DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

Ege'deki haklarımızı koruyabiliyor muyuz?

Özel koşulların hüküm sürdüğü Ege’de açık deniz alanlarının muhafazası ve bu çerçevede karasularının tek taraflı olarak genişletilmemesi ülkemiz için hayati önemi haiz.

2 Ay Önce
2021-12-05 23:42:00

Türkiye ile Yunanistan arasında Ege Denizi'nde birbiriyle bağlantılı ve ülkemizin temel hak ve çıkarlarını doğrudan etkileyen bir dizi sorun bulunmakta. Bunlar karasularının genişliği, kıta sahanlığının belirlenmesi, deniz sınırlarının tespiti, egemenliği uluslararası anlaşmalarla Yunanistan'a bırakılmamış ada, adacık ve kayalıklarının statüsü, hava sahasının genişliği, FIR (Uçuş Malumat Bölgesi) sorunları, Doğu Ege Adalarının uluslararası antlaşmalar hilafına silahlandırılması olarak özetlenebilir.

Türkiye'nin hukuki tutumu

Ege Denizi'nde karasularının genişliği meselesi konusunda Türkiye'nin tutumu açık. Özel koşulların hüküm sürdüğü Ege'de açık deniz alanlarının muhafazası ve bu çerçevede karasularının tek taraflı olarak genişletilmemesi ülkemiz için hayati önemi haiz. Zira, halihazırda 6 mil olan karasularının 12 deniz miline genişletilmesi Ege'deki açık deniz alanlarını yaklaşık yüzde 50'den yüzde 19'a inmesine sebep olacak ve ülkemizin Ege'ye erişimini ciddi biçimde kısıtlayacaktır.

Bu meyanda, TBMM'nin 8 Haziran 1995 tarihli bildirisi Yunan Parlamentosu'nun Yunan Hükümetine karasularını tek taraflı olarak 12 mile çıkarma yetkisini veren kararı üzerine kabul edilmiştir. Yunan tarafı, bunu bilinçli olarak BM sisteminin yasakladığı “casus belli” kavramıyla tanımlayarak, kendi aldığı kararı unutturmaya çalışmaktadır.

Çözüme yönelik yöntemler

Türk Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesindeki bilgiye göre ikili ilişkilerde şu esaslara vurgu yapılmakta: Yunanistan ile Ege Denizi'nden kaynaklanan tüm sorunlara iki ülkenin de hak ve çıkarlarına dayalı kapsamlı ve kalıcı çözüm bulma çabalarımız sürdürülmektedir.Mart 2002'den bu yana süregelen istikşafi temaslar sürecinde tüm Ege sorunları kapsamlı biçimde ele alınmaktadır. Anılan süreçte, Ege sorunlarının tümünün çözümlenmesine yönelik yöntemlerin belirlenmesine çalışılmaktadır.

Güven ortamının tesisi

Bunlara ilaveten, ülkemiz ile Yunanistan arasında Ege'deki güven ortamının artırılması amacıyla 29 Güven Artırıcı Önlem üzerinde uzlaşı sağlanarak yürürlüğe konulmuştur.Türkiye, Ege sorunlarının hakkaniyete uygun ve barışçı bir şekilde çözüme kavuşturulmasını arzu etmektedir. Yunanistan'la mevcut diyalog kanallarından azami fayda sağlanması arzulanmaktadır. Türkiye bugüne değin bu sorunlara, bir bütün olarak barışçı yollarla çözüm bulunması için samimi çaba sarfetmiştir. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş