Kur’an-ı kerim’de hangi mucizelerden söz edilmektedir?

İslam alemin kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de birçok mucizelere rastlanmaktadır.

2015-09-15 17:35:50

Kur'an-ı Kerim'de bazı Peygamberlere verilen mucizelerden bahsedilmektedir.

Bunlardan kimileri şunlardır:

Hz. İbrahim, Babil Hükümdarı Nemrud tarafından ateşe atılmış ve ateş Allah'ın “Ey Ateş, İbrahim'e karşı serin ve zararsız ol.” emrine uyarak onu yakmamıştır (Enbiya, 21/58-69).

Hz. Salih'in, Semud kavminin isteği üzerine bir deve getirmesi, Semud kavminin azarak deveyi kesmesi, buna karşılık yüce Allah'ın müthiş bir deprem ile onları yok etmesi (Şuara, 26/141-158).

Hz. Ya`kub'un oğlu Yusuf'un gömleğini kör olan gözüne sürmesi sonucu gözlerinin açılması (Yusuf, 12/92-96).

Hz. Musa'nın elindeki asanın yılan haline gelmesi (Taha, 20/17-21); elini koynuna sokup çıkardığında elinin eksiksiz ve bembeyaz olması (Taha 20/22; Neml 27/12; Kasas 28/32); asasının Firavun'un huzurundaki sihirbazların ip ve sopalarını yutuvermesi (Taha, 20/65-70); asasını denize vurunca denizin yarılıp, İsrailoğulları'nın açılan yoldan geçmesi, Firavun ve ordusu geçeceği sırada denizin tekrar kapanıp onları boğması (Şuara, 26/61-66).

Hz. Süleyman'ın bir kuşla konuşması (Neml, 27/20-28); karıncanın sözünü anlaması (Neml, 27/18-19),

Hz. İsa'nın Allah'ın izniyle çamurdan kuş yapıp, onu üflediği zaman canlı bir kuş olup uçması, ölüleri diriltmesi, anadan doğma körü ve alaca hastalığına yakalanmış kimseyi iyileştirmesi (Maide, 5/110), havarilerin isteği üzerine gökten bir sofra indirmesi (Maide, 5/114-115).

YORUMLAR (0)

abdullah

Bizim sana hiç bir mucize vermememizin nedeni geçmiş kavimlerin mucizeleri yalanlamış olamalardır.Oysa mucizeleri sadece korkutmak-uyarma amacıyla veririz (isra suresi)

YELOĞLU

Hz.Muhammed'e (a.s.) verilen mucizelerden neden hiç bahsedilmemiş acaba?

mert

Hz muhammetten neden bahsedilmemiş cok üzüldüm

berla barla

Bunu yazan biraz daha zorla daha gerçeğini yazmamışın

seyit sarı

evrende her şey bir mucize gibi görünüyor. KURANIKERİM' deki hatırlatılan mucizelerden daha kuvvetlisi insanın kendidir bir yaratanı vardır , yaşanan dünyanın ve evrenin mutlak bir sahibi vardır her nesnedeki denge bize yaratanı hatırlatır insan olarak yoklardan gelip bir varlık içinde zuhur bulduğumuzda ne büyük şanı yüce Allah'ımız vardiye şükredip bir ömür boyu secdeye kapansak yinede borçlu çıkarız diye düşünüyorum...