Prof. Dr. Mehmet Bulut: Müslümanlar İpek Yolu'na tekrar sahip olabilir

Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut “Müslüman dünyası sahip olduğu olanakları doğru bir şekilde kullanabilirse tekrar İpek yoluna sahip olabilir' dedi.

14.10.2017 18:18:38

TIMETURK | ÖZNUR DURUKAN

Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, Müslümanların Osmanlı Devleti'nin parçalanmasınının ardından uzun yıllar süren, büyük krizlerle mücadele ettiğini belirterek "Bu uzun dönemden sonra Türkiye'nin bölgede giderek güçlenmesi, İslam dünyası için daha umutlu olabileceğimizi gösteriyor. Biz bu krizi jeopolitik konumumuz sayesinde aşacağız" dedi.

Sabahattin Zaim Üniversitesi tarafından Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası İslam Dünyası Sempozyumu'nda TIMETURK'ün sorularını cevaplayan Bulut şunları söyledi:

"İSLAM DÜNYASI TEKRAR İPEK YOLUNA SAHİP OLABİLİR AMA..."

“Konferans süresince İslam dünyasının içinde bulunduğu durumu sosyal, kültürel, siyasal yönden; eğitim açısından ve kadınların, gençlerin pozisyonlarını düşünere; enine boyuna tartıştık. Müslüman dünya sahip olduğu bu olanakları doğru bir şekilde kullanabilirse, başta genç nüfusu ve kadınları eğitime ve ekonomiye dahil edebilirse, kendi arasındaki iş birliğini arttırabilirse, ekonomik entegrasyon, sosyal ilişkiler, kültürel ilişkileri kurabilirse son olarak politik düzlemde de gerçek demokrasiye ulaşabilirse tekrar İpek yoluna sahip olabilir. Doğudan Batı'ya ilişkilerin önem kazandığı bir dönemdeyiz ve Türkiye kavşak noktasında. Dünya ekonomisinin merkezi, üretim gücü Asya'ya kayıyor. Bu anlamda Türkiye G-7'yle E-7 ülkeleri, Doğu'yla Batı arasında merkezi bir konumda bulunuyor. Türkiye bu jeopolitik konumunu etkin bir biçimde kullanırsa İslam ülkeleri adına olumlu gelişmelerden söz edebiliriz.”

55a3fff5-f90b-4742-9803-8c09c8698429

"KRİZDEN JEOPOLİTİK KONUMUMUZ SAYESİNDE KURTULACAĞIZ"

Müslüman toplumların yüzleşmek zorunda kaldığı birçok sıkıntı ve acıya da değinen Bulut “İçinde kaldığımız bu derin kriz ortamından, olumsuz koşullarımızdan jeopolitik konumumuz sayesinde kurtulacağımıza inanıyorum. Gecenin en karanlık olduğu an gündüze en yakın olduğu andır sözünü aklımıza getirelim. İslam dünyası adına geleceğimiz parlak, ben iyimserim. Ama bunun ne kadar kısa sürede gerçekleşeceği iş birliğine bağlı” diyerek gelecek adına umutlu olduğunu ifade etti.

“İSLAM MEDENİYETİ DIŞA AÇIKTIR”

İslam ülkeleri arasındaki küresel güç olma yolunda geleceğine ilişkin yorumlarını da paylaşan Bulut “Avrupa Birliği bunun için iyi bir örnek. Ama Brexit'le başlayan kriz süreci, Güney'de yaşanan sorunlar vs. Avrupa'nın geleceği ile ilgili bazı kaygıları akıllara getiriyor. Bu tabi kolay bir şey değil. Ama İslam dünyası işbirliğine yönelirse, Doğu ve Batı arasındaki balans ayarını doğru kurarsa, kendi içimize değil dışarıya açılabilirsek akıllıca bir şeyler yapabiliriz. Tarihe baktığımızda da şunu görürüz: İslam medeniyeti içe dönük değil dışarıya açık bir medeniyettir” dedi.

YORUMLAR (0)