MMG Ar-Ge & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi

Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Osman Balta:- 'Bugün Türkiye'nin endüstri 2.0 ile 3.0 arasında bir yerde olduğunu varsayarsak sanayi devrimini sonradan yakalamış olmamız çok büyük bir kayıp sayılmaz; fakat sanayinin dijital evresini kaçırmanın maliyeti yüksek olacaktır'- 'Ülkemizin bu yarışta geri kalmaması için devletimizin ortaya koyduğu 'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'n

23.10.2019 11:34:40
Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Genel Başkanı Osman Balta, "Bugün Türkiye'nin endüstri 2.0 ile 3.0 arasında bir yerde olduğunu varsayarsak sanayi devrimini sonradan yakalamış olmamız çok büyük bir kayıp sayılmaz; fakat sanayinin dijital evresini kaçırmanın maliyeti yüksek olacaktır. Dünyada birçok ülke de bu hususta yarış içerisinde." dedi.

Balta, MMG tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Ar-Ge & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi'nin açılış konuşmasını yaptı.

Zirvede her sene bir konuya odaklandıklarını aktaran Balta, bu sene de "Yerli Akılla Küresel Pazarlara" temasını benimsediklerini söyledi.

Hazırladıkları zirve programıda 15 ayrı konuda her birisi alanında uzman 60'ın üzerinde konuşmacının yer alacağını aktaran Balta, "Bu Topraklarda Geliştirip Dünyaya Nasıl Pazarlayabiliriz" konusuna odaklanacaklarını söyledi.

Bir sivil toplum kuruluşu olarak toplumsal dönüşümün gelişmesine katkı sağlamayı maçladıklarını belirten Balta, "Milli teknoloji hamlesinin sağlıklı bir şekilde toplumun tüm katmanlarına indirgenmesi, ülkemizin sözde gelişmiş ülkeler peşinden koşması yerine dünyayı peşinden sürükleyen bir konuma gelmesi için çaba sarf ediyoruz. Her yıl gece gündüz çalışarak farklı bir tema etrafında akademisyen hocalarımızın, teknoloji üreten meslektaşlarımızın, kamu ve sanayi kurumlarımızın bir araya gelerek değerlendirmeler yapabilecekleri bir forum oluşturmaya çalışıyoruz." bilgilerini verdi.


- "Eğer biz teknolojiyi yönetmezsek teknoloji gelecek ve bizleri yönetecek"


Türkiye'deki entelektüel sermayeyi küresel dünyada değere dönüştürebilecek kapıyı aralamak ve ülkenin gelişen dünyada rekabet gücünü artırması için temel bulgulara ulaşmak istediklerini anlatan Balta, "Bu aşamada, bilgi ekonomisini merkeze alarak teknolojiyi sadece kullanan değil aynı zamanda üreten bir ülke konumunda olmak ve yeni kalkınma hamlesiyle birlikte sanayide yüksek teknolojiye sahip ürünler üretmek durumunda olduğumuzu biliyoruz." diye konuştu.

Teknolojik nimetleri insan faydasına kullanma gayretinin yeni toplumsal dönüşümlerin kapısını açacağını ifade eden Balta, insanlığın her geçen gün bir önceki günü tarih olarak görmeye devam edeceğini söyledi.

Söz konusu gelişmelerden nasibini alabilen ülkelerin "Güçlü Ülke" sınıfında yer alacağını belirten Balta, şunları kaydetti:

"Teknolojiyi üretmek kadar onu yönetmenin de önemli olduğunu biliyoruz. Yine biliyoruz ki eğer biz teknolojiyi yönetmezsek teknoloji gelecek ve bizleri yönetecektir. Bu bilinç ile Mimar ve Mühendisler Grubu olarak bizler, teknolojik gelişmeleri, değişim ve dönüşümü modern dünyanın temel parolası olarak görüyor ve yapay zekâ, dijital dönüşüm, toplum 5.0, endüstri 4.0, akıllı fabrikalar, insansız sistemler, otonom robotlar gibi konularda milli ve yerli yeteneklerin geliştirilmesini stratejik olarak öncelikli alanlardan görüyoruz.

Kendi kimliğimizi, inançlarımızı, toplumsal değerlerimizi koruyarak geleceğe yürüyebilmemiz için bu alanlarda ülke olarak ürün ve sistemler geliştirebilme kabiliyetine sahip olmanın önemini de çok iyi biliyoruz."


- "Sanayinin dijital evresini kaçırmanın maliyeti yüksek olacaktır"


Osman Balta, Almanya'nın endüstri 4.0 anlayışı ile gelecekte dünya endüstrisine hakimiyet kurma çabası içinde olduğunu belirterek, Japonya'nın "Süper Akıllı Toplum" oluşturma ve bu yolla teknolojik üstünlüğünü koruma gayreti içinde olduğunu kaydetti.

