Ahmet Mahmut Ünlü

Ahmet Mahmut Ünlü

Türk din adamı Ahmet Mahmut Ünlü... Ahmet Mahmut Ünlü kimdir? İşte Ahmet Mahmut Ünlü'nün biyografisi

2017-12-08 21:19:54

Ahmet Mahmut Ünlü, 27 Şubat 1965'de İstanbul, Çarşamba'da doğdu. Aslen Giresunludur.

Çocukluk zamanında adı Ahmet olan arkadaşlarından ayırt edilmesi ve cübbeye ilgisinin olmasından dolayı “Cübbeli Ahmet” olarak çağırılmaya başlanmıştır. İcazet alınca “Cübbeli Ahmet Hoca” denmeye başlanmıştır. Günümüzde de bu isimle bilinir.

3-4 yaşlarında İslami ilimleri öğrenmeye başlayan Ünlü, 11 yaşına kadar medrese eğitimi aldı.

12 yaşındayken Yavuz Selim ve Kasımpaşa Camii gibi büyük camilerde büyük kalabalıklar tarafından dinlenen vaazlar vermeye başladı.

Aynı yaşta Rize'nin Pazar ilçesinde Tütüncüler Köyü Kur'an kursunda Resül Bölükbaşı'ndan Sarf, Nahiv, İlmi Kelam, Meani, Tefsir, Hadisve Fıkıh dallarında uzun seneler sürecek eğitimi 20 aylık zaman zarfında bitirerek 1980'de on binlerin katılımıyla düzenlenen merasimde icazetini aldı.

Ünlü ilk defa 1983 yılında 17 yaşındayken hacca gitti. İstanbul'a dönüşünde 6 ayda hafızlığını bitirdi. İsmailağa Camii'nde kurduğu ders halkalarında 10 yılda birçok öğrenci yetiştirdi.

1999 Gölcük Depremi sonrasında yaptığı açıklamalardan sonra “Halkı din, mezhep ve inanç farklılığı gözeterek, birbirine karşı kamu düzeni için tehlikeli olabilecek şekilde düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçundan 2 sene 7 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı, 13 ay hapis yattı.

Ahmet Mahmut Ünlü, şu an Lalegül dergisinde dualar ve yazılar yazmaktadır. Ayrıca her perşembe akşamı Lalegül TV'de ve Lalegül Fm'de sohbet programı yapmakta, gündem ile ilgili konuları Ehl-i Sünnet dairesi çerçevesinde değerlendirmektedir.

ESERLERİ

Dualarım

Selâm Risâlesi

Fıtrat-ı Tağyîr Risâlesi

Kur'ân-ı Mecîd Risalesi

Kur'ân-ı Hakîm Risâlesi

Nüzûl-i Mesih Risâlesi

İ'tikâd Risâlesi

Tasavvuf Risâlesi

Abdest Risâlesi

Tarîkat-i Aliyye'de Rabıta-i Celiyye

Şecere-i Nebeviyye Risâlesi

Peygamber Efendimizi Hangi Dualarla Rüyada Görürüz

Oruç Risâlesi

Dürr-u Meknün Kâsîdesi

Receb-i Şerîf Risâlesi

Şa-bânı Şerîf Risâlesi

Kurban Risâlesi

Dürr-u Meknün Kâsîdesi'nin Şerhi

Ramazan-ı Şerîf Risâlesi

Ezân-ı Muhammedi Risâlesi

Dinin Direği Müminin M'iracı Namaz

Namaz İlmihâli

Ta'dîl-i Erkân Risâlesi

Salevât-ı Şerîfe

Bedir Ehli İle Tevessül Ve İstiğâseler

"Yahudi Ve Hristıyanlar Cennete Girecek" Diyenler Cennet'e Giremez

Cemâaatle Namaz

Ellidört Farz Şerhi

Salevât-ı Kübrâ

Kurtarıcı İstiğfarlar

Meva'ız-i Kudsiyye

Her Uzuv İçin Şifâ Âyetleri

Çörek Otu Mûcizesi Ve Şifâ Duâları

Ahlâk-ı Nebî

Salavât-ı Muzâ'afât

Sefer Duâları

Her Derdi İyileştiren Bir Dua

Hazret-i Mehdî Muhakkak Gelecek

Mevlid-i Şerîf Kıraati

İstiğfâr Risâlesi

Hac Ve Umre Duaları

Hayrettin Karaman'a Reddiyeler

Hacc Ve Umre Ahkâmı

Safer Ayında Okunacak Dualar

Evliliğin Fazîletleri

Peygamber Efendimiz'in Mevlid Kıssası Ve Mucez Hayatı

Evlenilmesi Haram Olanlar

Namaz Kılmayanların Başlarına Gelecek Belâlar

Korunmuş Sır

Nişan Ve Nikâh Ahkâmı

27 Makbul Duâ

Şifâ-i Şerîf

Noel Kutlama Tehlikesi

Hadislere Îman

Zinâya Yaklaşmayın

Peygamber Sevgisinin Âlâmetleri

3 Vasiyetim

Erba'în-i İdrîsiyye

Faizli Muameleler

Çok Fazîletli Salât-ü Selâmlar

Beşâiru'l Hayrat

Fazîletli Kırk Salevât-ı Şerîfe

Kadın Halleri Risâlesi

Îmân-İslâm İlmihâli

El-İhtiyâtât

Düğümleri Çözecek Kıymeli Salevât

“Duâlarım” Kitabında Geçen Duâlar ve Zikirler

İçki, Uyuşturucu ve Kumarın İki Cihanda Yol Açacağı Felâketler

İçki ve Uyuşturucu Kullananların İki Cihanda Başlarına Gelecek Belâlar

Fıkhî Suallere Cevaplar

Tevessülü İnkâr Eden Vehhâbî Fırkasına Reddiyeler