Sultan Alp Arslan kimdir?

Sultan Alp Arslan kimdir?

Türk hükümdar, Selçuklu Sultanı Alp Arslan kimdir? İşte Alp Arslan'ın biyografisi

Selçuklu Sultanı Alp Arslan 20 Ocak 1029'da doğdu

4 Eylül 1063 – 24 Kasım 1072 döneminde devleti yönetti.

Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucularından Horasan Valisi Çağrı Beyin oğlu ve Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'in yeğeni olan Alp Arslan, bu devletin kuruluş dönemindeki güç koşullarda yetişti. Doğum tarihini çeşitli kaynaklar 1029 ve 1032 yılları arasında gösterir.
İlk seferini Gürcistan ve Doğu Anadolu Bölgesi'ne yaptı. Bu seferde oğlu Melikşah ve veziri Nizamülmülk de bulunuyordu. Bizans'ın elinde bulunan Kars ve Ani bölgesine kadar ilerleyerek buraları ele geçirdi. Bu fethi neticesinde Abbasi Halifesi Kaim bi-Emrillah, Sultan'a "Ebu'-Feth" (Fetihlerin babası) lakabını verdi.
EŞLERİ
Aka Hatun
Seferiyye Hatun

ÇOCUKLARI
Muizzeddin Melikşah
Tacüddevle Tutuş
İzzeddin Arslan Argun
Böri Bars
Tuğrul
Ayaz
Togan
Arslan
Tekiş
Ayşe
Züleyha

43 YAŞINDA VEFAT ETTİ

24 Kasım 1072 (43 yaşında) Merv kentinde vefat etti.