Celaleddin Harzemşah kimdir?

Celaleddin Harzemşah kimdir?

Türk hükümdar Celaleddin Harzemşah kimdir? İşte Celaleddin Harzemşah'ın biyografisi...

Celaleddin Harezmşah'ın babası Harezmşah Alaaddin Muhammed, annesi Hint bir cariye olan Ayçiçek Hatun

Doğum tarihi kesin olarak bilinmiyor.

Asıl adı Mengüberti. Celaleddin kendisinin lakabıdır.

Babasının yanında uzun yıllar bulunmuş ancak Kıpçak asıllı bir anneden doğan kardeşi Uzlagşah veliaht tayin edilmiştir.

Genç yaşta, merkezi Gazne olan Gur bölgesinin yönetimine getirildi. Babasının yanında seferlere katıldı. 1216'da Moğollarla yaptığı savaşta Cengiz Han'ın oğlu Cuci'yi bozguna uğrattı. Babası Alaeddin Muhammed,  annesi Terken (Türkan) Hatun'un etkisiyle önce başka bir cariyeden olan Uzlag Şah'ı veliaht gösterdiyse de, Moğol akınlarının başlamasından sonra Celaleddin'in kendi yerine geçmesini vasiyet etti. 

Celaleddin Harzemşah, 1228'de yeni Harzemşah devletinin başında Irak'ın kuzeyi, Kirman, Fars, İsfahan ve Tebriz bölgelerini yönetimi altına aldı. 1229'da Kıpçakları ve Gürcüleri yenilgiye uğrattı. Tiflis'e girdikten sonra Gürcülerin elinde olan Şekan, Gag ve Kağızman kalelerini aldı; Ağustos 1229'da Ahlat'ı kuşattı, Mayıs 1230'a aldı. Bağdat'taki halife tarafından sultanlığı onaylandı. Ancak 10 Ağustos 1230'da, Anadolu Selçuklu ve Memluk ordularıyla yaptığı Yassıçimen Savaşı'nda yenilgiye uğradı.

1231'de Diyarbakır Silvan yakınlarında vefat etti.