I. Murat

I. Murat

Türk hükümdar I. Murat... I. Murat kimdir? İşte I. Murat'ın biyografisi

2017-11-15 15:36:05

 I. Murat 29 Haziran 1326, Amasya'da doğdu Anne adı; Nilüfer Hatun baba adı; Orhan Bey. 

1.Murat, babası Orhan Gazi'den devraldığı sancağı, Balkanlar'dan başlayarak Avrupa'ya sokmuştur. Daha şehzadeliği döneminde babası ile birlikte savaşlara katıldı, Bursa fethedildikten sonra Bursa Sancak Beyi olarak görev aldı. Bir taraftan Balkanlar'da savaş verirken, bir tarafta Karaman Oğlu Beyliği ile savaş verdi. Yapılan savaşta Karaman Oğlu Beyliğini ordusu bozguna uğrattı ve bütün eşyalarını ve silahlarını bırakıp kaçamalarına rağmen beylik  tamamen yok olmadı ve daha sonraki yıllarda Karaman Oğlu Beyliği 1. Murat'tan sonra tahtın başına geçecek  Yıldırım Beyazıt için de sorun oldu. 

1. Murat yapacağı bütün işlerde ve planladığı savaşlarda muhakkak ulemanın fikrini aldı, öyle hareket etti. Yalnız, Osmanlı tarihinde kardeşlerini boğdurarak tahta geçen ilk padişah olarak biliniyor.  Bu sebeple yakınındaki üst rütbeli askerler ve vezir heyetini hep hanedan dışından oluşturmak zorunda kaldı.

Yaklaşık olarak 30 yıl padişahlık yapmış olan 1. Murat babasının sağlığında katıldığı savaşların haricinde, tahta oturduktan sonra; tahtta boşluk olduğunu sanan ve Çorlu, Burgaz ve Malkara' Ankara'yı işgal eden Bizanslılar üzerine ilk hareketini düzenledi ve bu bölgeleri geri aldı. Ardından Edirne, Gümülcine'yi aldı. Bunun üzerine paniğe kapılıp haçlı seferi düzenleyen, Bizans Sırp Sındığı Savaşı yapıldı.  Devamında Anadolu'da Kütahya Simav, Tavşanlı, Emet ve Konya ve Isparta dolaylarını ele geçirdi.

1. Murat bu seferlerden birinde iken Tahtına vekalet eden oğlu Savcı bey bir isyan çıkardı. Babasının yokluğundan istifade eden ve daha 14 yaşında olan Savcı Bey, dolduruşlara gelip padişahlığını ilan etti ve merkezde bırakılan ordunun komutasını aldı. Bunu duyan 1. Murat seferi iptal edip oğlu ile savaştı. Oğlunun ordusunu bozguna uğrattı. Oğlu Bizans'a kaçtı. Ama orada yakalanıp babasının huzuruna çıkarıldı. Babası o kadar kin ve nefret doluydu ki oğluna karşı önce gözlerine mil çektirip, sonra da boğdurdu.

Bu sırada komutanları Balkanlarda Sofya'yı, Vardar'ı, Makedonya'yı, Selanik'i, Manastır'ı ve birçok şehri ele geçirdi. Ömrü savaşlarda geçen padişah yine savaş meydanında ruhunu teslim etmiştir. Kosova meydan muharebesinin bitiminde savaş alanını gezerken, bir Sırp tarafından hançerlenerek öldürüldü. Savaş bitince iç organları boşaltılıp Kosova'ya defnedilmiş ve naaşı Bursa'ya getirildi. Türbesi Bursa Çekirge'de Muradiye Külliyesi olarak ziyaret edilen bir yer olarak günümüzde hala varlığını sürdürüyor.