DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

'Sezai Karakoç kabul olmuş bir duadır'

Fatih Belediyesi'nin düzenlediği 'Düşünen Bir Adam Olarak Şair: Sezai Karakoç' başlıklı sempozyum başlıyor. İşte sempozyum programı ve katılımcıların listesi...

26.10.2008 06:50:00


Haber Merkezi / TİMETURK

Sezai Karakoç?u konuşmaya ve anlamak için düzenlenen sempozyum Fatih Belediyesi?nin desteğiyle İstanbul Topkapı Eresin Otel?de saat 10.00?da başlayacak, açılış, 5 oturum ve kapanış şeklinde icra edilecek. Tebliğlerin içeriği şöyle: 

Hamit Can hatıraları ışığında Sezai Karakoç?un hayatına dair çarpıcı notları paylaşacak, Sezai Karakoç üzerine doktora yapmış olan Turan Karataş, onun genel bir portresini çıkaracak. Ömer Erdem?in, Karakoç?un aşktan aşkınlığa geçişini, şairin şiirleri üzerinden okuyan tebliğini, Fatih Andı?nın ?Sezai Karakoç?un şiirlerinde medeniyet göstergesi olarak şehir? tebliği izleyecek. ?Bir gelenek yaratmak? başlıklı yazısında Sezai Karakoç şiirini gelenekle ilişkisi bakımından ele alacak Ahmet Murat, Karakoç?un şiirde ?dini tecrübeye açık, ezelilik temsilini içeren, kutsal kitaplardan beslenen ve evrensel olana atıflar içeren? bir gelenek oluşturduğunun altını çizen sağlam bir tebliğ sunacak. Mehmet Can Doğan, Karakoç şiirinin İkinci Yeni içindeki yerini sorgularken, Haydar Ergülen, Taha?nın kitabından ikinci yeninin belirmesi başlıklı bir sunum yapacak. Hayriye Ünal da Sezai Karakoç şiirinin dönemine ve sonrasına yaptığı etkileri, yetkin bir şekilde ele alacak. Ali Ayçil, Karayılan şiiri üzerinden Karakoç şiirinin ?tarihsel olanla mitolojik ve mistik olanın modern bir metinde yeniden nasıl inşa edilebileceğini? gösterdiğine vurgu yapan bildirisini, Cihan Aktaş?ın, Monna Rosa ve 80 kuşağı kadınlarını ele aldığı ve Karakoç şiirine yaklaşımları bakımından kadın fotoğraflarının yer aldığı tebliği takip edecek. Necip Yılmaz, ?Sürgün özülkeden başkentler başkentine? şiirindeki sevgilinin ?yazarın hatıralarından da destek alarak- Peygamber Efendimiz değil İstanbul olduğunun altını çizecek, Işık Yanar, Sezai Karakoç?un hikâyelerini farklı bir açıdan mercek altına alacak.

Yusuf Kaplan?ın Sezai Karakoç?un medeniyet anlayışını ele alan uzun tebliğini, doktorasını Sezai Karakoç üzerine yapan ve sempozyumun en güçlü metinlerinden biri olan Münire Kevser Baş?ın ?Sezai Karakoç?ta metafizik? incelemesi takip edecek. Ahmet Albayrak, -tasavvufi bir okuma da sayılabilecek incelemesinde- Sezai Karakoç?un ideal insan protipini çıkaracak, Kenan Çağan millet, medeniyet, ulus-devlet kavramlarının Karakoç?taki karşılığını arayacak. Mustafa Özel?in, ?Sezai Karakoç?ta toplum ve iktisat? başlıklı tebliğini Osman Bayraktar?ın, Sezai Karakoç?ta batının algılanma biçimi üzerine sunacağı tebliğ ile İshak Arslan?ın Ruhun Dirilişi?nden yola çıkarak Sezai Karakoç?a dair yaptığı yorumları içeren inceleme izleyecek. Sezai Karakoç üzerine yüksek lisans tezi de hazırlayan Mustafa Kirenci, Diriliş akımını sosyolojik bir analize tabi tutacak, Şaban Abak Sezai Karakoç?un devlet ve siyaset görüşleri üzerine yaptığı tespitleri paylaşacak.

Oturumları, Ersin Nazif Gürdoğan, Yasin Aktay, Tarık Tufan, Ali Haydar Haksal ve Vahdettin Işık yönetecek.

Bu arada not olarak çeşitli nedenlerden dolayı, Turan Karataş, Hayriye Ünal, Mustafa Kirenci ve Cihan Aktaş?ın sempozyumumuza tebliğlerini ulaştırmalarına rağmen katılamayacaklarını, ama metinlerinin sempozyumda okunacağını da belirtelim. 

