Ahmet Tekin

Ahmet Tekin

İlahiyatçı... Ahmet Tekin kimdir? İşte Ahmet Tekin biyografisi...

Ahmet Tekin, 1946 yılında Nevşehir'in Karacauşağı Köyü'nde doğdu. 

İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'nden ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Edebiyat Fakültesi'nde Umumi Sosyoloji sertifikası aldı.

“İslâm Fıkhında Mürtede Ait Hükümler” isimli Doç. Dr. Abdürrezzak Samarrâî'nin kitabının dörtte üçünü tercüme etti. (Osman Zeki Soyyiğit'le birlikte) O dönemde “Türk ve Amerikan Hukuklarında Grev ve Lokavt Ertelemesi”, “İslâm Hukukunda Yabancılar Hukuku”, “İslâmdan Önceki Türkler'de Devlet ve Hukuk Anlayışı” konularında üç önemli çalışma yaptı.

1974'te Talim Terbiye Kurulu Başkanı'nın başkanlığında “Ahlâk Dersleri Programı”'nı hazırlayan komisyonda çalıştı.

Doç. Dr. Nurettin Topçu, Prof. Dr. Erol Güngör, Yaşar Erol ve Doç. Dr. Emin Işık ile birlikte orta öğretimde okutulan “Ahlâk” kitaplarını yazdı. 

1982'den itibaren üç yıl süreyle İstanbul'da neşredilen “el-Misâk” isimli bir Arapça Gazetenin sorumlu Yazı işleri Müdürlüğü'nü yaptı.

Kanunî devrinde Arapça divan yazan Türk şairlerinin şiirlerinin tercümesiniyaptı.

Ahmet Tekin, Arapça, İngilizce, Farsça bilmekte olup  evli ve 5 çocuk babasıdır.