Ahmet Akgündüz kimdir?

Ahmet Akgündüz kimdir?

Osmanlı Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Akgündüz kimdir?

2018-03-01 10:21:33

1955 yılında Diyarbakır'ın Çüngüş kazasına bağlı Malkaya köyü'nde dünyaya geldi. İlkokulu köyde tamamlayan Ahmet Akgündüz, Gaziantep İmam-Hatip Lisesi'ni ve Gaziantep Lisesi fen bölümünü tamamladı. 1980 yılında Erzurum Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nden; 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne Hukuk Tarihi Araştırma Görevlisi olarak giren Ahmet Akgündüz, 1983 senesinde Mastırını ve 1986 senesinde de İslam Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi adlı teziyle doktorasını tamamladı. 1987 senesinin Kasım ayında Hukuk doçenti olan Ahmet Akgündüz, aynı yıl Konya selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne Hukuk Tarihi ve İslam Hukuku Doçenti olarak tayin edildi. 

1986-1991 yılları arasında Başbakanlık Osmanlı Arşivinde Uzman Müşavir ve Devlet Arşivleri Danışma Kurulu üyeliği sıfatlarıyla araştırmalarda bulunan Akgündüz, 1993 Eylül'ünde Dumlupınar Üniversitesi'ne Hukuk Profesörü olarak atandı.

Ekim 1993' de aynı üniversiteye bağlı Bilecik İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi'ne Dekan olarak tayin olunan Ahmet Akgündüz, aynı zamanda Osmanlı Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyet Başkanıdır. 1997-1998 ders yılında Princeton Üniversitesi'nde misafir Profesör olarak araştırmalarda bulundu. Arapça, İngilizce ve Farsça bilmektedir.

Ahmet Akgündüz, evli ve iki çocuk babasıdır. 

ESERLERİ
Osmalı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri / 12 cilt.
Mukayeseli İslam ve Osmanlı Hukuku Külliyatı. 
İslam Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi 
Şer'iyye Sicilleri / 2 cilt Heyet ile birlikte 
Belgeler Gerçekleri Konuşuyor / 5 cilt 
Eski Anayasa hukukumuz ve İslam Anayasası
İslam'da İnsan Hakları Beyannamesi 
Arşiv Belgeleri Işığında Sayıştay Tarihi 
Arşiv Belgeleri Işığında Somuncu Baba
Arşiv Belgeleri Işığında eshab-ı Kehf ve Tarsus Tarihi 
Arşiv Belgeleri Işığında Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri
Osmanlı'da Harem 
Tabular Yıkılıyor / 2 cilt