Agah Sırrı Levend kimdir?
Agah Sırrı Levend kimdir?

Agah Sırrı Levend kimdir?

Agah Sırrı Levend 26 Ocak 1894 tarihinde Yunanistan'ın Rodos adasında dünyaya geldi. Edirne Mülkiye Askeri Rüştiyesi'nde öğrenim gördü. Konya İdadisi'nden mezun oldu. İstanbul Darülfünun'da yüksek öğrenimini bitirdi. Mezuniyeti'nin ardından farklı okullarda öğretmen olarak çalışmaya başladı. 1. Dünya Savaşı'nın başlaması üzerine askere alındı. 1917 yılında Bandırma'da bulunan Beşinci Ordu Karargahı'nda ki arkadaşları ile birlikte Çocuk Yuvası isimli bir okul kurdu.

Daha sonra İstanbul'da açtığı İstiklal Lisesi'nde hocalık ve müdürlük görevlerini sürdürdü. Bunun yanında Eminönü Halkevi başkanlığı da yaptı. 1940-1946 yılları arasında Aydın milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 1947'de Gazi Eğitim Enstitüsü'ne atandı ve 1949 yılında bu okuldan emekli oldu. Daha sonra, emekli olmasına rağmen Türk Ansiklopedisi Genel Sekreterliği, Türk Dil Kurumu Genel Sekreterliği ve Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyeliği, gibi pek çok görevde bulundu. Agah Sırrı Levend, 28 Ekim 1978 tarihinde Ankara'da hayatını kaybetti. 

 

ESERLERİ

Edebiyat Tarihi Dereleri 

Maarifimiz ve Milli Terbiyemiz

Eserler ve Şahsiyetler 

Divan Edebiyatı

Nabi'nin Sürnamesi 

Nev'i-zade Atayi'nin Hilyetü'l-Efkar

Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri

Gazavatnameler ve Mihailoğlu Ali Bey'in Gazavatname'si

Türk Edebiyatında Şehrengiz ve şehrengizlerde İstanbul

Arap ve Fars edebiyatlarında Leyla ve Mecnun Hikayeleri

Ümmet Çağı Türk Edebiyatı 

Türkçülük ve Milli Edebiyat 

Türk Edebiyatında Manzum Atasözleri ve Deyimler

Hüseyin Rahmi Gürpınar 

Ali Şir Nevai

Şemsettin Sami 

Türk Edebiyatı Tarihi 

Acılar

Ahmet Rasim 

 

Agah Sırrı Levend Kimdir?

Doğum Tarihi:26 Ocak 1894
Ölüm Tarihi:28 Ekim 1978
Mesleği:Yazar
Ünvanı:Yazar