edilen yollardan sadece birisidir. Bu kapsamda yapılacak usulsüzlükleri tespit anlamında başvurulacak birçok yol vardır. Tapu işlemi sonunda can sıkıcı bir cezai müeyyide ile karşılaşmamak için izlenecek en doğru yol tapu işlemleri sırasında gerçek bilgiler ışığında işlem yapmaktır.

Harcın düşük tutulması

Tapu harcı hesaplama yöntemi ile ilgili bilinmesi gereken konulardan birisi de tapuda işlem yapılan gayrimenkulün 5 yıl içerisinde tekrar satılması durumunda ödenmesi gereken gayrimenkul değer artış kazancı vergisidir. Bu gibi durumlarda satıcının elde ettiği karı gizlemek için satış bedelini daha düşük göstermeye çalışması gibi durumlarla karşılaşılır. Böyle bir durumun yetkililer tarafından tespit edilmesi durumunda satıcıdan hem eksik ödediği gayrimenkul değer artış kazancı vergisi tahsil edilir hem de kendisine ceza kesilir.

Satış bedelinin handikapları

Satış bedelinin düşük gösterilmesinde alıcı da bir kısım hukuki sıkıntılar yaşayabilir. Alıcı almış olduğu gayrimenkulü ilerleyen dönemde satmak istediğinde daha yüksek oranda gelir vergisi ödemek zorunda kalabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın konu ile ilgili hassasiyeti ve kesilen cezalardan dolayı vatandaşların tapu işlemlerini doğru bilgilerle yapma oranı gözle görülür şekilde artış göstermiştir. Bilinçlenen bir toplumun gereği olarak insanlar gerçek dışı beyanlarla işlem yapmaktan çekinir hale gelmişlerdir. Ayrıca teknolojinin ilerlemesi de bu tür usulsüzlüklerin kolaylıkla tespitine imkan sağlar nitelikte.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş