Abdulbaki Gölpınarlı kimdir?
Abdulbaki Gölpınarlı kimdir?

Abdulbaki Gölpınarlı kimdir?

Abdülbaki Gölpınarlı 12 Ocak 1900 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Gelenbevi Lisesi'nde okuduğu dönemde babası hayatını kaybetti. Ailesinin geçimini sağlamak için eğitimini yarıda bırakarak çalışmaya başladı. Daha sonra Çorum'un Alaca ilçesindeki Menba-i İrfan İptidai Mektebinde hocalık yaptı. 1922 yılında İstanbul'a dönerek İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü tamamladı. Edebiyat öğretmeni olarak Konya, Kayseri, Balıkesir, Kastamonu İstanbul gibi birçok şehrin lisesinde görev yaptı. Bunun yanında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Farsça okutmanı olarak çalıştı. Öte yandan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde İslam-Türk Tasavvuf Tarihi ve Edebiyatı dersleri verdi. 1945 yılında Türk Ceza Kanunu'na aykırı davrandığı gerekçesiyle tutuklanarak 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. 1949'da kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Abdulbaki Gölpınarlı 25 Ağustos 1982 tarihinde rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

ESERLERİ

Melamilik ve Melamiler

Tıp İlmi ve Meşhur Hekimlerin Maharetleri

Yunus Emre Divanı 

Fuzuli Divanı

- Nedim Divanı

Mevlâna Celaleddin 

Mevlânadan Sonra Mevlevilik

Hayyam ve Rubaileri

Rumeli'de Yürükler, Tatarlar ve Evlad-ı Fatihan

Menâkıb-ı Hacı Bektaş-ı Veli

Alevi Bektaşi Nefesleri 

Hafız Divanı 

100 Soruda Türkiye'de Mezhepler ve Tarikatlar 

100 Soruda Tasavvuf 

Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin

Hurufilik Metinleri Kataloğu

Tarih Boyunca İslam Mezhepleri ve Şiilik

Tasavvuftan Dilimize Geçen Deyimler ve Atasözleri

Kur'an-ı Kerîm ve Meali 

{relation id:33453 slug:'din-derslerinde-bu-konudan-bahsetmek-yasak'}

Mustafa İzzet Baki Kimdir?

Doğum Tarihi:12 Ocak 1900
Ölüm Tarihi:25 Ağustos 1982
Mesleği:Din adamı, yazar
Ünvanı:Hoca