Firavun

Firavun

Mısır hükümdarı Firavun... Firavun kimdir? İşte Firavun'un biyografisi

Mısır'a yüzyıllardır hakim olmuş 26 firavun ailesi bulunmaktadır. Her sülalede çeşitli hükümdarlar asırlarca ülkeye hükmetmiştir. Bunlardan büyük bir kısmı kendisini tanrı olarak ilan etmiştir. Bunlardan en bilineni ise şu olaydır:

Hz. Musa Tür Dağı'nda Allah ile konuştu. Mısır'a gelerek firavunu hak dine davet etti. Ancak hükümdar bunu kabul etmedi ve yanındaki veziri Haman: “Musa, büyük sihirbazdır. Bizi aldatıp, memleketimizi elimizden almak istiyor.” dedi. Böylece vezir Firavun'un imana gelmesine engel oldu. Bu olay üzerine kafirlerin suları kan oldu, kurbağa yağdı, cilt hastalıkları ortaya çıktı. Firavun bunları görünce korktu. Hz. Musa ile inananların Mısır'dan gitmesine izin verdi. Kısa bir süre sonra da bu kararından pişman olarak ordusuyla birlikte peşlerine düştü.

Fakat Firavun, Kızıldeniz'in Süveyş kısmında askerleri ile birlikte boğularak feci bir şekilde can verdi. Bu olay Kuran-ı Kerim'in Bakara, Kasas, Taha, Şuara, Tahrim, Mü'min, Araf, Yunus, Zuhruf, Duhan, İsra, Saffat ile Ankebut surelerinde anlatılmaktadır.

Antik Mısır'da, Firavunların kutsal ve gizemli kabul edilen birçok isimleri vardı. Bu adların en önemlisi, Firavun'un tahta çıktıktan sonra kullandığı addır. Çünkü Firavun'un aldığı isim, izleyeceği politikanın habercisi oluyordu. Misal; bir Firavun savaş tanrısı Mantu'nun adını almışsa, askeri seferlerin artacağı anlamına geliyordu.

Firavunların görev süreleri ise ölümleri ile son bulmaktaydı. Bütün Firavunlar, ölene kadar tahtta kalmıştır. Bunların en meşhuru ve bilinen en uzun süre hükümdarlık yapanı ise Pepi II Neferkare'dir.

Ayrıca Firavunlar uzun süre tahtta kalabilmek için 30 yılda bir tören gerçekleştirirlerdi. “Gençleşme Festivali” adını verdikleri bu törenlerin efsunlu olduğuna inanılırdı.

Firavunlar öldükten sonra ise cesetleri mumyalanır ve ülke genelinde 70 gün yas ilan edilirdi.

Yas sona erdiği zaman, dirilince kullanacağını düşündükleri için özel eşyalarını da Firavun ile birlikte bir lahite koyar ve mezarını kapatırlardı.