DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

İSTANBUL

19:56:00

İftar vakti

BURSA

19:54

04:40
19:54
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:38

04:25
19:38
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:21

04:09
19:21
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:05

03:52
19:05
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:52

03:49
18:52
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:56:00

İftar vakti

ANKARA

19:38

04:25
SAHUR
19:38
İFTAR

ERZURUM

19:05

03:52
SAHUR
19:05
İFTAR

Kısa çalışma ödeneği nedir, işsizlik sigortası ne kadar?

Pandemi süreciyle birlikte kısa çalışma ödeneği konusunda yasal düzenlemeler yapılırken işsizlik sigortasını da vatandaşlar güvence olarak değerlendirdi. İŞKUR ise bu kapsamdaki uygulamalarla vatandaşa kapı aralamaya gayret ediyor...

04.02.2021 22:56:01

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ülkede çalışma sistemine çekidüzen verme ve istihdam temini noktasında önemli bir rol üslenmiş durumda. Kurulduğu günden bu yana kamu ve özel kurumlarda işçi ile işveren arasında köprü görevini sürdüren kurum aynı zamanda "ekonomik-sosyal destek"leriyle de bu misyonunu artırmış vaziyette.
Son dönemde artan işsizliğe karşı vatandaşların İŞKUR desteğine başvurması da gözlerden kaçmıyor.
İşte İŞKUR bünyesinde en çok rağbet gören hizmetler ve bu hizmetlere hangi şart ve yöntemle başvurulacağına dair bazı ip uçları:

Pandemi süreciyle birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında Kısa Çalışma Ödeneği geliyor.

Kısa çalışma ödeneği ne anlama geliyor?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Pandemi sürecinde işten çıkarmalar yasak olsa da işsizlerin çoğaldığı bir gerçek. Bu noktada İşsizlik sigortası da merak edilenler arasında:

İşsizlik sigortası ve miktarı nedir?

Bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalılara işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını belli süre ve ölçüde karşılayan, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren zorunlu sigortayı ifade etmektedir.
İşsizlik sigortası primi, sigortalının prime esas aylık brüt kazançların üzerinden hesaplanan % 1 sigortalı, % 2 işveren ve %1 Devlet payından oluşmaktadır. İsteğe bağlı işsizlik sigortası primi ödeyenlerden ise % 1 sigortalı ve % 2 işveren payı alınmaktadır.

Vatandaşların iş sorunları başta olmak üzere kafa karışıklığını giderebilmeleri için devreye alınan hizmetlerden birisi de Alo 174:

Alo 174'ü niçin aramalısınız?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi 15 Kasım 2010 tarihinde hizmete girdi. İletişim Merkezi çalışma hayatı ve sosyal güvenlik hakkında her türlü;Soru,Öneri,Eleştiri,
İhbar,Şikâyet,Başvuru ve taleplerinizi etkin ve hızlı bir biçimde çözüme kavuşturabilmek amacıyla kuruldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi "ALO 170"i 7 gün 24 saat arayabiliyorsunuz.İletişim merkezi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu tarafından sunulan tüm hizmetlerle ilgili olarak bilgilendirme yapmakta ve çözüm üretmekte. İletişim Merkezine gelen tüm çağrılara uzmanlar doğrudan cevap vermekte ve ilk görüşmede talepler sonuçlandırılmaya çalışılmakta. Çağrılara hemen cevap üretilemediği durumlarda anında kurum ve kuruluşlarla iletişime geçilerek en geç 72 saat içerisinde taleplere cevap veriliyor

Son dönemde halkın mesleki eğitim kurslarına olan ilgisi de dikkati çekiyor. Peki bu kurslara giriş ve uygulama nasıl oluyor?

Mesleki Eğitim kurslarından yararlanma şartları

Türkiye İş Kurumu tarafından istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren kişi ve grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak amacıyla düzenlenen mesleki eğitim kursları; mesleği olmayan vatandaşlara meslek öğretmek, mesleği olan vatandaşların nitelikleri geliştirmek ve mesleği olup iş bulamayan vatandaşların istihdam garantili kurslar aracılığıyla istihdam edilmesini sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.
Aranan şart:
Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
15 yaşını tamamlamış olmak,
Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak,
Kurumca aynı meslekte düzenlenen kursu tamamlamamış olmak,
İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,
Emekli olmamak,
Kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak.

İŞKUR'un ön ayak olduğu konulardan birisi de engelli vatandaşlara kendi işlerini kurma ve idame ettirebilme imkanı tanınması:

Kendi işini kurmak isteyen engelliler ne yapmalı?

Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücü kaybının en az % 40 olduğu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelenen kişiler mevzuatımızda engelli olarak kabul edilmektedir.
Kuruluş İşlemleri Desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 5.000 TL,
İşletme Gideri Desteği: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, tanıtım ve kira) en fazla % 60'ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 15.000 TL,
Kuruluş desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ara madde, sarf malzeme, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dâhil en fazla 45.000 TL destek sağlanmaktadır.

Engellilerin İŞKUR'a kaydı nasıl oluyor?

Engel durumuna göre tüm vücut fonksiyon kayıplarının en az %40'ından yoksun olduklarını, yetkili sağlık kuruluşlarından alacakları engelli sağlık kurulu raporu ile belgeleyen vatandaşlarımız “engelli” statüsünde kayıt yaptırabilir.
Meslekte çalışma güç kaybı oranı vb. oranlar dikkate alınmamakta olup tüm vücut fonksiyon kaybı oranına bakılmaktadır.
Engelli sağlık raporunda çalışamaz ifadesi yer alıyorsa kişinin engelli kaydı yapılmamaktadır.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş