SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
ANASAYFAOTOMOTİVDÜNYAGÜNDEMPOLİTİKAEKONOMİÇEVİRİGEZİSPORSAĞLIKTEKNOLOJİKÜLTÜRYAŞAMFOTOVİDEOEN
Şapka yüzünden Rize'de idamlar  bugün yapıldı!
12.12.2012 21:40

Şapka yüzünden Rize'de idamlar bugün yapıldı!

25 Kasım 1925 tarihinde çıkarılan Şapka Kanunu'nun ardından bu kanun çeşitli illerde protesto edilmiş, Rize'deki olayları bastırmak için ise Hamidiye Zırhlısı Rize'yi top atışlarına tutmuştur. 12 Aralık'ta istiklal mahkemelerince yargılanan 143 kişinin 8'i hakkında 13 Aralık'ta idam kararı alınmış, 14 Aralık'ta ise idam edilmişlerdir.


TİMETÜRK / Nevzat Çiçek

Atatürk, 23 – 31 Ağustos 1925 tarihleri arasında Kastamonu ziyareti yapar…Panama Şapkası’nı ilk kez bu ziyareti esnasında giyer…Ve “bu serpuşun adına şapka denir” sözü 27 Ağustos 1925 tarihinde İnebolu Türk Ocağı binasındaki hitabetinde söylenir…

Tarihler 23 Eylül 1925’ i gösterdiğinde, Açıksöz gazetesinin ilk sayfasının sol üst kısmında “Bilumum Meclis Azaları Şapka Giymek Mecburiyetindedirler” başlıklı bir haber yayınlanır.Bu haberden anlaşıldığına göre; TBMM üyeleri, meclis üyeleri ve devlet memuru olanların hepsi de Şapka giymek mecburiyetindedir. Ve iki ay kadar sonrasında 25.11.1925 tarihinde 671 sayılı Şapka İktisası Hakkında kanun yürürlüğe girer.Bu kanuna göre; bütün TBMM üyeleri, meclis üyeleri ve memurlar Şapka giymek mecburiyetinde olduğu gibi, sivil vatandaşın da Şapka dışındaki bir kisveye yönelmesini hükümet men eder!

Bu kanuna muhalefet edenin suçu nedir: “Hükümetin tespit eylediği kıyafetin gayri kıyafet iksa edenler (giyenler) üç aydan bir yıla kadar hapis edilirler.” Şapka Kanunu’nun yürürlüğe girmesinin ardından Devlet memurlarına şapka alabilmeleri için “Şapka Avansı” verildi!

80 lira Şapka Avansı verildiği günlerde bir ekmeğin fiyatı 5 kuruş idi! Yani 1600 ekmek parası ile bir şapka alınıyordu! Haliyle devlet memurlarının bir çırpıda şapka alabilmeleri mümkün değildi! Çünkü şapka bir aylık maaşlarını yutuyordu! Bu yüzden memurlara Şapka Avansı verilmesi uygun görülmüş ve taksitle bu avansları ödemesi kolaylığı getirilmişti!

Şapka Kanunu halk tarafından kolaylıkla kabullenilmedi. Ülkenin değişik yörelerinde “Şapka giymek istemiyoruz!” protestoları (isyan demiyorum, protesto diyorum!) baş gösterdi…Rize’de Hamidiye zırhlısı şehri topa tuttu…Erzurum’da erkeklerin giymek zorunda oldukları şapkaya muhalefetten bir kadın(!) idam edildi…Şapka İktisası Hakkındaki Kanun’a muhalefetten binlerce vatandaş ağır hapse mahkum edilirken resmi tarihe göre 80’ e yakın, gayri resmi tarihe göre binlerce insan idam edildi. Kanunen Şapka İktisası Kanununa aykırı hareketin cezası üç ay ile bir yıl arası hapis cezasıydı! Ve 671 sayılı Şapka İktisası Hakkında Kanun halen yürürlükte olan bir kanundur!


ŞAPKA KANUNUNA DİRENİŞLER BAŞLADI
Şapka Kanunu'nun çıkmasıyla birlikte Erzurum, Rize, Sivas, Maraş, Giresun, Kırşehir, Kayseri, Tokat, Amasya, Samsun, Trabzon ve Gümüşhane'de sert direnişler yaşandı. Hepsi çok şiddetli, hatta vahim bir şekilde bastırıldı. Halbuki, şapka devrimine direnmenin cezası, kanuna göre, üç aya kadar hafif hapisti. Ama o dönemde şapka, İstiklal Mahkemeleri'nin en önemli maddesi haline getirildi. Ve şapkaya direndikleri gerekçesiyle, başta İskilipli Atıf Hoca olmak üzere, Rize'de 8, Maraş'ta 7, Erzurum'da 4, Sivas'ta 3, İskilip'te 2, Menemen'de 28 ve diğer yerlerle birlikte toplam 78 kişi idam edildi.

Sivas, Erzurum ve Maraş’taki başkaldırıların aksine Rize’de çıkan protesto, etkisi bakımından diğerlerinden farklılık arz etmektedir. İsyan sonucunda kurulan İstiklal mahkemelerinde 143 kişi yargılanmıştır ve sanıklardan on dördü 15, yirmi ikisi 10, on dokuzu 5 yıla mahkum edilmiştir, 8 kişi ise idam cezasına çarptırılarak idam edilmiştir.

RİZE'DEKİ PROTESTOLAR GÜNEYSU'DA BAŞLADI
Rizeli, sekiz alim ve Müslüman şapka giymedikleri, dindarlara zulmü kınayıp, hükümete ”Sarığımıza, sakalımıza ve cübbemize dokunulmasın şapka giyenler giysin, ama giymeyenler hapse atılmasın” diyerek, jandarma karakoluna yürümüşler ve halk da onlara katılmıştır. Bu olay büyüyünce Rize isyanı kabul edilmiş ve Hamidiye zırhlısı Rize’yi top atışlarıyla tehdit etmiştir. Bundan dolayı Rizeliler “ATMA HAMİDİYE DİN KARDEŞİYİZ.”demişlerdir.

Güneysu (eski adıyla Potomya/ Başbakan Tayyip Erdoğan’ın memleketi) Rize’den 13 kilometre uzakta bulunan bir nahiye. 1925 yılında Güneysu’da başlayan isyanın haberini alan zamanın Rize Valisi Mehmet Hurşit Bey derhal durumu telgrafla Ankara’ya bildirir.Valinin çektiği telgrafın ardından, Hamidiye kruvazörü Rize açıklarına gelip dağları topa tutar. Bazı anlatımlara göre şehir de bombalanır ve ağır zayiat görür. Olayın ilginç yanı ise Hamidiye kruvazörü dağları topa tuttuğu zaman, Rize’de devam etmekte olan bir isyan yoktur. Güneysu’dan şehir merkezine yürüyen insanların da çoğu kendi teslim olur. Teslim olanlar hiç vakit kaybedilmeden İstiklal Mahkemeleri’ne çıkartılır ve Takrir-i Sükun Kanunu doğrultusunca yargılanır. Yargılama sonucunda sekiz idam kararı çıkar, suçsuz onlarca insan da Sinop ve Adana’daki cezaevlerine gönderilir. 

30 Aralık 1925 tarihli cumhuriyet gazetesi idam edilen 8 kişinin resimleri ile birlikte haberi şu şekilde yayınlar: “Rize’den matbaamıza yazılıyor: Köy İmamlarının ve bazı mürtecilerin teşviki ile 25-26 teşrinisinde başlayan isyan, Cumhuriyetin azm ve savleti neticesinde süratle bastırıldı.”

PEKİ GERÇEKTEN OLAYLAR NASIL BAŞLADI


15 Aralık 1925 günü “Biz zorla şapka giymek istemiyoruz, sarığımız bize yeter!” diyerek Ulu Cami önünde toplanan halkın üzerine jandarmalar ateş açıyorlar. Uyarıya rağmen dağılmayan kalabalığın üzerine gelişi güzel ateş sonucu 17 kişi ölüyor. Bağıran-inleyen yaralılara kimse dokunamıyor. 143 kişi tutuklanıyor.
Olaylar üzerine düşman üzerine sefere çıkarcasına dönemin en büyük harp gemisi olan Hamidiye Kruvazörü Rize sahillerine gelip demir attı. Birinci Dünya savaşında İngilizlerin dövemediği Karadeniz sahillerini, millete zorla şapka giydirmek için Hamidiye zırhlısı gümbür gümbür bombalamaya başladı. Hamidiye zırhlısı, sivil halkın ve yerleşim alanlarının çok olduğu ve Ulu Caminin bulunduğu Bataniye yamaçlarını dövüyordu. Halk korkutulup sindirilmek isteniyordu.

İSTİKLAL MAHKEMESİ HEMEN ASIYORDU
Rize Ulu Cami imamı Şaban Hoca, namazdan sonra etrafında toplanan kalabalığa ;“Biz hükümetten akaid-i diniyye’ye hizmetkarlık ve bağlılık isteriz. İnanmayan inanmasın, fakat insanlara zulüm edilmesin. Tek isteğimiz sarığımıza, sakalımıza ve cübbemize dokunulmasın. Şapkayı giyenler giysin ama giymeyenler hapse atılmasın!”
Bu heyecanlı konuşmadan sonra coşan kalabalık köylülerle birlikte hükümet konağına doğru yürüyüşe geçmişler.
Yarı resmi Hakimiyet-i Milliye gazetesi bir gün sonra yazıyor; “Rizenin Bataniye bölgesinde Ulu Cami imamı Şaban Hoca halka karşı konuşurken; “Hükümette din düşmanlığı baş göstermiştir. Memlekette herkes şapka giymeye zorlanıyor. Giymeyenler hapisten idama kadar cezalara çarpılıyor. Buna karşı duyarsız kalmak dinimizde günahtır. Ayaklanma vacip olmuştur!
Biz herkes dinimize girsin demiyoruz. Biz hükümetten sadece dinimize saygı ve bağlılık istiyoruz. Müslümanlara ve İslam’a zulmedilmesine müsaade etmeyeceğiz!” Deyince halk toplu yürüyüşe geçiyor.

Hakimiyet-i Milliye gazetesinin yazdıklarına göre, isyancılar Hükümet Konağını ele geçiriyorlar. Ankara hükümeti Rize üzerine büyük bir askeri kuvvet gönderiyor. Rivayete göre üç gün süren halk ile asker arasındaki çatışmalarda yüzlerce köylü hayatını kaybediyor. Bölgenin imdadına hemen gezici-seyyar istiklal mahkemesi yetişiyor.

Yargılama göstermeliktir ve son tiyatro sahnesidir. Bir gün süren tek celsede, hakim koltuğunda oturan ve hiçbiri hukuk adamı olmayan milletvekilleri tarafından temyizi, itirazı ve avukatı olmayan mahkeme değiştirilemez kararını veriyor. Karara göre ”Bu isyancılar İslam Devleti istiyorlar. Hilafet istiyorlar ve kendi şer düşüncelerine halkı da alet ediyorlar.

Sadece bir gün içinde bu 143 kişinin yargılama işlemi bitirildi. On dört kişi 15’er yıla, yirmi iki kişi onar yıla, on dokuz kişi de beşer yıl kalebend denilen ağır hapis cezasına çarptırıldı. Geriye kalanlar ise dayak ve para ödeme gibi hafif ceza alıyorlar.İstiklal Mahkemesinin hızla verdiği kararla sekiz kişi hemen Ulu cami önünde kurulan darağacında idam edildi.
Asılan sekiz kişi Ulu Cami imamı Hafız Şaban Efendi, Muhtar Yakup Çavuş, İslahiye imamı Hasan Efendi, Belediye bekçisi Kadir Ağa. Rize asliye mahkemesi Başkatibi Hafız Osman Efendi ve kardeşi avukat Hulusi beyler, merkez cami imamı Hafız Kamil, Peçelioğullarından Mehmet ve Ahmet Çavuş kardeşler, Kamburoğlu Hafız Mehmet ve Nakşi Şeyhlerinden Numan Sabit Efendi’dir.

