Osmanlı'da sanat 'tarihi'

Altın Çağ' olarak kabul edilen Sultan Süleyman'ın (halk tarafından 'Kanuni ' ya da 'Kanun yapıcı' olarak bilinir) egemenliği coğrafi genişleme, ticaret ve ekonomik büyüme ile kültürel ve sanatsal etkinliklerle tanımlandı.

2020-06-12 08:23:14

Osmanlı devleti, Selçuklu sultanının Anadolu'da parçalanması ve daha sonra Moğol egemenliğinin istikrarsızlığının bir sonucu olarak ortaya çıkan küçük beyliklerden biriydi. İslam dünyasının sınırları üzerinde bulunan gelişmekte olan devlet, Anadolu ve Balkanlar'daki eski Bizans topraklarını yavaş yavaş almayı başardı. 1453'te, bu genişim Doğu Hıristiyanlığının büyük başkenti olan Konstatin (İstanbul)'un Osmanlı tarafından alınmasıyla devam etti.

Bizans- Fars ve Memluk tesirleri görülüyor

Osmanlının ilk yılları için sanat sanatsal gelişim çok ileri seviyelere çıktığı söylenemez. Osmanlının ilk dönemlerinde Memlük, Fars ve Bizans'ın sanatsal izlerini görüyoruz . Eski Bizans Konstantino polisinde yeni sermayenin kurulmasıyla önemli değişiklikler geldi. Fethinden sonra, büyük Bizans kilisesi Ayasofya, bir imparatorluk camisine dönüştürüldü ve Osmanlı mimarları için ilham kaynağı oldu. II. Mehmed (İstanbul'un fethinden sonra Fatih ünvanını elde etmiştir, 1444-46, 1451-81) kenti büyüyen dünya imparatorluğunun merkezi olarak görerek iddialı bir yeniden inşa programı başlattı. Dini, eğitimsel, sosyal ve ticari işlevleri birleştiren iki saray (eski ve yeni, sonradan Topkapı sarayları) yanı sıra cami kompleksi (Mehmediye, daha sonra Fatih kompleksi) inşa ettirdi. Bunun yanı sıra Batı Avrupa'daki gelişmelere de takip etti. Osmanlı, İran ve Avrupalı sanatçılar ve akademisyenler Fatih Sultan Mehmed 'in Sarayına akın etti ve onu zamanının en büyük Rönesans liderlerinden biri haline getirdi.

"Kanuni "yaygınlaşma dönemi


"Altın Çağ" olarak kabul edilen Sultan Süleyman'ın (halk tarafından "Kanuni " ya da "Kanun yapıcı" olarak bilinir) egemenliği coğrafi genişleme, ticaret ve ekonomik büyüme ile kültürel ve sanatsal etkinliklerle tanımlandı. Sultan Süleyman (1520-66 yaş) çağında Osmanlı sanat ve kültür zirvesine tanık oldu. Bu dönemin en önemli başarıları arasında, en ünlü İslam mimarlarından Mimar Sinan'ın (1539-1588) yaptırdığı cami ve dini kompleksler vardı. Osmanlı İmparatorluğu boyunca yüzlerce kamu binası tasarlanmış ve inşa edilmiş ve Osmanlı kültürünün yaygınlaştırılmasına katkıda bulunulmuştur.

Bursa'dan Kahireye

Osmanlıda sanat on beşinci ve on altıncı yüzyıllar boyunca bütün sanatsal alanlarda; mimarlık, hat, el yazması, tekstil ve seramik konularında önemli gelişmeler yaşandı. İstanbul dışındaki çeşitli şehirleri de önemli sanatsal ve ticaret merkezleri olarak kabul edildi: İznik, seramik, ipek ve tekstil için Bursa, halı üretimi için Kahire ve ilim, kitap sanatları için Bağdat gibi şehirlerde gelişiyordu. On altı yüzyıl Osmanlı sanatsal geleneğinin mirası, yerel farklılıklara rağmen, Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Cezayir'den Bağdat'a ve Kırım'dan Yemen'e kadar, hemisferik kubbeler, ince kurşun kalem gibi anıt gibi sanatsal yapılar görülüyordu.

YORUMLAR (0)