Tahsin Paşa

Tahsin Paşa

Osmanlı bürokratı Tahsin Paşa kimdir? İşte Tahsin Paşa biyografisi...

2017-09-29 21:52:20

Tahsin Paşa, İstanbul doğumludur. Babası Mesut Efendidir. 

Sultan İkinci Abdulhamit Han'ın sırdaşı olarak bilinir.

Genç yaşlarında Bâbıâli kalemlerinde çalıştı. Bu çalışmasında kendini geliştirdi.

Dâhiliye Mektupçu Kaleminde muavin oldu. Bu muavinlik görevinin ardından başmuavinlik görevinde yer aldı. Daha sonra 7 Temmuz 1888'de Bahriye Nezareti Mektupçuluğuna tayin edildi.

Sadık ve çalışkan olma özelliği ile tanındı.

Sultan Abdülhamid Han'ın verdiği talimat sonrası 26 Kasım 1894 yılında Süreyya Paşa'nın vefat etmesiyle boşalan Mabeyn Başkatipliği'ne tayin edildi ve kendisine vezirlik rütbesi verildi.

2. Meşrutiyetin ilanına kadar bu görevini başarıyla sürdürdü. Tahsin Paşa, 2. Meşrutiyetin ilanından sonra ittihatçılar tarafından Serasker Mehmet Rıza Paşa, Zeki Paşa, Ratıp Paşa ve Reşit Paşa ile birlikte Sakız Adası'na sürgün edildi.

Sürgünden birkaç sene sonra affedilen Tahsin Paşa, bir süre devlet bünyesinde yer almadı.

Cumhuriyet ilan edildikten sonra Tekel Tütün Deposu'nda katiplik görevinde bulundu.

Tahsin Paşa, 1930 yılında İstanbul'da vefat etti.

Mezarının Eyüp Sultan'da olduğuna dair bilgiler bulunur.

ESERLERİ

- İkinci Meşrutiyetin İlanı

- Abdülhamit -Yıldız Hatıraları

- Tahsin Paşa'nın Yıldız Hatıraları / Sultan Abdülhamit

- Yıldız Hatıraları

- Sultan Abdülhamid'in Sırdaşı 

- Tahsin Paşa'nın Yıldız Sarayı Hatıraları

- Abdülhamid Han Yıldız Sarayı Hatıraları