DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

İnterpol nedir? İnterpolun görevleri nelerdir?

İnterpol tam olarak nedir? Ne iş yapar? Kuruluş amaç ve görevleri nelerdir?

2 Ay Önce
2021-12-03 20:17:47

Son dönemde ülkemizde gerçekleştirilen büyük dolandırıcılık vakalarından sonra binlerce vatandaş parasını ve yatırımlarını kaybetmiştir. Özellikle Mehmet Aydın'ın Çiftlik Bank davasında ve Faruk Fatih Özer'in Thodex vurgunundan sonra yurtdışına kaçması akıllara nasıl yakalanacakları ve ne şekilde tutuklanacakları sorusu gelmektedir. Tam da burada karşımıza uluslararası polis teşkilatı olan İnterpol çıkmaktadır. Peki İnterpol tam olarak nedir? Ne iş yapar? Kuruluş amaç ve görevleri nelerdir?

20. Yy ile birlikte teknoloji çok büyük bir ivme kazanmış artık dünya adeta küçük bir köy haline gelmiştir. Artık herkes istediği yerden istediği kişi ve bilgiye kolay bir şekilde erişmektedir. Bu da günlük hayatımızı çok kolaylaştırmasının yanında diğer bir taraftan suçun da kolaylaşmasını sağlamıştır. Artık insanlar bilgisayar başında dolandırıcılık yapabilmekte, hiç uğraşmadan hırsızlık vb. birçok suçu iz bırakmadan işleyebilmektedir. Tüm bunların önüne geçmek için suçu sınırlar ötesinden de olsa takip edebilecek bir kurum olan İnterpol 1923 yılında Fransa'nın Lyon şehrinde kurulmuştur.

İnterpol nedir?

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı(İnterpol) dünya üzerindeki en büyük uluslarası adli polis teşkilatıdır. Uluslararası seviyede suçların önlenmesi, bastırılması, sanıkların izlenmesi, ilişki kurduğu kişilerle irtibatlarının tespit edilmesi, yakalanması, tutuklanması ve iade edilinceye kadar devam eden işlem ve süreçlerin yürütülmesi ile uluslararası organizasyon olan Interpol'e ait işerin bazılardır.Bu kuruluşa üye ülke sayısı günümüz itibariyle 190'dır. Ayrıca İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Arapça dilleri teşkilatın resmi dilleri olarak kabul edilmektedir.

İnterpol uluslararası bir kuruluş olması sebebi ile birçok operasyonu ülke fark etmeksizin gerçekleştirmekte, sağladığı kordinasyon sayesinde dünya üzerinde suçun azlamasında ve suçlunun yaklanmasında başat rol üstlenmektedir. İnterpol sayesinde ülkeler arasında siyasi ilişkiler bulunmasa dahi polis işbirliği sağlanmaktadır.

İnterpolun görevleri nelerdir?

İnterpol içinde bulunduğu faliyetleri gerçekleştirirken operasyon yaptığı ülkenin yasalarına saygılı ve riayet eden ve hatta İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin ruhuna ve işleyişine uygun hareket eden bir oluşumdur. Diğer bir yandan siyasi, askeri, dini, ırkı söylem ve uygulamalardan uzak bir de iç tüzüğe sahiptir. Hatta 1956 tarihli Viyana'da yapılan İnterpol Genel Kurul toplantısında bu hususlar üzerinde şöyle dikkat çekilmiştir; “Tüm Kriminal Polis Birimleri arasında, değişik ülkelerdeki yasalar çerçevesinde, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ışığı altında, karşılıklı olarak en geniş düzeyde yardımlaşmayı sağlamak ve adi suçların önlenmesi ile bastırılmasına katkıda bulunacak kuruluşlar teşkil etmek ve bunları geliştirmektir.” Bir sonraki madde olan 3. madde ise şöyle devam eder; “Teşkilatın politik, askeri, dini ve ırki karakterli faaliyetlerde bulunması ve bunlara müdahale etmesi tamamıyla yasaklanmıştır” İnterpol, siyasi düzlemde tarafsız bir rol oynamak zorunda kaldığı için, iç tüzüğü teşkilatın birkaç üye ülkeyi kapsamayan, politik, askeri, dini, ve ırki suçlarına karışmasını engeller. Çalışmalarının çoğu kamu güvenliği ve terörizm, organize suçlar, yasa dışı madde üretimi ve madde kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, sahte para üretimi, çocuk pornografisi, finansal ve teknolojik suçlar, ve yolsuzluk gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır. Sadece 2001 yılında tahmini olarak 1400 kişi Interpol bildirileri sonucuyla tespit edilmiş ve tutuklanmıştır. Bu yüzden de İnterpol personelleri 7-24 çalışmakta ve suçun azaltılması hususunda büyük çaba harcamaktadır. Sırf bu yüzden tüm ülkelerin erişim hakkına sahip olduğu devasa bir veri tabanı mevcuttur. Bu sayede organize bir şekilde işlenen suçlar ile daha kolay mücadele edilmekte ve suçun takibi daha kolay hale gelmektedir. İnterpolu günümüzdeki başkanı ise Amerikalı emniyet personeli olan Ahmed Nasır El Reisi'dir. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş