Veteriner Hekimliği Eğitimi'nin 177. Yıldönümü

Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası (VHO) Başkanı Ercan Ödül, Veteriner Fakültelerinin kaliteli akademik kadrolar ve teknik alt yapı açısından yetersiz durumda olduğunu belirtti.

23.10.2019 11:00:41
Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası (VHO) Başkanı Ercan Ödül, Veteriner Fakültelerinin kaliteli akademik kadrolar ve teknik alt yapı açısından yetersiz durumda olduğunu belirtti.

VHO Başkanı Ercan Ödül, Türkiye'de Veteriner Hekimliği Eğitiminin başlamasının 177. yılı nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Ödül, "Dünya'nın ilk Veteriner Hekimlik eğitimini veren fakültesi 1762 yılında Fransa'da açılmıştır. Türkiye'de ise veteriner hekimliği eğitim ve öğretimine 23 Ekim 1842 yılında başlanmıştır. Ancak veteriner hekimliğin geçmişi M.Ö. 2000 yıllarına dayandığından, tarihin en eski mesleklerinden biri olarak kabul edilmektedir. Veteriner hekimlerin insanlık için çalışmaları, 1842 yılından bugüne kadar katlanarak devam etmektedir" dedi.

Veteriner hekimlik mesleği her platformda dile getirdiğimiz "Tek Sağlık" konsepti gereğince tüm dünyada hayvan sağlığını ve dolayısıyla insan sağlığını korumada, yeterli ve güvenli gıdaya erişimde stratejik öneme sahip bir meslek olarak kabul edildiğine dikkat çeken Ercan Ödül, "Bu öneminden dolayı gelişmiş ülkeler, veteriner hekimlikle ilgili alanlarda güçlü bir teşkilatlanma, etkili ve efektif mevzuat altyapısı ve hepsinden önemlisi kaliteli ve donanımlı bir eğitim ve öğretim için gerekli önlemleri almışlardır. Üzülerek belirtmek isterim ki, ülkemizde sayıları baş döndürücü bir hızla artan Veteriner Fakülteleri, kaliteli akademik kadrolar ve teknik alt yapı açısından yetersiz durumdadır. Gelişmişliğin en önemli göstergelerinden biri doğru sektörel planlamalardır. Sektörün gereklilikleri ve gerçek değişkenleri dikkate alınmadan yapılan planlamalara bağlı uygulamalar sektörde istenmeyen sonuçlara neden olmaktadır. Bugün ülkemizde sayısı 32'ye çıkan Veteriner Fakülteleri tüm uyarılarımıza rağmen bu anlamda çok olumsuz bir örnek teşkil etmektedir" diye konuştu.

VHO Başkanı Ercan Ödül, "İvedilikle yapılması gereken; Veteriner Fakültelerinin açılması için temel eğitim programının netleştirilmesi, yeterli fiziki şartlarının sağlanması, minimum öğretim üyesi sayısının, öğretim üyesi ve öğrenci oranları, destek personeli niteliği gibi kriterlerin belirlenmesidir. Yükseköğretim Kurumu tarafından Eğitim ve Öğretime Başlanması ve Sürdürülebilmesi İçin Asgari Koşulları ve Genel İlkeleri Belirlenen Programlar içerisine Veteriner Fakültelerinin de dahil edilmesi, yeni fakültelerin kesinlikle açılmamasıdır. Geleceği şekillendiren temel argüman, bilgiyi üretmek, bilgiye ulaşmak ve bilgiyi kullanmaktır. Günümüzde bilim ve teknolojideki baş döndürücü gelişmelerin, veteriner hekimliğinde de devrimsel nitelikte değişimlere yol açacağı beklenmektedir. Yapay zeka, 3D yazılımı, gen teknolojisi ve bilişim teknolojisinin kullanımının veteriner hekimlikte deneysel düzeydeki ilk örnekleri, yakın gelecekteki gelişmelerin de habercisidir. 21'inci yüzyıl toplumlarının beklentileri, hem veteriner hekimliği eğitim-öğretiminin yeniden kurgulanmasını; hem de veteriner hekim profilinin yeniden tanımlanmasını zorunlu hale getirmektedir. Bu bağlamda, yakın gelecekte veteriner hekimin, daha yenilikçi, teknolojik açıdan yetkin, değer temelli hizmet sunan, liderlik vasfına sahip, iletişim becerileri güçlü, etik ilke ve değerlere bağlı olacağı beklenmektedir. Türk Veteriner Hekimleri Birliğine bağlı Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası olarak hedefimiz, mesleğimizin yüksek standardını ve sürdürülebilirliğini devam ettirmek için kaliteli bir veteriner hekimlik eğitim ve öğretiminin ülkemize kazandırılarak, iyi donanımlarla çağdaş veteriner hekimlik uygulamasının gerçekleştirilmesidir. Bu vesile ile Ülkemizde Veteriner Hekimliği eğitim ve öğretiminin başlamasının 177. Yılını kutluyorum" şeklinde konuştu.

YORUMLAR (0)