Nizamülmülk kimdir?
Nizamülmülk kimdir?

Nizamülmülk kimdir?

10 Nisan 1018'de Tus, Horasan'da doğdu.

Tam adı Ebu Ali el-Hasan et-Tusî Nizamülmülk olup, Doğu tarihlerinin üzerinde önemle durduğu en büyük devlet adamlarından birisi.

Dandanakan Savaşı'ndan (1040) bir süre sonra Selçuklu Sultanı Alpaslan'ın Belh valisi olan Ali bin Şadan'ın maiyetine girerek, vilâyet işlerinin yürütmekle görevlendirildi. Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'in ölümünden sonra Alpaslan ile kardeşi Süleyman Bey arasındaki taht mücadelesi sırasında yerinde görüş ve önlemleriyle dikkatleri çekti. 1063 yılında Alpaslan'ın yanında hizmete başladı.

DEVLET ANLAYIŞI

Nizâmülmülk'ün Selçuk Devleti'nin kuruluşunda ve gelişmesinde, sağlam bir devlet olarak düzenlenmesinde büyük rolü vardır. Bütün düzenleme ve değişiklikleri ciddî bir içimde inceleyen, devlet yönetiminde kendi görüşlerini, çalışmalarını ve bunların gerekçelerini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Farsça olarak yazdığı “Siyeru'l-mülk” (Siyasetname, 1087-92) adlı eseri, bugün bile siyaset bilimiyle uğraşanların el kitapları arasındadır

ÖLÜMÜ

Nizamülmülk, 14 Ekim 1092 tarihinde Hasan Sabbah'ın kurucusu olduğu Haşhaşi (Suikastçi) tarikatının bir üyesi tarafından sırtından hançerlenerek öldürülmüştür.

Nizamülmülk Kimdir?

Doğum Tarihi:10 Nisan 1018
Ölüm Tarihi:14 Ekim 1092
Mesleği:Türk devlet adamı
Ünvanı:Türk devlet adamı