Fatih Belediyesi?nin desteğiyle İstanbul Topkapı Eresin Otel?de düzenlenecek sempozyum saat 10.00?da başlayacak, açılış, 5 oturum ve kapanış şeklinde icra edilecek ve saat 18.30?da da sona erecek. 


GENEL HATLARIYLA SEMPOZYUM

Sezai Karakoç'un tüm yönleriyle ele alınması planlanan sempozyum, 'Hayatı', 'Düşünce Dünyası', 'Sanatı' ve 'Sonuç' bölümlerinden oluşacak.

Oturumlarda ana hatlarıyla, şair ve düşünce adamı Karakoç'un Diriliş akımı, İkinci Yeni'deki konumu, medeniyet tasavvuru ve gelenekle ilişkisi değerlendirilecek. Sempozyumda Ömer Erdem'in 'Sezai Karakoç: Aşkın Aşkınlığı', Turan Karataş'ın 'Bir Entelektüelin Portresi', Haydar Ergülen'in 'Sezai Karakoç ve İkinci Yeni', Fatih Andı'nın 'Karakoç ve Şehir', Sadık Yalsızuçanlar'ın 'İrfani Gelenek ve Sezai Karakoç' tebliğlerinin yanı sıra, diğer katılımcılar da değişik başlıklar altında çok sayıda tebliğde bulunacak.

GENEL ÇERÇEVE

1. Hayatı

1. Hatıraları ışığında hayatı
2. Bir entelektüel ve şair olarak portresi


2. Düşünce dünyası

1. Diriliş akımı
2. Ulus devlette büyük bir coğrafya tasavvuru
3. Karakoç düşüncesinde Batının algılanma biçimi
4. Karakoç düşüncesinin kaynakları ve referansları
5. S. Karakoç?ta iktisat ve toplum
6. Karakoç?ta devlet ev siyaset
7. Karakoç?un medeniyet tezi
8. Sezai Karakoç?ta metafizik vurgu
9. Karakoç?ta ideal insan

3. Sanatı

1. 2. Yeninin orta yeri: Karakoç?un Şiiri
2. Düşünen bir adam olarak şair: Karakoç şiirinde düşüncenin izi
3. Şiirde şiir gelenek yaratmak
4. Karakoç şiirinin Türk şiirine etkisi
5. Sezai Karakoç?ta kent olgusu ve kent kültürü
6. Karakoç?u bir şiirden okumak: Karayılan
7. Karakoç?un hikayeleri
8. Aşk ve aşkınlık

4. Sonuç

Değerlendirme: Sezai Karakoç?u anlamak

KATILIMCILAR

1. Hüseyin Su (İbrahim Çelik) (Diriliş düşüncesinin özü)
2. Doç. Dr. Mustafa Özel (Sezai Karakoç?ta iktisat ve toplum)
3. Dr. Münire Kevser Baş (Sezai Karakoç?ta metafizik)
4. Hamit Can (Karakoç?un hatıraları ışığında hayatı )
5. Ömer Erdem (Sezai Karakoç: Aşkın aşkınlığı)
6. Doç. Dr. Turan Karataş (Bir entelektüelin portresi)
7. İsmail Kılıçarslan
8. Ali Ayçil (Bir şairi bir şiirden okumak)
9. Doç. Dr. Kenan Çağan (Ulus-devlette bir coğrafya tasavvuru)
10. Ahmet Murat (Bir gelenek yaratmak)
11. Tarık Tufan
12. Ali Haydar Haksal
13. Prof. Dr. E. Nazif Gürdoğan(Sezai Karakoç ve kültür-iktisat)
14. Dr. İshak Arslan (Sezai Karakoç?un referansları)
15. Dr. Yusuf Kaplan (Sezai Karakoç ve medeniyet)
16. Mustafa Kirenci (Diriliş akımı)
17. Prof. Dr. Yasin Aktay
18. Haydar Ergülen (Sezai Karakoç ve ikinci yeni)
19. Doç. Dr. Ahmet Albayrak (Karakoç?ta ideal insan)
20. Prof. Dr. Fatih Andı (Karakoç ve şehir)
21. Işık Yanar (Diriliş şairinin öyküleri )
22. Dr. Osman Bayraktar (Karakoç düşüncesinde Batının algılanma biçimi)
23. Saadettin Acar (Sezai Karakoç?u düşünmek)
24. Hayriye Ünal (Karakoç şiirinin etkileri)
25. Cihan Aktaş (Karakoç?ta kadın)
26. Mehmet Can Doğan (Karakoç şiirine genel bir bakış)
27. Şaban Abak (Karakoç?ta devlet ve siyaset)
28. Sadık Yalsızuçanlar (İrfani gelenek ve Sezai Karakoç)

'NEDEN SEZAİ KARAKOÇ SEMPOZYUMU' BAŞLIKLI BASIN BİLDİRİSİ İÇİN TIKLAYIN

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

Görüş Bildir Bizimle Paylaş