DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

Kur'an Nesli toplum ve bireyi irdeliyor

2. yayın hayatını dolduran Kur?an Nesli Dergisi, 9. sayısıyla okuyucularıyla buluşuyor. Gündem: 'Toplum ve Birey'

07.06.2008 09:35:00
Geleneksel ve modern sapmaların dayatmalarına karşı Kur?an rehberliğinde bir nesil inşasına katkı için yola çıkan Kur?an Nesli Dergisi, 9. sayısıyla okuyucularıyla buluşuyor.

Yeni sayısında yeni olmayan fakat Müslümanlar olarak henüz kıramadığımız bir kuşatmayı; 'toplum ve bireyciliği'i konu alan dergi, modern bireyin çıkmazlarını sorgularken toplumun yeniden inşasının yollarını arıyor.

Birey ve Toplum, gerek Peygamberimiz'in (as) vefatını takip eden süreçte ümmetin yara almasıyla, gerekse modern dönemde şahsiyet ve cemaatin çözülmesiyle Müslümanların gündeminde önemli bir yer tutmuştur. Geleneksel cemaatçi anlayışların ya da cemaatlerin insanlara kazandırdıkları ve kaybettirdikleri, buna karşı ortaya çıkmış modern bireyciliğin nasıl bir anlama geldiği gibi sorunlar üzerinde duran Kur'an Nesli dergisi aynı zamanda bu problemlerin çıkış noktalarını da belirlemeye çalışıyor. ,

Kur'an Nesli Dergisi bu sayısında okuyucularını 'Darbe Geleneği ve Sistemi Besleyen Yenilgi Psikolojisi' yazısı ile karşılıyor. Yazıda son dönemde yaşadıklarımız ışığında sistemin baskı tarihi sorgulanırken, beslendiği yenilgi psikolojisine dair önemli tesbitler de bulunuyor.

Bülent Şahin Erdeğer'in kaleme aldığı 'Toplumun Beslenme Kaynakları' başlıklı ikinci yazı yaşadığımız toplumun kültürel oluşumunu ve halk kitlelerinin inançlarını belirleyen başlıca etmenleri konu ediniyor. Yazı Kur'an ve sünnetten uzak din algısının farklı boyutlardaki yansımalarına çarpıcı örnekler verirken toplumun tevhid ekseninde inşasının nasıl mümkün olabileceği sorusuna da cevaplar arıyor.

Kur'an Nesli Dergisi bu sayısında Araştırmacı Yazar Abdurrahman Arslan ile gerçekleştirdiği söyleşiyi de okuyucularının ilgisine sunuyor. Müslüman toplumun dinamikleri, modern insanın yaşam şartları, Müslüman şahsiyet için aile ve cemaatin önemi ve yeniden Müslüman toplum için izlenilmesi gereken adımların konuşulduğu söyleşi önemli tesbitlerle dikkatleri çekecek gibi görünüyor.

'Birey ve Toplum' dosya konusunun ilk yazısı olan '21. y.y.'da Müslüman Şahsiyetin Pratik Sorunu'nda Yüksel Arı kuşatıcı örneklere duyulan ihtiyaçtan Müslüman şahsiyetin Rabbi, ailesi ve toplumuyla nasıl ilişki kurmasından söz ediyor. Dosyanın ikinci yazısında Ergün Tur modern bireyin en önemli probleminden, 'Bireycilik ve Bireyselleşme'den bahsediyor. Yazı modern dönemlerin sahte özgürlük arayışlarından, kendine yabancılaşmaya doğru evrilen yalnızlaşmadan söz ederken çözümün ümmetle bütünleşmiş bir şahsiyetten geçtiğine vurgu yapıyor.

Dosyanın üçüncü yazısında ise Esra Saraç 'Kültürel Etkileşim ve Şahsiyetin Oluşumu'nu masaya yatırıyor. Bireyi fıtrat, nefs ve kişilik bağlamında ele alan yazı şahsiyetin oluşumunda aile, sosyal çevre, sosyal sınıf ve kültürün nasıl bir rol üstlendiğini çarpıcı örneklerle açıklıyor.

'Tanrısını unutan insanın Tanrılaşma İsteği' spot başlığına sahip olan 'Kişisel Gelişim Arzunun Üç Ayağı' yazısında Mustafa Adil kapitalizmin yalnızlaştırıp dayanılamaz yalnızlık girdaplarına yuvarladığı modern insanın sağlıklı bir zeminde nasıl yeniden filizlenebileceğine dair çözüm önerileri sunuyor.

Derginin Kur'an çalışmalarıyla tanınan yazarı Rıdvan Çeliköz ise bu sayıda Kur'an ve Toplum ilişkisine değinmiş. Yazı İslam Toplumunun Kur'an'daki izlerini ararken ümmet kavramının kuşatıcılığına da önemli vurgularda bulunuyor.

Şükrü Hüseyinoğlu'nun kaleme aldığı 'Hira'dan İnkılaba ? Bir Öncü Neslin İnşâsı' yazısı ilk dönem Müslüman toplumun oluşum sürecine götürüyor bizi. Hz. Peygamber'în ashabı ile ilişkisi, Kur'an'ın adım adım gerçekleştirdiği şahsiyet ve toplum inşâsına tarihsel veriler ışığında yaklaşan Ş. Hüseyinoğlu, peygamberin örnekliğini günümüze taşıyor.

Dosyada Halime Gerçek'in 'Yalnızlaşma ve Yozlaşmaya Karşı Ailenin İnşâsı' ve Meral Tokkal Göveç'in 'Müslüman Bir Aile İçin İletişim' yazılarıyla Müslüman toplumun yeniden tesisinde ailenin öneminden ve Müslüman şahsiyetin aile içi iletişimindeki sorumluluklarından söz ediyorlar.

Dosyanın son yazısı ise eğitimcilerle gerçekleştirilen 'Eğitimcilerin Gözüyle Çocuk ve Sosyalleşmesi' söyleşisine ayrılmış. Ana okulları, çocuk aile ilişkisi, popüler kültürün etkileri, televizyon, arkadaş seçimi gibi konuların sorgulandığı söyleşi, uzman eğitimcilerin önerileriyle noktalanıyor.

Kur'an Nesli Dergisi bu sayısında ayrıca Esra Aydın'ın 'Kıştaki Güneş Gülümsemesi: Malik Bin Nebi' isimli yazısıyla da toplumsal değişim ve ümmetin yeniden inşası hedefine bir ömür harcamış aydın şahsiyet Malik Bin Nebi'yi okuyucularıyla buluşturmaktadır.

Dergi ayrıca bu sayısında yazar kadrosuna yeni katılmış bir ismin, Mehmet Ali Başaran'ın 'Sevgilim' isimli edebi çalışmasını ve yazıları ilgiyle takip edilen Hatice K. Eroğuz'un 'Bir Süvariyim Sırtında Dünyanın' isimli yazısını okuyucularının ilgisine sunmaktadır.

Kur'an Nesli Dergisi İrtibat:
0262 239 49 07 www.kuranneslidergisi.comBu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

Görüş Bildir Bizimle Paylaş