DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

DOLAR

18,5618 ₺

EURO

18,1889 ₺

ALTIN

995,86 ₺

BİST

3.292,90 ₺

Araştırma: Rus ve Türk elitlerinin hali harap

Dünyanın farklı coğrafyalarından ve farklı gelir seviyesinden 32 ülkenin 'elitleri'nin tartıya çıkarıldığı bir araştırma, Rusya ve Türkiye açısından hiç parlak olmayan bir tablo ortaya koydu. Singapur'un ilk sırada yer aldığı araştırmada, Rusya 23'üncü, Türkiye ise 28'inci sırada gösterildi.

2 Yıl Önce
2020-09-04 08:43:42

Dünyanın farklı coğrafyalarından ve farklı gelir seviyesinden 32 ülkenin "elitleri"nin tartıya çıkarıldığı bir araştırma, Rusya ve Türkiye açısından hiç parlak olmayan bir tablo ortaya koydu. 

Singapur'un ilk sırada yer aldığı araştırmada, Rusya 23'üncü, Türkiye ise 28'inci sırada gösterildi.

İsviçre'deki St. Gallen Üniversitesi'nin Moskova Skolkovo İdare Okulu ile ortak yürüttüğü Elit Kalite Endeksi (Elite Quality Index) adlı çalışma yayınlandı.

Araştırma,da her ülkede "elit" olarak tanımlanan sınıfın, "toplumun temelleri açısından değer oluşturma güçleri, etkileri ve bu sürece katkıları" değerlendirildi. Bu noktada elitlerin uzun vadede ekonomik ve insani gelişime katlıları ölçüldü.

Buna göre endeks, dört kriter dikkate alınarak oluşturuldu. Bu kriterler ülkelerin gelişimine ve hayatına ağırlıklarının ifadesi olarak, "ekonomik iktidar", "ekonomik değer", "politik iktidar" ve "politik değer" olarak sıralandı.

32 ülkenin değerlendirmeye alındığı endekste ilk sıra 68,5 puanla Singapur'un oldu.

Bu ülkeyi İsviçre (64,9), Almanya (64,2) ve İngiltere (63,9) elitleri izliyor.

ABD'li elitler ise 63,4 endeks puanı ile beşinci sırada yer aldı.

48,9 puan toplayan Rusya'nın elitleri ise ancak 23'ncü sırada kendine yer buldu. Küçük Güney Afrika ülkesi Botswana da Rusya ile aynı sırayı paylaşıyor.

Araştırmacılar Rusya'nın elit kesiminin, makroekonomik göstergelerde yüksek puanlar topladığını, ancak küresel ekonomiye katılım ve yönetim paylaşımı gibi başlıklarda "sınıfta kaldığını" belirtiyor. Yabancı yatırımların önüne çıkarılan engeller de Rusya'nın puanını aşağı çeken unsurlar arasında.

Raporda Rus elitinin çok dar bir kesimden ibaret olmasının hem sebebi hem de sonucu olarak her alana hakim olan güvensizliğe işaret ediliyor. Hükümet vatandaşlara ve iş dünyasına güvenmezken, vatandaşlar ve iş dünyası da hükümete karşı güvensizlik duyuyor.

Türkiye 28'inci sırada

Raporun sunuşunda, elit kesimin ülkelerin kaderi için önemi belirtilirken, "Elitler, İster insan, ister finansal veya bilgi tabanlı olsun, ekonominin kaynakları için gerekli koordinasyon kapasitesini sağlarlar.  Koordinasyonu mümkün kılan kurumları belirleyerek, insani ve ekonomik kalkınmayı, toplumların kaderini, ulusların zenginliğini, yükselişini ve düşüşünü şekillendirirler. Konumlarını korumak için seçkinler, servet biriktiren iş modelleri yürütürler. Yüksek kaliteli seçkinler, topluma aldıklarından daha fazlasını veren 'Değer Yaratıcı' iş modelleri yürütürler. Düşük kaliteli seçkinler bunun tersini yapar ve 'Kendine Değer Aşma' modellerine önceşik verir" deniliyor. 

Rusya için yapılan şu değerlendirme dikkati çekiyor:

"70 yılı aşkın bir süredir, Sovyetler Birliği piyasa dışı bir ekonomiydi. Rusya'nın 30 yıllık yeni tarihinde ülke, özel mülkiyetin yasallaştırılması, büyük ölçekli özelleştirme, ana doğal tekellerin yeniden yapılandırılması, sermaye kontrollerinin serbestleştirilmesi, antitröst politikasının ortaya çıkması ve güçlendirilmesi, kamu borcunun ödenmesi dahil olmak üzere birçok cephede önemli ilerleme kaydetmiştir. Bununla birlikte, 2000'lerin ortalarından beri devletin ekonomideki rolü ve hükümet kontrolündeki firmaların payı artmış ve sorunlu seviyelere ulaşmaıştır. Mülkiyet haklarının korunması ve hukukun üstünlüğü ile ilgili sorunlar, yargı bağımsızlığının olmaması, hukuk önünde eşitliğin olmaması ve haksız rekabet uygulamaları ile kendini göstermekte ve sonuçta elit olmayanların sömürülmesine yol açmaktadır.

Sınırlı Elit Kalitesinin hem nedeni hem de sonucu olan Rusya'daki temel sorunlardan biri yaygın bir güven eksikliğidir: hükümet vatandaşlara ve işletmelere güvenmez; vatandaşlar ve işletmeler birbirine güvenmez ve hepsi birlikte devlete güvenmezler. Bu, iş yapmanın maliyetini arttırır, özel işletmeleri,  'koruma ve gelir çıkarma aracı' olarak devletin kollarına iter, kurumların etkinliğini azaltır ve nbeyin göçüne neden olur. Rusya'nın gerçek potansiyelini açığa çıkarmak, bu yaygın sorunları halletmeden mümkün olmayacak."

elit342424(1)

Kaynak: Türkrus

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş