Osmanlı Devleti, Suudi Arabistan müfredatında artık 'işgalci güç' olarak yer alacak

Suudi Arabistan'da okullardaki müfredat değişikliğiyle Osmanlı İmparatorluğu dönemi, Arap yarımadasında 'işgal dönemi', Osmanlı Devleti ise 'işgalci güç' olarak anlatılacak.

2019-08-25 10:31:21

TIMETURK | HABER MERKEZİ
PINAR HİLAL BALTA

Suudi Arabistan'da okullarda yapılan müfredat değişikliğiyle Osmanlı İmparatorluğu döneminin Arap yarımadası için "işgal dönemi" olarak işlenmesine karar verildi.

Prens Sattam el Suud, haberi Twitter hesabından duyurdu ve şu ifadeleri kullandı:

"Atalarımızla savaşanlara hilafet diyorduk, şimdi gerçek yüzlerini ortaya çıkardık."

Prens, Milli Eğitim Bakanı'na teşekkür ederken Osmanlı Devletini, Anadolu'daki yağma ve yıkımlarıyla tanınan Moğollara benzetti.

2019-08-25_10h02_46

SUUDİ ARABİSTAN OSMANLI TOPRAĞIYDI

Arap Yarımadası Mercidabık Savaşı sonrasında Mısır'a ilerleyen ve 1517 yılında Ridaniye Savaşı ile Kahire'yi ele geçiren Yavuz Sultan Selim döneminde fethedilmeye başlandı.

Kahire'nin fethedilmesiyle Mekke, Medine ve Cidde ile bunlara bağlı kaza ve nahiyelerden oluşan ve doğudan Necid, batıdan Kızıldeniz, güneyden Asîr sancağı, kuzeyden Kudüs sancağı ve Arîş, Akabe muhafızlıkları ile çevrili bölge olan Hicaz vilayeti de Osmanlı toprağı olmuştu.

Hicaz'ın Osmanlı'ya katılımı sulhen (barış yoluyla) gerçekleşti.

Yavuz Sultan Selim Kahire'de iken Mekke ve çevresinin zaptı için asker sevketmeyi düşünmüş, ancak Mekke Emîri Şerîf Berekât'ın, oğlu Ebû Nümey başkanlığında bir heyeti Kahire'ye göndererek Osmanlı'ya itaatini bildirmesi üzerine bundan vazgeçmişti.

İslam Ansiklopedisi "Mekke" başlığı altındaki açıklamaya göre 6-12 Temmuz 1517'de iki defa huzura kabul edilen Mekke heyeti saygıyla karşılandı. Yavuz Sultan Selim, Şerîf Berekât'ın Mekke emirliğini onayladı. Heyet, Mekke'ye dönünce Şerîf Berekât, “hâdimü'l-Haremeyn” sıfatıyla andığı Yavuz Sultan Selim'in gönderdiği hil‘ati giyerek onun adına hutbe okuttu, böylece Mekke'de Osmanlı hâkimiyeti fiilen başlamış oldu.

ARAP DÜNYASINDA OSMANLI İŞGALCİ OLARAK ÖĞRETİLİYOR

Ortadoğu ve Körfez bölgesinde bazı ülkelerde Osmanlı İmparatorluğu 'işgalci güç', hakimiyet kurduğu dönem ise 'işgal dönemi' olarak anlatılıyor. Söz konusu ülkeler Osmanlı İmparatorluğu'na karşı verilen "bağımsızlık mücadelelerine" tarih derslerinde geniş yer ayırıyor. Irak, Suriye ve Katar bu ülkelerden bazıları.

2011'deki "Arap Baharı"nın ardından Türkiye'ye gelen Suriyeli mülteci çocukların eğitimine devam edilirken, hem Arapça hem Türkçe ders almaları sağlanmış, çocukların büyük oranda Suriye müfredatına tabi olarak eğitim görmeleri için adımlar atılmıştı. Fakat hazırlanan ders kitaplarında ufak değişiklikler yapılarak haritalarda Hatay Türkiye toprağı olarak yerini almış, Osmanlı padişahları içinse "iki ülkenin ortan değeri" vurgusu yapılmıştı.

Suriye, 1516 yılında gerçekleştirilen Mercidabık Meydan Savaşı'nın ardından Yavuz Sultan Selim'in komutanlığında Osmanlı topraklarına katılmıştı. Suriye ile birlikte Filistin bölgesi ve bugünkü Ürdün de Osmanlı hakimiyetine girmişti.

YORUMLAR (0)