Dünya Ticaret Örgütü Çin-ABD rekabet anlaşmazlığında karar verdi!

Uluslararası ticaret anlaşmazlıklarını denetleyen Dünya Ticaret Örgütü,Çin ve ABD arasında fikri mülkiyet hırsızlığı,inovasyon ve ABD’nin çıkarlarına zarar veren anlaşmazlık konusundaki kararını Verdi.

15.09.2020 19:30:21

 


ABD Başkanı Trump, Dünya Ticaret Örgütü'ne yönelttiği eleştiride Çin'in haksız rekabet ortamını tetiklediği,teknoloji transferlerinde ki mülkiyet haklarına riayet etmediği ve haksız bir ticaret geliri ortamına zemin hazırladığına yönelik çağrısı karşılık buldu.


İdare, yaptırımları hükümleri gereğince 1974 Ticaret Kanununun 301. Bölümü uyarınca gerekçelendirilen kararda ABD, Çin'in eylemlerinin ABD teknolojisinin hırsızlık, ticaret sırlarını ifşa etme, haksız rekabet ve inovasyon gibi unsurların ihlalini gösteren çıkarlarını savundu.


İki ülke arasında devam eden ekonomik ve teknolojik rekabeti Dünya Ticaret Örgütü yakından takip etti ve kararını verdi.

DTÖ verdiği kararda; “ABD'nin uzun zamandır uluslararası ticaretin yalnızca Çin'den gelen ürünlere uygulandıkları için ihlal ettiğine ve Washington'un, fazladan vergilerle vurulan Çin ürünlerinin sözde haksız Çin uygulamalarından yararlandığı iddiasını yeterince kanıtlamıyor.” Açıklamasında bulundu.


Karar, uygulanırsa, Çin milyarlar değerindeki ABD mallarına misilleme vergileri uygulayabilecek.
Fakat ABD, DTÖ tarafından açıklanan karara itiraz edebilir.

YORUMLAR (0)