ŞAPKA DİRENİŞİ NASIL SONA ERDİRİLDİ
Haklarında idam kararı verilen sekiz müstakbel şehit karanlık bir hapishane odasına tıkılır. Sabit Hoca gece yarısı-Nısfılleyl bütün arkadaşlarını uyandırır. “Kalkın arkadaşlar, abdest alın namaza duralım. Bir-kaç saat sonra Rabbimize kavuşacağız!”
Az sonra Allaha kavuşacaklarını bilenlerin bir müjde saadeti içinde namazlarını kılıyorlar. Saatler sonra sehpadan indirilen şehitlerin cenazeleri ailelerine verilmiyor. Rastgele açılan çukurlar içinde kumluğa gömüyorlar. Yakınları tarafından cesetler çalınmasın diye de başlarına süngülü nöbetçiler dikiliyor.Rica-minnet aylarca sürüyor. Ancak üç ay sonra ve fakat gece çıkartılıp köylerine götürülmek şartıyla cesetleri ailelerine teslim etmeye izin veriyorlar.
Çürümeyen cesetler evlatları tarafından gömülü oldukları kumluktan çıkarılıyor. Kilimler sarıyor ve sırıklara takıp omuzlarına alıyorlar ve köylerine çıkarıyorlar. Üç ay geciken cenaze namazlarını kılıp hüzünle köy mezarlığına defnediyorlar.
Hakimiyet-i Milliye gazetesi Rize olaylarıyla ilgili son haberlerinde de asılan şehitler için kin ve nefretini aşığa vuruyordu; “Rize’deki mürteciler de ceza-yı Sezalarını buldular.” diyordu

ATMA HAMİDİYE ATMA DİN KARDEŞİYİZ

“Atma Hamidiye atma atma
Din kardeşiyiz bizi yakma
Atma hamidiye atma atma
Taktılar serpuşi kafamıza

Atma Hamidiye atma atma
VERGİMİ VERECEĞUM BİZİ YAKMA
Atma Hamidiye atma atma
SÜRGÜN ETMA bizi yakma “


    YORUM YAZ

YORUMLAR

mehmet uysal / 16.4.2015 03:57:33
Yazınızı okudum amacı nedir? Çoğu yazılanlar tarihe ve realiteye sığmıyor. Kusura bakmayın hiç olmamış.
Gunes Ecer / 5.2.2015 10:48:16
Sapka meselesi cumhuriyetin getirdigi din ve kultur dusmanliginin bir parcasiydi. Hos gostermek icin irkciliktan faydalandilar. Hepsi, istisnasiz, insan haklarina karsi islenmis insanlik suclari idi. Bu mezalim karsiliginda bari dogru durust reformlar yapilsaydi; ama olmadi. Osmanli'da 33 siyasi parti ve serbest secimler varken, tek partili bir diktatorluk olduk. Hic bir vekil, Mustafa Kemal dahil, serbest secimle gelmedi. Serbest secimin olmadigi yerde kadina oy verme hakki bir yalandi.
haşim öz / 3.2.2015 19:46:06
ŞUNU İYİ BİLMELİ YENİ BİR DEVLET DOĞUYOR.BU DOĞUMDA SANCILAR ÇOK OLMUŞ OLABİLİR.ÜLKEYİ KARANLIK BİR ÇUKURDAN NASIL ÇIKARILDIĞINI BİLMEDEN, YAPILAN HATALARI SANKİ DEVLETİ YÖNETENLERİN POLİTİKASI GİBİ GÖRMEMELİ.ÜMMET TOPLUMUNDA ALTIYÜZ SENE KALMIŞ BİR DEVLET,KOLAYCA CUMHURİYETİ KABULLENEMEZ. İNGİLİZLERDEN BİLE ATIF HOCA GİBİLER YARDIM İSTERLER.DEVLETE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR İSYANDIR VE ASILMALARIYENİ BİR YAŞAMI KABUL ETMEYENLER ŞAPKANIN ARKASINA SIĞINMASINLAR.
NEDİM BOZKURT / 31.1.2015 19:52:27
BU ŞAPKA İDAMI DEĞİL Kİ DEVLETE BAŞKALDIRININ ADI NE ZAMAN ŞAPKA İSYANI OLDU BAZI MİHRAKLAR HER ŞEYİ ÇARPITIYOR. İŞLERİNE GELDİĞİ GİBİ BÜKÜYOR İSYAN VEYA BAŞKALDIRI ŞİMDİ HER NE SEBEPTEN OLSA BASTIRILMAZ MI. GEZİ TOPLANTILARINDA NE OLDU O ZAMAN ONLARA DA ÇİÇEK AĞAÇ YÜZÜNDEN ÖLDÜRÜLDÜ DİYELİM UYGUN MU?
Abdullah Kul / 27.1.2015 20:43:36
Şapka bahahe ,amaç iktidarı ve hükümeti yıkmak. Hükümet de bir devrim hükümeti olunca cezalzarda ağır ve adil olmayacak. İhtilal kanununları hiçbir zaman adil olmaz. Bu bir sosyolojik gerçek.Bu Rusyadada böğle olmuşdur Fransadada böğle olmuşdur. Amerikadada böğlen olmuşdur.
A.G. / 15.1.2015 12:33:18
N evzat Cicek bey, siz once boyle uydurma seyleri yazacaginiz yerde, once T.C. tarihini anlayarak okuyun lütfen. Ben 1. cihan harbini ve Istiklal harbini bizzat icinde yasamis bir neslin evladi, Ataturk devrini icinde yasamis kimseyim. Siz milleyetciligin, vatan müdafaasinin ne demek oldugunu bilir misiniz? Siz vatan müdafaasinda bulunmadiginiz icin bilemezsiniz? Ben Amerika'da US Navy'de calisirken 1969 da kisa zaman icin Vietnam'da bulundum. Bu size ne der? Lütfen ögrenin.
Mehmet / 3.12.2014 03:07:27
Hem Güneysu sahilden 13 km. içerde diyorsunuz hem de topa tutuldu. Nasıl bir gemi bu? Bu kadar uzağa nasıl gülle yağdırıyor? Bana abartı geldi şimdi okuduklarım
Murat Fırat / 26.11.2014 23:00:29
“Redingot gibi, bonjur, smokin gibi, işte şapkanız! Buna câiz değil, diyenler vardır. Onlara diyeyim ki, çok gafilsiniz ve çok câhilsiniz ve onlara sormak isterim: 'Yunan serpuşu olan fesi giymek câiz olur da şapkayı giymek neden olmaz ve yine onlara, bütün millete hatırlatmak isterim ki, Bizans papazlarının ve Yahudi hahamlarının kisve-i mahsûsası olan cübbeyi ne vakit, ne için ve nasıl giydiler?' M.K.Atatürk..
Halil / 6.8.2014 22:44:30
Bir kere İskilipli Atıf şapka kanununa muhalefetten değil İngilizler hesabına çalışıp casusluk yaptığı için idam edilmiştir. Ayrıca Hamidiye gemisinin bombaladığı halkın arasında Rum Pontus devleti kurmak isteyen Pontusçu ayrılıkçılar vardı. Şimdi siz kalkmış bu Müslümanlığı kullanan bu ne idüğü belirsiz casuslara şehit demişsiniz Peh peh peh şehitmiş ne şehidi be hepside niyazi olmuşlardır vatan hainlerinden şehit olmaz tamam mı hadi selametle...
YUSUF ZİYA / 14.7.2014 15:56:07
iyi okuyun iyi, bir lidere diktatör diyip geçmeyle olmuyor araştırmak lazım kim diktatör kim değil .
iakdeniz / 8.7.2014 17:47:29
''Yandaş medya dedikleri!''

Çok Safsın.Tarih oku biraz.Beyninin küçük olduğu belli oluyor.O küçücük beynini de yıkamışlar.
iakdeniz / 8.7.2014 17:44:54
Bu olaylar tamamen doğrudur.Despotizm döneminde Atatürk ve yandaşları sadece güneysu da değil birçok öz be öz Türk ilinde aynı uygulamaları yapmış,İngiliz babalarına yaranmaya çalışmışlardır.Bu işkence benim çocukluk yıllarıma kadar devam etti.Herkesin evde 2 tane serpuşunun olması zorunlu idi.Sadece fotr şapka ve serpuş(daha sonraları adı köylü şapkası oldu).Biz orta öğrenimde okula bile bu tür şapkalarla gittik(Zorunlu idi)
....
hasan / 30.3.2014 02:40:31
Malesefki gerçek bir olaydır . Bir rizeli olarak büyüklerimiz anlatırdı . Örtbas etmeye kalkana yazıklar olsun . Rizelilerin kurtuluş savaşındaki kahramanlıkları ve fedakarlıkları karşısında aldıkları teşekkür böyle olmuştur
canan / 6.3.2014 13:47:16
bu olay gerçektir yaşanmıştır hatta bu yüzden potomyadan özür de dilenmiştir potomya da sadece rumlar değil müslüman gürcü kökenli vatandaşşlarda yaşamıştır ve bu insanlar oldukça muhafazakarlardır bu insanları pontusçu misyonrlerin kışkırttığıda sölenir ama ne olursa olsun kendi halkını topa tutmak doğru değildir
canan / 6.3.2014 13:42:05
potamya rum ve muhafazakar müslüman gürcülerin yaşadığı bir yerdir ayrıca şapka takmak istemiyoruz istiyen taksın ama takmayan da hapse atılmasın demişlerdir ve bu olay doğrudur yaşanmıştır bunun için potomya dan özür de dilenmiştir
haşir yaren / 6.3.2014 10:45:10
yazanı tebrik ediyorum. yazdıkları doğru, bir kaç kaynak daha okudum aynı geçiyor denilebilir.. müslüman halkımıza şapka illeti yüzünden umulmadık işkenceler yapılıyor, mazlum insanlar hapsediliyor, kurşuna diiziliyor, idam ediliyor... okullarda okutulan iki yüzlü tarihe gelince ; sadece şunu söyleyeyim; bizi kandırıyorlar, gerçek tarihimizi , yapılan zulümleri bizden gizliyorlar. ama ALLAH doğruları elbette günyüzüne çıkaracaktır, buna iman ediyorum...
tolga çalık / 4.12.2013 10:40:05
bu saçmalığa inanlara yazıklar olsun ali kemal basını tek arzusu olan ingiliz hükmüne birtürlü kavuşamadı babasının ingiliz olmasını hayal edenler hayallerine ulaşamadı umarım bir gün bu sırvalara inanların babası ingiliz olur
Emre Mutlu / 3.12.2013 16:41:29
O günün şartlarında halkın böyle bir tepki vermesi gayet normaldi yüzyıllardan beri gelen bir şeyin değişmesi kolay değil. Tabi ki karşı çıkılacaktı. Gerçek olan ise Güneysu(Potomya) da böyle bir olay yaşanmış olması ve Hamidiye'nin Rize ''Dağlarını'' bombaladığı dır. Son olarak Güneysuda yaşananlar son derece haklıdır.
türkan / 2.12.2013 20:19:45
dikkat edilirse isim vermemişler ve potamya denilen yer rumların yaşadığı ve bu gün bile milliyetçilik yaparak rumluklarını gizlemiyorlar ve isim olmadığı için işkembeden sallamışlar
hatiş doğan / 27.11.2013 16:51:39
idam olayı olduysa bile bunun şapka muhalefeti yüzünden olduğuna inanmıyorum hele donanma gemisinin bu olay yüzünden rizeyi bombaladığına hiç inanamam malesef aslında ne oldu ona bakmak lazım
hatiş doğan / 27.11.2013 16:48:43
