Abdullah Pulat Gözübüyük kimdir?

Abdullah Pulat Gözübüyük kimdir?

Türk siyasetçi Abdullah Pulat Gözübüyük kimdir?

1937 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni tamamladı, 1940 yılında Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Doktora derecesi aldı.

Ankara Cumhuriyet Savcılığı, Ankara Hakimliği, Adalet Bakanlığı Müşavir Uzmanlığı yaptı.

Abdullah Pulat Gözübüyük 1960 yılında Adalet Bakanı oldu. 28 Ağustos 1960 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçildi.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığı görevinde iken 5 Mayıs 1977 tarihinde emekliye ayrıldı.

Danışma Meclisi Milli Güvenlik Konseyince Seçilen Üyesi (15 Ekim 1981 - 6 Aralık 1983) olarak görev yaptı.

Fransızca, İtalyanca ve İngilizce bilmektedir.

ESERLERİ:

Mücbir Sebepler,

Beklenmeyen Haller Mukayeseli Türk Ceza Kanunu Açıklaması.