Abdülkadir Donuk kimdir?
Abdülkadir Donuk kimdir?

Abdülkadir Donuk kimdir?

Abdülkadir Donuk 1948 yılında Adana'nın Ceyhan ilçesinde dünyaya geldi. 1972 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü tamamladı. Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu'nun yanında doktora çalışmalarına başladı.

1974 yılında asistan, 1978 yılında asistan doktor, 1983'de doçent, 1988'de de profesör oldu. 1980-81'de Amerika'ya giderek Columbia Üniversitesi'nde 6 ay çalışma imkanı buldu.

Abdülkadir Donuk, uzun yıllar İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. 

İhtisas sahası: 
Genel Türk Tarihi

Üyesi olduğu kuruluşlar: 
Türk Tarih Kurumu, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü, Aydınlar Ocağı, Türk Ocağı, Turan Kültür Vakfı

ESERLERİ:
Eski Türk Devletlerinde Îdari-Askerî Ünvan ve Terimler.

İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 1988.

Türk Hükümdarları. İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı,1990.

Abdülkadir Donuk Kimdir?

Doğum Tarihi:1948
Mesleği:Tarihçi Yazar
Ünvanı:Profesör Doktor