Dr. Murat Ergüven kimdir?
Dr. Murat Ergüven kimdir?

Dr. Murat Ergüven kimdir?

Murat Ergüven, 1971 yılında Bolu'nun Gerede ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Gerede'de tamamladı. 1994 yılında Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra öğretmenliğe başlayarak devlet memuriyetine girdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda toplamda 19 yıl öğretmenlik, yöneticilik ve idarecilik görevleri yaptıktan sonra bürokraside elde ettiği kaynak ve insan yönetimi tecrübesini2014 yılında Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı merhum Emin Üstün beyin daveti üzerine devletteki görevinden istifa ederek Eminevim'e taşıdı.

Eminevim'de yatçılık, turizm, sağlık turizmi, otelcilik, gayrimenkul yatırımları ve gıda ve tarım yatırımları gibi pek çok farklı alanda çalışmalar yaptı. Emin Gruba bağlı olarak Emin Travel Turizm şirketini kurdu ve şirketin Genel Müdürlüğünü yaptı. Altı yılda otuz defa iş amaçlı yurt dışı seyahati yaptı.

2014 yılında İşletme Anabilim Dalında İşletme alanında “Konut Finansmanında Elbirliği Sistemi: Müşterilerin Elbirliği Sistemi Tercihleri Üzerine Bir Araştırma” başlıklı tezle birinci Yüksek Lisansını tamamladı. Bu çalışma daha sonra Eminevim Yayanları tarafından kitap olarak yayınlandı.

2019'da İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Anabilim DalındaUluslararası Finans ve Katılım Bankacılığı alanında “Tasarrufa Dayalı Finans sistemi İçin İslâmi Finans İlkelerine Uygun Model Önerisi” adlı tezle ikinci Yüksek Lisansını tamamladı. Bu çalışma da daha sonra Beta Yayanları tarafından kitap olarak yayınlandı.

Ergüven, 2020 yılında Azteca Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalında, Tasarrufa Dayalı Finans Sistemi ile Alman Yapı Tasarruf Sandıklarını karşılaştıran “A Comparative Study On Saving-Based Finance System And Building-Savings Fund System” adlı tezi ile Doktorasını tamamlayarak doktor unvanını aldı. Bu çalışması da daha sonra Beta Yayanları tarafından kitap olarak yayınlandı.

Elbirliği sistemi olarak bilinen Tasarrufa Dayalı Finans Sistemi hakkında üç akademik makale kaleme aldı. Bu makaleler hakemli dergilerde yayınlandı. Yine Tasarrufa Dayalı Finans Sistemi ile ilgili Uluslararası kongrelerde sekiz bildiri sundu. Bunlarla birlikte yüksek lisans ve doktora tezlerinin ikisi İngilizce olarak da yayınlanarak toplam beş kitabı yayınlandı.

Sistem Alman Bausparkassen yani Yapı Tasarruf Sandığı Sistemine benzediği için doktora tezini de Tasarrufa Dayalı Finans Sistemi ile Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi'nin karşılaştırılması üzerine kurguladı.

Kitaplaştırılan bu çalışmada Kanun yapıcılara da yasal alt yapı oluşturma aşamasında kaynaklık etmesi amacıyla bu sistemin taşıdığı riskleri ortaya koyarak çıkabilecek problemlerin şirketlere, vatandaşlarımıza ve devletimize bir zarar vermemesi için bir an önce yasal zemine kavuşturulması yönünde ve yapılması gereken düzenlemelere ilişkin önerilerde bulundu.

Tasarruf finansman sistemine ilişkin çalışmalar yaparak bu alanda uzmanlığımı geliştirerek Eminevim'de göreve başladığı günden bu günlere kadar da tasarruf finansman sistemin yasalaştırma sürecinde de etkin rol alarak yasanın ve mevzuatın hazırlanmasında katkı sundu.

Ergüven, halen Emin Üstün Holding'e ait 17 şirkette Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Danışmanı, Emin Holdinge ait Emin Travel Genel Müdürü, Emin Entegre-Emin Gıda ve Tarım Şirket Müdürü ve Eminevim Yayınları Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

Uzun yıllar yerel ve ulusal dergi ve gazetelerde yazarlık yapan Ergüven evli ve 3 çocuk babasıdır.

YAYINLARI

I-  KİTAPLAR         

 • Tasarrufa Dayalı Finans Sistemi İçin İslâmi Finans İlkelerine Uygun Model Önerisi, 1. Baskı. 2021, İstanbul: Beta Yayınları.
 • A Model Recommendation For Saving-Based Finance System In Compliance With Islamic Finance Principles, 1'st Edition. 2021, Istanbul: Beta Publications.
 • Tasarrufa Dayalı Finans Sistemi ve Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi, 1. Baskı. 2021, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Saving-Based Finance System And Building-Savings Fund System, 1'st Edition. 2021, Istanbul: Beta Publications.
 • Konut Finansmanında Elbirliği Sistemi: Müşterilerin Elbirliği Sistemi Tercihleri Üzerine Bir Araştırma, 1. Baskı. 2019, İstanbul: Eminevim Yayınları.

II- AKADEMİK MAKALELER  

 • Tasarrufa Dayalı Finans Sisteminin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması ve Finansal Ekosistem İçinde Yerini Alması Üzerine Bir Araştırma, FESA, Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Aralık 2020, Cilt: 6, Sayı: 4. (M. Ergüven, F. Kaya).
 • Konut Finansmanında Elbirliği Sistemi: Müşterilerin Elbirliği Sistemi Tercihleri Üzerine Bir Araştırma, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Temmuz 2016, Sayi:13. (M. Ergüven, F. Kaya).
 • A Study on Factors Affecting Customers' Preferences of Co­operation System in Housing Finance. International Research Jour­nal of Applied Finance ISSN 2229 – 6891 Vol. VI Issue – 9 Sep­tember, 2015, (M. Ergüven, F. Kaya).

III- AKADEMİK BİLDİRİLER   

 • İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Uluslararası 2. Tasarruf Kongresi, 30-31 October, 2020
 • Tasarrufa Dayalı Finans Sistemi ve Covid-19 Gibi Krizlerden Etkilenmemesi İçin Yasal Düzenleme Gerekliliği, Online International Conference of COVID-19 (CONCOVID) June 12-13-14, 2020
 • Tekâfül Sigorta ve Türkiye İçin Önemi, ICOIEF-2018, International Congress on Islamic Economy and Finance: The Past and The Present, Safranbolu/Karabuk/Turkey, 27th-29th September 2018, s. 414 (M. Erguven, F. Kaya).
 • Güneş Enerjisi Sistemi Yatırımında Elbirliği Sistemi, ENSCON-2018, International Congress of Energy, Economy and Security. Proceedings Book. Istanbul/Turkey.
 • Banka Dışı Faizsiz Konut Finansmanında Elbirliği Sistemi, ISE­FE-2018, International Congress of Islamic Economy, Finance and Ethics. Proceedings Book. Istanbul/Turkey.
 • Banka Dışı Faizsiz Finans Sistemi Olan Elbirliği Sisteminin İn­sani Finans Yönü, ICOMEP-2018 SPRİNG, International Congress of Management, Economy and Policy. Istanbul/Turkey.
 • Tarım Yatırımında Elbirliği Sistemi, YEKAS-2018, Yerel Kalkınma Sempozyumu Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu/Turkey.
 • Aile Şirketlerinde Kurumsallaşmanın Sürdürülebilirlik Açısından Önemi, USAK-2017, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi, International Social Research Congress 20 – 22 Nisan 2017, Istanbul/Turkey. ISBN: 978-605-82729-0-3, C. VI, s. 1709-1725, (M. Ergüven, F. Kaya).
 • Konut Finansmanında Elbirliği Sistemi: Müşterilerin Elbirliği Sistemi Tercihleri Üzerine Bir Araştırma, ICISEF-2015, International Congress on Islamic Economics and Finance. 21-23 October, 2015, Sakarya/Turkey (M. Ergüven, F. Kaya).

ÖDÜLLER

2010 Yılı    : Takdir Belgesi (Bolu Valisi) Esentepe Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü

2010 Yılı    : Teşekkür Belgesi (Milli Eğitim Müdürü) Okul Müdürü

2010 Yılı    : Teşekkür Belgesi (MEB-TFT) Okul Müdürü

2010 Yılı    : Teşekkür Belgesi (Milli Eğitim Müdürü) Okul Müdürü

2008 Yılı    : Plaket (Medya Takip Gazetesi) Okul Müdürü

2008 Yılı    : Takdir Belgesi (Gerede Kaymakamı) Öğretmen

2002 Yılı    : Teşekkür Belgesi (İl Milli Eğitim Müdürü) Öğretmen

2001 Yılı    : Aylıkla Ödüllendirme (İlköğretim Genel Müdürü) Okul Müdürü

2001 Yılı    : Teşekkür Belgesi(İl Milli Eğitim Müdürü) Okul Müdür

Murat Ergüven Kimdir?

Doğum Tarihi:1971
Mesleği:Ekonomist, yazar
Ünvanı:Doktor