DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

Emekliliğin 'bireysel' avantajları

Emeklilik yatırım fonlarının kazançları gelir vergisi ve kurumlar vergisinden istisnadır. Mevduat fonlarında %15 stopaj vergisi vardır ancak emeklilik yatırım fonlarında stopaj vergisi bulunmaz

3 Hafta Önce
2021-09-28 20:51:22

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil olanların sayısı 7 milyona ulaşmış durumda. BES'in fon büyüklüğü ise 176 milyar liraya ulaşmış durumda. Peki BES katılımcılara ne tür avantaj ve katkı sunuyor. İşte BES'in temel vizyonundan en önemlileri:

Bireysel Emeklilik Sistemine giriş tarihinden itibaren en az 10 yıl sistemde kalmak koşulu ile 56 yaşını tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanılmaktadır.
Medeni hakları kullanma ehliyetine haiz kişiler ile 18 yaşından büyük herkes Bireysel Emeklilik Sistemine katılabiliyor.
Sosyal Güvenlik Sistemi'nin tamamlayıcısı olarak, bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ile emeklilik döneminde ek bir gelir sağlayarak refah düzeylerinin yükseltilmesi, ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratarak istihdamın artırılması ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunması sistemin ana amacı.

Ara verilebilir mi?

BES'te emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödemesine ara verilebilir, vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir.
Aynı şirkette ya da farklı şirketlerde birden fazla emeklilik sözleşmesine sahip olabilmek mümkün.

Ayrılma durumundaki tablo

Katılımcı Bireysel Emeklilik Sisteminden istediği zaman ayrılabilir. Ancak bu durumda emekli olmanın getirdiği avantajlardan yararlanamayacaktır. 10 yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlara yapılan ödemelerin ve hak edilen devlet katkısının içerdiği irat tutarı %15, 10 yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlara yapılan ödemelerin ve hak edilen devlet katkısının içerdiği irat tutarı %10 oranında stopaj kesintisine tabidir. Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin ve devlet katkısının içerdiği irat tutarı %5 oranında stopaj kesintisine tabidir.

Vergide istisna tutuluyor

Emeklilik yatırım fonlarının kazançları gelir vergisi ve kurumlar vergisinden istisnadır. Mevduat fonlarında %15 stopaj vergisi vardır ancak emeklilik yatırım fonlarında stopaj vergisi bulunmamaktadır. Birikimlerinizi faizsiz büyütebilirsiniz, Faizsiz bireysel emeklilik planlarımız ile İslami finans esaslarına göre alım satımına izin verilmiş, faizsiz ve katılım bankacılığı esaslarına uygun olan fonlara yatırım yapılmaktadır.

Devletin sağladığı katkı

Bireysel emeklilik sözleşmesi bulunan her T.C vatandaşı ve mavi kart sahipleri devlet katkısından faydalanabilir, bununla ilgili herhangi bir işlem yapılmamaktadır, düzenli ödemelerde devlet tarafından otomatik olarak sözleşmeye yatırılmaktadır. (işveren grup emeklilik planına dahil olan katılımcılar hariç)
Devlet Katkısı, katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25'i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutar.Katılımcı adına ödenen katkı payının ilgili yıla ait brüt asgari ücretin toplamı ile sınırlı kalmak kaydıyla toplu ödeme ara ödeme ve düzenli katkı paylarının %25'i oranında ödenir.
Katılımcıya bir takvim yılı içinde ödenen toplam devlet katkısı, yıllık toplam brüt asgari ücretin %25'ini aşamaz.

Emeklilik gelir planına aktarım

Bireysel Emeklilik Sisteminde sağlık, kaza ve vefat teminatı bulunmamaktadır.
Gerçekleştirilecek aktarımlarda, Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 10 uncu fıkrasında belirtilen şartları sağlayan kişilerin, aynı şirkette bir emeklilik gelir planına veya sözleşmelerin farklı şirketlerden yapılması kaydıyla, birden çok emeklilik gelir planına aktarım yapması mümkündür. Bununla birlikte, mevzuatta düzenlenen asgari 3 yıllık süreden önce sistemden ayrılma durumunda oluşabilecek sistemsel sorunların engellenmesi amacıyla, üye veya çalışanın emeklilik gelir planına aktarım yapabilmesi ancak aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi ile mümkün olacaktır:

Üyenin, ilk aktarım tarihi itibarıyla, hizmet sunucusunun tabi olduğu mevzuata göre en az 10 yıllık (aktif veya pasif) üyeliğinin bulunması gerekmektedir. Üyenin, her bir sözleşmesinin kurulması aşamasında, en az aylık brüt asgari ücretin 12 katı kadar tutarı aktarıyor olması gerekmektedir. Burada esas alınacak asgari ücretin tutarı, ilgili aktarımın yapıldığı tarihte geçerli olan aylık brüt asgari ücretin tutarıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş