Talat Paşa kimdir?

Talat Paşa kimdir?

Türk, Osmanlı devlet adamı Talat Paşa kimdir? İşte Talat Paşa'nın biyografisi...

Talat Paşa 1874 senesinde Edirne'de dünyaya geldi. İlk öğrenimini Vize ilçesinde tamamladı. Edirne Askeri Rüştiyesi'nden mezun oldu. Edirne Posta ve Telgraf idaresinde katiplik ve Alyans İsrail Mektebi'nde Türkçe öğretmenliği yaptı.

Sultan II. Abdülhamid Han'a karşı olan Jön Türkler'in faaliyetlerinde yer aldı. Selanik'te Posta ve Telgraf Müdürlüğü'nde memurluk ile başkatiplik görevlerinde bulundu.

İTTİHAT VE TERAKKİ CEMİYETİ İSTANRBUL ŞUBESİNİ AÇTI

İttihat ve Terakki Fırkası ismini alan Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. Selanik'te mason locasına girdi. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin şubesini iki kez İstanbul'da açarak burada teşkilatlandırdı. II. Meşrutiyet'in ilanıyla milletvekili oldu. Hüseyin Hilmi Paşa'nın kabinesinde Dahiliye Nazırlığı'na getirildi.

Babıali Baskını'nı düzenleyenler arasında yer aldı. Edirne'nin Bulgar işgalinden kurtarılmasının ardından yapılan barış görüşmelerinde birinci delege olarak yer aldı. 1917 senesinde sadrazamlığa getirildi.

ERMENİ SUİKASTI

 

Enver Paşa ve Cemal Paşa ile birlikte Üç Paşalar iktidarını kuran Talat Paşa, Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na girmesinde ve Ermeni Tehciri'nde büyük rol oynadı. Savaş kaybedilince İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni feshedip Cemal Paşa ile birlikte ülkeden kaçtı. 1921 senesinde Berlin Hardenberg Caddesi'nde bir Ermeni tarafından öldürüldü.