DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

Emlak vergisi 2022’de cep yakacak

Yerel yönetimlerin en önemli vergi kaynaklarından biri olan emlak vergisindeki değer artışının iki yıldır yükselen rayiç değerlere bağlı olarak 202 yılında en az yüzde 20 seviyesinde artması bekleniyor.

2 Hafta Önce
2021-10-08 16:36:32

Vergi Usul Kanunu uyarınca her dört yılda bir asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin takdir komisyonu kararları ile tespit edilmesi in ardından belirlenen rayiç değer üzerinden alınan vergide şaşırtıcı rakamların ortaya çıkması bekleniyor.

2021 yılı, bina, arsa ve araziler için 2022-2023-2024-2025 yıllarına ait uygulanacak emlak vergi değerinin tespitiyle ilgili asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değer takdirlerinin yapılacağı yıl olarak biliniyor.

Emlak Vergisi Yasası, uygulanacak emlak vergisi değerlerinin 4 yılda bir takdir komisyonlarınca belirlenmesini ve izleyen 3 yıl boyunca da yeniden değerleme oranın yarısı kadar artırılarak uygulanmasını zorunlu kıldığından, komisyonlar 2022'den başlayacak dönemde kullanılacak yeni değerleri belirlemiş durumda.

Bu yıl değerlerin geçmişe göre yüksek çıkmış olduğu gözlendiğinde mükelleflerin komisyonlarca belirlenen değerlere itiraz etme hakkı da bulunuyor.

İTİRAZI OLANLAR NE YAPMALI?

Danıştay 9. Dairesi'nin kararları doğrultusunda, emlak vergisi mükellefleri, takdir komisyonlarınca belirlenen arsa ve arazi asgari metrekare birim değerlerinin kesinleşmesinden önce (bu tarih her durumda 31 Aralık 2021 tarihi öncesinde olmalıdır) idareye (belediye veya bağlı olunan muhtarlık olabilir) yapılan yazılı başvuru sonucu verilen cevaptan ya da mükellefin herhangi biçimde öğrenme tarihinden (Örn: yazılı başvuru için belediye veya muhtarlığa gidildiğinde yazılı cevap almaksızın ilan panosundan öğrenmiş olabilirler yahut site yönetimleri muhtarlıklar aracılığıyla rakamları öğrenmiş ve malikleri yazılı olarak haberdar etmiş olabilirler, vb.) itibaren 30 gün içerisinde ilgili takdir komisyonu kararına karşı dava açılabilecektir.

Süreci değerlendiren uzmanlar, mükelleflerin en kısa zamanda muhtardan ya da belediyeden imza karşılığında takdir komisyonu kararını almalarını, belirlenmiş asgari birim değerlerin fahiş ve dengesiz bir biçimde artırılmış olduğunu düşünmeleri durumunda ise kararın kendilerine tebliğ edildiği, cevap verildiği ya da öğrendikleri tarihten itibaren 30 gün içinde (ama her durumda 31.12.2021'den önce) vergi mahkemesi nezdinde dava açmalarını tavsiye ediyor. Davanın açılma adresi olarak Vergi Mahkemeleri gösteriliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (1)

Musa Salih

Yaşasın Yeni Dünya Düzeni'nin Türkiye Müdürlüğü... Batsın düşük gelirli kesim...Vergi çok gelirse satsınlar kurtulsunlar...

Görüş Bildir Bizimle Paylaş