Çin'in "Çin Malı 2025" sloganı ile öne geçerek dünyanın diğer ülkelerini arkasından takip eder düzeye çekmeye çalıştığını savunan Balta, Amerika'nın da "Karanlık Fabrika" oluşturma gayreti ile süper devletliğini koruyabilme mücadelesi içinde olduğunu söyledi.

MMG olarak hemen hemen her ülkenin kendisine bir yol arayışı içerisinde olmasını yakından izlediklerini aktaran Balta, şöyle konuştu:

"Esasen sanayinin 4. evresi olarak ifade ettiğimiz endüstri 4.0 ile üretimde bilgisayarlaşmanın en üstün düzeye çıkarılması ve dolayısıyla da sanayinin yüksek teknoloji ile donatılmasını hedefleyen bir yaklaşımı anlıyoruz. Bugün Türkiye'nin endüstri 2.0 ile 3.0 arasında bir yerde olduğunu varsayarsak sanayi devrimini sonradan yakalamış olmamız çok büyük bir kayıp sayılmaz, fakat sanayinin dijital evresini kaçırmanın maliyeti yüksek olacaktır. Dünyada birçok ülke de bu hususta yarış içerisindeler.

Ülkemizin de bu yarışta geri kalmaması için devletimizin ortaya koyduğu 'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nı destekliyor ve bu vizyonun en faal aktörleri olan kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirerek bu alandaki girişimlerin temel motivasyonunu artırmak ve farkındalık oluşturmak istiyoruz."


- Robotları kontrol edenler güçlü olacak


Balta, yaşanan yapay zeka (AI) çağının; bugün insanlar tarafından gerçekleştirilen birçok işi yarın robotlara vereceğini ifade ederek, "Bu, hem toplumsal gelişmeleri tetiklemekte hem de insanların iş ve yaşam profillerinde önemli değişikliklere yol açmaktadır. Hatta şunu da çok net olarak görüyoruz ki, öncekilerden farklı olarak bugün yaşadığımız toplumsal dönüşüm, endüstriyel dönüşümden daha hızlı yürümektedir. " dedi.

Yeni bakış açısının getirdiği yaşam tarzı ve iş görebilme kabiliyetleri ile insanlığın, öncekilerden çok farklı bir sosyal oluşuma doğru yol aldığını söyleyen Balta, "Teknolojinin amaç değil bir araç olduğunu ortaya koyacak, toplumsal değerlerin önemini yitirmesine müsaade etmeyecek, teknoloji ile barışık bir şekilde onu değerler manzumesini yaşatmak için kullanacak beyinlere ihtiyaç olacaktır.

Bunun farkında olarak robotları kendi toplumlarının rahat ve huzuru için kullanabilen ülkeler bir taraftan sosyal dönüşümlerini kontrollü olarak gerçekleştirebilecek, diğer taraftan da bu yarışta geri kalan ülkeler üzerinde kendi üstünlüklerini rahatlıkla kurabileceklerdir. Yine öyle görünüyor ki güçlü devlet olmanın yolu da buradan geçecektir." değerlendirmesini yaptı.


- "Kendi entelektüel sermayemizin ürünü olan sistemler geliştirmeliyiz"


Balta, Türkiye'nin küresel rekabette hak ettiği yeri alabilmesi için toplumun tüm fertlerine görev düştüğünü ifade ederek, "Kısa sürede ülke olarak kendi entelektüel sermayemizin ürünü olan sistemler geliştirmek ve bu kapsamda dışa bağımlılığımızı ortadan kaldırmak hayati önem arz etmektedir." dedi.

Türkiye'nin "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi"ni tamamlaması gerektiğinin altını çizen Balta, önerilerini şöyle sıraladı:

"Sanayinin öncülüğünde yüksek kalitede eleman yetiştiren bilim liseleri açılmalı, üniversitelerimizde bilimsel çalışmalara özellikle hız verilmeli ve bu çalışmalarını sanayi ile birlikte yürütmeli. Yine ülkemizin kalkınmasında önemli yeri olan üretimin ithalata dayalı yapısının yerli girdilere yöneltilmesi ve bunun için de tedbirler alınması gerekli.

Sanayi Bakanlığı'nca her sene verilen teşviklerin KOBİ ölçekli şirketlerimizde özellikle teknoloji geliştirmeye yönelik olarak kullandırılması ve bu hususta şirketlerimizin üniversitelerle iş birliğine yönlendirilmesi ve Endüstri 4.0'a geçiş sürecinde ortaya çıkabilecek işsizliği azaltabilmek için de tarım ve hayvancılık politikalarının gözden geçirilerek bu alanda üretimi ve verimliliği artıracak tedbirlerin alınması gerekmektedir."

YORUMLAR (0)