adamlar birşeyi çok iyi biliyorlar bizi ancak kendi içimizdeki bölünmeler yok edebilir bunuda bi güzel kullanıyorlar dünyanın hiç bir ülkesi yokturki bizim gibi bir kurucu lideri olsun ve halkı ona sizin gibi hakaret etsin hor görsün yaptıklarını küçümsesin herkez liderlerine sahip çıkıyorken bizim insanımızdaki durumu anlamak çok güç kimse olanı biteni araştırmıyo iki kişi internette bişi yazdı diye ona inanıyo dramatik doğrusu
İdris Yazıcı / 13.10.2013 15:05:41
Senaryo dalında oscar'a aday olabilecek bir şeyler yazmış yazar efendi.Yok binlerce ki§i ölmüşte, bilmem ne olmu§ ta, not edin yarın hükü..met değişsin tam tersini yazar bu medyacılar, adamların işi bu, saf olmayın kardeşler
erhan / 16.9.2013 09:25:04
İlkokulda lise de görmüş olduğum tarih derslerim geliyor aklıma. Yazıklar olsun. Tarihimize bu kadar yabancı kaldık. Ama hiçbirşey gizli kalmayacak.
Hüseyin GENÇER / 11.9.2013 14:46:41
Güneysu da doğmuş biri olarak bu yapılanları unutmayacağım .
yaptırana ve ona yardım ve yataklık edenlere varsa hakkımı helal etmiyorum. mezarından kalkıp gelse dünya önünde diz çökse bana da şapka giydiremeyecek kadar acizdir ...
Fatih Eymen İslamoğlu / 2.7.2013 23:25:05
Allah size biraz gerçekleri görebilmek için basiret versin. Bir Kubilay diye konuşuyorsunuz ama zavallı genç teymeni yine sizin azgınlar katletti ve müslümanların üzerine attı. Belki kendinizden bir kurban verdiniz ama Türkiyedeki tüm müslümanları katlettiniz tam 25 yıl. Allahım gerçekten inanamıyorum. Bir toplum kendi tarihine ve ecdadına bu kadarmı yabancı olur.
izzet aybar / 9.5.2013 15:21:49
Ben bu olayın yaşandığı topraklarda dunyaya gelmiş bu hadisenin canlı tanıklarını büyüklerimizi defalarca dinlemiş biri olarak kendilerine göre sıradan bir haksızlığa tepki gösteren şapka giymeyiz giyenede karışmayız diyen mazlum ve masumları idam edenler istiklal mahkemelerini yönetenler ilahi idam sehpasında asılı duruyorlar bende aynen soyluyorum şapka giymem giyenede karışman gelin benide idam edin.
Yandaş medya dedikleri! / 9.1.2013 16:20:56
Bravo, şeriat yanlılarını masum gösterip semptatikleştirin, hatta mazlumlaştırın...Ben de bir KUBİLAY bilirim, ne PROTESTOya ne de İSYANa kalkışmış gencecik yaşında O SARIKLILAR TARAFINDAN şehit edilmiş...Yandaş medya değilseniz onu da YAZIN, Kürt İsyanını yazın, devamında MUSUL u KERKÜK ü bu isyanlar nedeniyle nasıl kaybettiğimizi yazın...
Murat / 4.1.2013 17:41:31
Maalesef halen içimizde kendi insanını inancından dolayı dışlamak veya kendi düşünce yapısana göre yaşaması için her türlü rezilligi yapacak insanlar var.
mustafa cellat / 13.12.2012 09:53:25
Bu ülkede kim bu halka eziyet ettiyse araştırılsın bulunsun ve sorumluları kim olursa olsun lanetlensin istiyorum. Sen canını ortaya koyacaksın ve dünya savaşını kazanacaksın. Sonra kendini bilmez gayrimeşru çocuğu bir ekip gelecek ve sana eziyet edecek. Yalan yanlış ermeni tarihçilerin yazdığı geçmişimizin iyice araştırılması gerekiyor. Kim hain, kim millet dostu ortaya çıksın artık. Bu eziyete kendi vatandaşını bombalamaya kim emir verdi ise açıklansın ve lanetlensin.
ENES / 13.12.2012 01:05:53
Sapkanin gayesi musluman katliyamina bir kilif uydurmakti onuda iyi uyguladilar hizbuseytanlar
Foto Galeriler Videolar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR